Ustawowy termin na wydanie rzeczy kupującemu

Kupiliście rzecz, a ona nie została dostarczona w wyznaczonym terminie ? Co w takiej sytuacji zrobić?

Przepisy kodeksu cywilnego regulują termin, jaki ma sprzedawca na wykonanie swojego świadczenia względem konsumenta, a więc na wydanie towaru.

W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (rzeczy ruchomych) sprzedawca ma wobec konsumenta zobowiązania dotyczące terminu ich wydania oraz przekazania wraz z nimi niezbędnych dokumentów i elementów wyposażenia.

 

Ustawa wyznacza ogólny termin dostarczenia rzeczy konsumentowi na 30 dni, chyba że umowa stanowi inaczej. Oznacza to, że w umowie, a więc np. w treści oferty przedstawionej konsumentowi na stronie internetowej, sprzedawca może wyznaczyć inny termin w którym zostanie wydany towar konsumentowi.

Jeżeli zatem sprzedawca nie wyznacza innego terminu wydania rzeczy konsumentowi, zastosowanie znajduje termin 30-dniowy  wynikający z kodeksu cywilnego. W przypadku, jeżeli termin wyznaczony przez sprzedawcę w umowie jest również 30-dniowy i nie zostanie zachowany, konsument może wyznaczyć dodatkowy termin z zastrzeżeniem, że po upływie tego terminu od umowy odstąpi.

 

PAMIĘTAJCIE:

Termin

Sprzedana rzecz powinna zostać wydana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy – chyba że uzgodniono inaczej.


Ważne!

W razie przekroczenia powyższego terminu konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.


Dokumenty i elementy wyposażenia

Wraz z rzeczą sprzedawca musi wydać:

  • wszystkie elementy jej wyposażenia;
  • instrukcje obsługi i konserwacji sporządzone w języku polskim;
  • inne dokumenty wymagane przez przepisy.

Jeżeli dany dokument dotyczy kilku przedmiotów, z których konsument otrzymuje tylko jeden lub kilka, to przedsiębiorca powinien wręczyć mu uwierzytelniony przez siebie wyciąg z tego dokumentu, np. w formie podpisanej kopii.


Art. 5431. Wydanie rzeczy kupującemu


§ 1. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy chyba, że umowa stanowi inaczej.
§ 2. W razie opóźnienia sprzedawcy kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Przepisy art. 492 zastrzeżenie prawa odstąpienia od umowy wzajemnej, art. 4921 odstąpienie od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego i art. 494 obowiązki stron w razie odstąpienia od umowy wzajemnej stosuje się.


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.