Prezydent

2017-09-10 18:09 URZĄDPrezydent Miasta przyjmuje mieszkańców w wyznaczony czwartek miesiąca, po uprzednim zgłoszeniu, w godzinach od 15.00 do 17.00. 

Kompetencje Prezydenta Miasta określa ustawa o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i inne właściwe przepisy ustawowe, a także statut miasta Chorzów. W szczególności Prezydent Miasta reprezentuje Miasto na zewnątrz, działa jako organ wykonawczy Miasta, w tym m.in. zarządza gospodarką miejską, działa jako organ administracji publicznej oraz kieruje bieżącą pracą Urzędu Miasta Chorzów. W celu wykonania swoich zadań Prezydent Miasta wydaje decyzje w sprawach indywidualnych oraz zarządzenia jako akty prawne powszechnie obowiązujące na terenie Miasta. 
Jako organ wykonawczy:
a) podejmuje decyzje o przygotowaniu projektu uchwały Rady Miasta oraz o przyjęciu projektu i skierowaniu go do Rady, 
b) podejmuje decyzje i wydaje zarządzenia w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta, 
c) podejmuje decyzje i wydaje zarządzenia w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, 
d) podejmuje decyzje i wydaje zarządzenia w zakresie wykonywania budżetu. 
Jako organ samorządowej administracji publicznej Prezydent wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 
Jako pracodawca i kierownik Urzędu Miasta Prezydent: 
a) podejmuje decyzje w indywidualnych sprawach pracowników Urzędu, 
b) wydaje zarządzenia w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących pracowników Urzędu, 
c) wydaje zarządzenia w sprawach organizacji Urzędu Miasta, 
d) powołuje zespoły robocze w celu opracowania oraz komisje w celu zaopiniowania określonej sprawy, 
e) wydaje inne akty związane z działalnością Urzędu. 
Prezydent Miasta kieruje Urzędem przy pomocy branżowych Zastępców Prezydenta: 
a) Zastępcy ds. Technicznych i Rozwoju, 
b) Zastępcy ds. Gospodarczych, 
c) Zastępcy ds. Społecznych
oraz Sekretarza Miasta.


Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych przyjmuje mieszkańców w każdą środę w godzinach od 9.00 do 10.30 – po uprzednim zgłoszeniu.

Zastępca ds. Społecznych nadzoruje w imieniu Prezydenta Miasta następujące Wydziały:

Zastępca Prezydenta upoważniony jest do podejmowania w imieniu Prezydenta decyzji dotyczących gospodarowania mieniem komunalnym - w zakresie spraw prowadzonych przez nadzorowane wydziały.


Zastępca Prezydenta Miasta ds. Technicznych i Rozwoju przyjmuje mieszkańców w każdy wtorek w godzinach od 9.00 do 11.00 – po uprzednim zgłoszeniu

Zastępca ds. Technicznych i Rozwoju nadzoruje w imieniu Prezydenta Miasta następujące Wydziały:

oraz nadzoruje pracę Zakładu Komunalnego "PGM", Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

Zastępca Prezydenta upoważniony jest do podejmowania w imieniu Prezydenta decyzji dotyczących gospodarowania mieniem komunalnym - w zakresie spraw prowadzonych przez nadzorowane wydziały.


 

Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych przyjmuje mieszkańców w każdą środę w godzinach od 9.00 do 10.30 – po uprzednim zgłoszeniu

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych nadzoruje w imieniu Prezydenta Miasta następujące Wydziały:

 

Zastępca Prezydenta Miasta jest upoważniony jest do podejmowania w imieniu Prezydenta decyzji dotyczących gospodarowania mieniem komunalnym - w zakresie spraw prowadzonych przez nadzorowane wydziały.


Sekretarz Miasta przyjmuje mieszkańców w każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 17.00 – po uprzednim zgłoszeniu

Sekretarz Miasta nadzoruje w imieniu Prezydenta Miasta następujące Wydziały:

Sekretarz Miasta upoważniony jest do podejmowania w imieniu Prezydenta decyzji dotyczących gospodarowania mieniem komunalnym - w zakresie spraw prowadzonych przez nadzorowane wydziały.

Sekretarz Miasta działając jako kierownik urzędu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi:
a) podejmuje decyzje w indywidualnych sprawach pracowników Urzędu,
b) podejmuje decyzje z zakresu prawa pracy dotyczących pracowników Urzędu,


Skarbnik Miasta przyjmuje mieszkańców w każdy czwartek w godzinach od 13.00 do 16.00
 
Skarbnik Miasta nadzoruje w imieniu Prezydenta Miasta następujące Wydziały:

 

Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej sprawuje nadzór nad Wydziałem Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej, a także koordynuje zdania związane z realizacją Programu „60+”, Chorzowskiej Akademii Seniora, Chorzowskiej Strefy Wolontariatu, Centrów Informacji Senioralnej i Medycznej i inne działania w zakresie aktywizacji społecznej

 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.