Program profilaktyczny miasta

2017-09-10 18:04 Zdrowie

Biuletyn z programami profilaktycznymi: https://issuu.com/chorzow/docs/programy_profilaktyczne_chorzow.com

 

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)


Adresaci: dziewczynki w wieku 11-lat (wg rocznika – urodzone w 2006r.) oraz ich rodzice i opiekunowie.
Opis: program przewiduje edukację w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego, a także zaszczepienie dziewczynek w wieku 11-lat (rocznik 2006). Wczesne uodpornienie na typy onkogenne: HPV 16 i HPV 18, znacznie obniża ryzyko wystąpienia zmian nowotworowych szyjki macicy w przyszłości . Użyta w programie szczepionka, oprócz ww. zawiera również antygeny typów HPV 6 i HPV 11, odpowiedzialnych za powstawanie tzw. brodawek płciowych - kłykcin kończystych.

Realizatorzy, dni i godziny realizacji umowy oraz rejestracji:
1. Nasza Poradnia Sp. z o.o, ul. Młodzieżowa 33, 41 -500 Chorzów
•    od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00
rejestracja:
•    od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00
osobiście lub telefonicznie pod nr 32/ 241 91 41 lub 32/ 241 96 08

2. Centrum Medyczne Beskidzka Sp. z o.o, ul. Beskidzka 3, 41 – 500 Chorzów
•    poniedziałek, wtorek, piątek w godzinach od 08:00 do 14:00
•    środa, czwartek w godzinach od 12:00 do 17:00
rejestracja:
•    ood poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00
•    osobiście lub telefonicznie pod nr 32/ 241 81 88

3. NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych Słomczyńska Poradnia POZ, ul. Pawła 11 41 – 500 Chorzów
•    od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00
rejestracja:
•    od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00
•    osobiście lub telefonicznie pod nr 32/ 348 12 48

4. Poradnia Remedium Sp. z o.o, ul. Staszica 4, 41-506 Chorzów
•    od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00
rejestracja:
•    od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00
•    osobiście lub telefonicznie pod nr 32/793 45 65

data realizacji: do 08.12.2017 r.

 

Program profilaktyki przeciwobrzękowej dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej


Adresaci: mieszkańcy Chorzowa, u których występuje ryzyko wystąpienia lub wystąpił obrzęk limfatyczny do roku po operacji, w przebiegu choroby onkologicznej.
Opis: program obejmuje kompleksową rehabilitację przeciwobrzękową w skład, której wchodzi m. in.: manualny drenaż limfatyczny, bandażowanie, kompresoterapia czy konsultacja psychologiczna. Działania w tym programie mają za zadanie przywrócić w jak największym stopniu sprawność osobom po operacjach onkologicznych, zagrożonych powikłaniem w postaci obrzęku limfatycznego.
Realizator: Polskie Towarzystwo Limfologiczne, ul. Św. Piotra 9, 41-500 Chorzów
Dni i godziny realizacji umowy oraz rejestracji: 5 dni w tygodniu w godzinach  od 09:00 do 18:00
rejestracja:
•    czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 18:00
•    osobiście lub telefonicznie pod nr 32/241 03 53
data realizacji: do 30.11.2017 r.

 

Przeglądowe zdjęcia RTG klatki piersiowej dla mieszkańców Chorzowa w 2017 r.


Adresaci: mieszkańcy Chorzowa w wieku 18 lat i powyżej.
Opis: przeglądowe zdjęcia będą wykonywane dla pełnoletnich mieszkańców Chorzowa, posiadających odpowiednie skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zdjęcia RTG w projekcji tylno-przedniej pozwalają na wykrycie zmian chorobowych w płucach, takich jak: zmiany śródmiąższowe, niedodma czy zwapnienia.
Realizatorzy,  dni i godziny realizacji umowy oraz rejestracji:
1. Starochorzowska Fundacja Zdrowia i Ekologii ul. Gabriela Narutowicza 3, 41-503 Chorzów
•    wtorek w godzinach od 12:15 do 14:15  
•    środa w godzinach od 09:15 do 11:15
•    czwartek w godzinach od 16:00 do 18:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)
•    piątek w godzinach od 09:15 do 11:15
rejestracja:
•    czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00
•    osobiście  lub telefonicznie pod nr 32/ 736 20 59 lub 32/736 20 58 wew. 01 i 02

2.  SPZOZ Szpitali Miejskich, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41 – 500 Chorzów
•    poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 07:00 do 14:30
•    czwartek od godziny 07:00 do 17:00
•    sobota w godzinach od 08:00 do 13.00
rejestracja:
•    czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 14:15
•    osobiście lub telefonicznie pod nr 32/ 3499-241

3. ADO-MED2 Roman Elias , ul. Stefana Batorego 19, 41-506 Chorzów limit świadczeń wyczerpany
•    od poniedziałku do czwartku w godzinach od 08:00 do 16:00
•    piątek w godzinach od 08:00 do 15.00
rejestracja:
•    czynna od poniedziałku do czwartku od 08:00 do 16, w piątek od 08:00 do 15:00
•    osobiście lub telefonicznie pod nr32/784 35 24

4. NZOZ Rentgenodiagnostyka-Med Tomasz Tabin, ul. Św. Pawła 11, 41 – 500 Chorzów
•    poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 08:00 do 17:30
•    wtorki, piątki w godzinach od 08:00 do 13.00
rejestracja:
•    poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 08:00 do 17:30
•    wtorek, piątek w godzinach od 08:00 do 15:30
•    osobiście lub telefonicznie pod nr 32/348 12 20
data realizacji: do 30.11.2017 r.

 

Profilaktyczne badania słuchu wśród chorzowskich sześcioletnich dzieci w 2017 r.


Adresaci: dzieci w wieku 6 lat (wg rocznika – urodzone w 2011r.).
Opis: ubytki słuchu stanowią częsty problem dzieci w wieku szkolnym, którego czasami rodzice nie są w stanie zauważyć. U większości dzieci związane jest to z nieleczonymi lub niewłaściwie leczonymi chorobami górnych dróg oddechowych. Przesiewowe badania dzieci w wieku 6 lat, pozwalają na wczesne wykrycie zaburzeń słuchu oraz podjęcie decyzji o dalszej diagnostyce i leczeniu.
Realizator: SPZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii  im. dr E. Hankego, ul. Truchana 7, 41 – 500 Chorzów
Dni i godziny realizacji umowy oraz rejestracji: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00
rejestracja:
•    czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 13:00
•    osobiście lub telefonicznie pod nr 32/ 34-90-010
data realizacji: do 30.11.2017 r.

 

Program stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych


Adresaci:  dzieci oraz młodzież mieszkająca w  Chorzowie do 25 r.ż. posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie od lekarza specjalisty (w dziedzinie neurologii, neurologii dziecięcej lub rehabilitacji medycznej) stwierdzające potrzebę udziału w programie
Opis: kompleksowe świadczenia rehabilitacyjne pozwalają na zwiekszenie sprawności ruchowej, a także na poprawę stanu psychicznego niepełnosprawnych dzieci oraz młodzieży. Świadczenia zagwarantowane w programie obejmują m. in.:konsultacje specjalistów (lekarza, logopedy, psychologa i fizjoterapeuty), kompleksowe ćwiczenia rehabilitacyjne, logopedyczne, psychologiczne oraz inne formy usprawniające. Program obejmuje również przygotowanie rodziców do samodzielnego prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych
Realizator: Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim (Niepełnosprawnym), ul. Ułańska 5a, 40-887 Katowice
Dni i godziny realizacji umowy oraz rejestracji: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 19:00
rejestracja
•    czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00
do 18:00
•    osobiście lub telefonicznie pod nr 32/250 45 01
data realizacji: do 30.11.2017 r.

 

Bezpłatne profilaktyczne badania prostaty

Profilaktyczne badania stężenia PSA poprzedzone konsultacją lekarza urologa  wraz z badaniem per rectum dla mieszkańców Chorzowa w 2017 r.


Adresaci: mężczyźni zamieszkali w Chorzowie, w wieku 40 lat i powyżej.
Opis: badania swoistego antygenu sterczowego (PSA) połączone z badaniami per rectum, kierowane są do mężczyzn po 40 r.ż., którzy znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka rozwoju raka gruczołu krokowego. Nowotwór ten jest drugim co do częstości występowania nowotworem wśród mężczyzn w Chorzowie
Realizator: Urovita Sp. z o.o, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41 – 500 Chorzów.
Dni i godziny realizacji umowy oraz rejestracji: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00  do 15:00
rejestracja:
•    czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00,
•    osobiście lub telefonicznie pod nr 32/246 09 60
data realizacji: do 30.11.2017 r.

 

Profilaktyczne badania mammograficzne poprzedzone konsultacją lekarską i instruktażem w zakresie samobadania piersi dla mieszkanek Chorzowa w 2017 r.


Adresaci: kobiety zamieszkałe w Chorzowie  w wieku 40-49 lat (skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej).
Opis: refundowane i proponowane w ramach programu zdrowotnego przez NFZ badania mammograficzne obejmują kobiety w wieku 50-69 lat. Miasto Chorzów w ramach środków własnych poszerza tą diagnostykę stanowiącą profilaktykę drugorzędową rozwoju raka sutka, zajmującego 5 miejsce w częstości występowania chorób nowotworowych na śląsku.
Realizator: SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41 – 500 Chorzów   
Dni i godziny realizacji umowy oraz rejestracji:
•    poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 07:00 do 14:30,
•    czwartek od 07:00 do 17:00
•    sobota od 08:00 do 13:00
rejestracja:
•    czynna od poniedziałku do piątku od godziny 07:00 do 14:00
•    osobiście lub telefonicznie pod numerem - rejestracja Poradni Chorób Piersi 32/ 349 91 40
- rejestracja Pracowni Mammograficznej 32/ 349 92 41
data realizacji: do 30.11.2017 r.

Program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 60 roku życia.


Adresaci: mieszkańcy Chorzowa powyżej 60 r.ż.
Opis: program przewiduje zaszczepienie mieszkańców Chorzowa przeciwko wirusowi grypy, który jest szczególnie niebezpieczny dla osób w wieku podeszłym. Najgroźniejsze dla zdrowia, są późne powikłania pogrypowe, do których możemy zaliczyć zapalenie oskrzeli, płuc, mięśnia sercowego czy opon mózgowych.
Realizatorzy dni i godziny realizacji umowy oraz rejestracji:
1. Irys-Med S.C G. Sołtys, J. Janiszewska, 41-500 Chorzów, ul. Ks. Władysława Opolskiego 9  lmit szczepień wyczerpany
•    od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00
•    dodatkowo środa od 14:00 do 18:00
rejestracja:
•    od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:30
•    osobiście lub telefonicznie pod nr 32/ 249 20 20

2. Introl – Energomontaż Sp. z o.o NZOZ Energomontaż, ul. Szczecińska 10, 41 – 500 Chorzów
•    wtorek, środa w godzinach od 10:00 do 12:00
•    czwartek w godzinach od 16:00 do 17:00  
rejestracja:
•    od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00
•    osobiście lub telefonicznie pod nr 32/ 2410-200

3. Centrum Medyczne Hajduki Sp. z o.o, ul. Jubileuszowa 42, 41-506 Chorzów
•    poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 10:00 do 12:30, w czwartek w godzinach od 16:00 do 17:30
rejestracja:
•    od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:30 do 09:30
•    osobiście lub telefonicznie pod nr 32/ 246 25 41

4. Starochorzowska Fundacja Zdrowia i Ekologii, ul. Gabriela Narutowicza 3, 41-503 Chorzów lmit szczepień wyczerpany
•    poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 10:00 do 16:00
•    czwartek w godzinach od 10:00 do 18:00
rejestracja:
•    od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00
•    osobiście lub telefonicznie pod nr 32/736 20 59
 
5. Centrum Medyczne Św. Pawła 11 Spółka Jawna, Ewa Ciechanowicz, Jan Kern, Janusz Zając, ul. Św. Pawła 11, 41-500 Chorzów
•    od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00
rejestracja:
•    od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 18:00
•    osobiście lub telefonicznie pod nr 32/ 348 12 22 lub 32/ 241 03 00

6. Nasza Poradnia Sp. z o.o, ul. Młodzieżowa 33, 41 -500 Chorzów
•    od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00
rejestracja:
•    od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00
•    osobiście lub telefonicznie pod nr 32/ 241 91 41 lub 32/ 241 96 08

7. Centrum Medyczne Beskidzka Sp. z o.o, ul. Beskidzka 3, 41 – 500 Chorzów
•    poniedziałek, wtorek, piątek w godzinach od 10:00 do 14:00
•    środa, czwartek w godzinach od 12:00 do 17:00
rejestracja:
•    od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 17:00
•    osobiście lub telefonicznie pod nr 32/ 247 95 40  

8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Pawła 11 A, 41 -500 Chorzów
•    od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 17:00
•      w I i III sobotę miesiąca w godzinach od 08:00 do 12:00 począwszy od września do 08 grudnia 2017 r.
rejestracja:
•    od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 17:00
•    w I i III sobotę miesiąca w godzinach od 08:00 do 12:00 począwszy od września do 08 grudnia 2017 r.
•    osobiście lub telefonicznie pod nr 32/ 34 81 555

9. Centrum Medyczne Spółka jawna  A. Primer, E. Przybyła – Kręglicka, D. Prajs, ul. Zjednoczenia 3, 41-500 Chorzów - lmit szczepień wyczerpany
•    poniedziałek, wtorek, piątek w godzinach od 10:00 do 12:00
•    środa w godzinach od 15:00 do 17:00
•    czwartek w godzinach od 11:00 do 13:00
rejestracja:
•    od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00
•    osobiście lub telefonicznie pod nr 32/348 18 60
 
10. NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych Słomczyńska Poradnia POZ, ul. Pawła 11, 41-500 Chorzów
•    od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:30 do 18:00
rejestracja:
•    od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00
•    osobiście lub telefonicznie pod nr: 32/ 348 12 48

11. ADO-MED2 Roman Elias , ul. Stefana Batorego 19, 41-506 Chorzów
•    od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 17:30
rejestracja:
•    od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00
•    osobiście lub telefonicznie pod nr: 32/ 784 35 22

12. Poradnia Remedium Sp. z o.o, ul. Prusa 7, 41-506 Chorzów lmit szczepień wyczerpany
•    od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:30
•    I sobota miesiąca w godzinach od 09:00 do 12:00 począwszy od września do 08 grudnia 2017 r.
rejestracja:
•    od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 17:30
•    osobiście lub telefonicznie pod nr 32/ 346 13 70

data realizacji: Umowa realizowana będzie: od 01.09.2017 r. do 08


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.