Patronaty

2016-12-11 20:12 Media

Patronaty

W celu podkreślenia szczególnego charakteru organizowanych imprez, wydarzeń, a także ukazujących się publikacji na terenie Miasta Chorzów ustanowione zostają następujące wyróżnienia:
1) Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Chorzów, 
2) Patronatu Miasta Chorzów

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr OR.54.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 marca 2015r. w sprawie ustanowienia procedury przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów lub/i Patronatu Miasta Chorzów.  
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów lub/i Patronatu Miasta Chorzów  (zał. 1) wniosek_o_patronat.doc
II. MIEJSCE SKIEROWANIA WNIOSKU:
Zgłoszenia przyjmowane są w formie listownej bądź elektronicznej: Kancelaria Prezydenta Miasta, Urząd Miasta w Chorzowie, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów lub patronaty@chorzow.eu
III. OPŁATY:
Nie pobiera się.
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Kancelaria Prezydenta Miasta.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
VII. UWAGI:
1. Prawo przyznania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów i Patronatu Miasta Chorzów jako wyróżnień podkreślających szczególny charakter wydarzenia, projektu, przedsięwzięcia a także ukazujących się publikacji przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta. 
Prezydent Miasta nadaje Honorowy Patronat i przyznaje Patronat Miasta przedsięwzięciom realizowanym na terenie Chorzowa oraz poza jego granicami administracyjnymi. O patronat mogą występować instytucje, organizacje pożytku publicznego, przedsiębiorstwa, związki i stowarzyszenia twórcze oraz zawodowe, a także pełnoletnie osoby fizyczne.
2. Kryteria przyznawania wyróżnień: 
 Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Chorzów może być przyznany wydarzeniu, projektowi, przedsięwzięciu, publikacji z różnych obszarów aktywności tj. kultura sztuka, biznes, nauka, sport, działalność społeczna itp., które w ocenie Prezydenta Miasta mają szczególne znaczenie dla budowania tożsamości lokalnej, prestiżu Chorzowa, podnoszenia rangi samorządu w kraju i za granicą.
 Patronat Miasta Chorzów może być przyznany wydarzeniu, projektowi, przedsięwzięciu, publikacji z różnych obszarów aktywności tj. kultura i sztuka, biznes, nauka, marketing, turystyka itp., zgodnym z założeniami promocyjnymi, celami i działaniami realizowanymi przez Miasto Chorzów, które przyczyniają się do budowania jego marki.
3. Wniosek w sprawie nadania Honorowego Patronatu lub Patronatu Miasta określa załącznik nr 1, który zawiera m.in. : 
 dane wnioskodawcy: 
a. pełną nazwę Wnioskodawcy, imię lub nazwisko,
b. dane osoby do kontaktu,
c. adres korespondencyjny,
d. numer telefonu,
e. adres e-mail, strona www,
f. krótka charakterystyka Wnioskodawcy (profil działalności),
 informację o realizowanym wydarzeniu, projekcie, przedsięwzięciu lub publikacji, w tym:
a. nazwę wydarzenia,
b. termin,
c. miejsce,
d. krótki opis projektu wraz z programem,
e. wskazanie uczestników projektu, do jakiej grupy jest kierowany,
f. dostępność (wstęp wolny, bilety-cena),
 promocja wydarzenia: lokalna, regionalna, ogólnopolska,
 patronaty medialne: wyszczególnienie.
4. Termin złożenia wniosku o przyznanie Honorowego Patronatu lub Patronatu Miasta Chorzów nie może być krótszy niż 30 dni przed dniem organizacji wydarzenia, przedsięwzięcia, projektu bądź ukazania się publikacji. W przypadku wniosku złożonego w terminie krótszym niż wskazany powyżej Kancelaria Prezydenta Miasta może odmówić rozpatrzenia wniosku.
5. Nadanie Honorowego Patronatu lub Patronatu Miasta odbywa się w oparciu o opinię merytorycznej jednostki organizacyjnej Urzędu, w tym każdorazowo w oparciu o opinię Referatu Komunikacji Społecznej lub Referatu Promocji Urzędu Miasta Chorzów.
6. Przyznanie Honorowego Patronatu Prezydenta oraz Patronatu Miasta nie wiążą się ze wsparciem finansowym lub organizacyjnym.
7. Honorowy Patronat Prezydenta i Patronat Miasta mogą być przyznane danemu wydarzeniu, projektowi, przedsięwzięciu lub publikacji jednocześnie.
8. Nadanie Patronatu potwierdzane jest przez informację przekazaną stronie Wnioskującej w formie drukowanej oraz elektronicznej (zgodnie z wnioskiem).
9. Organizator wydarzenia, projektu, przedsięwzięcia a także wydawca publikacji, któremu nadane zostało wyróżnienie zobowiązany jest do prawidłowego oznakowania wszystkich materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych. 
 Honorowy Patronat Prezydenta Miasta oznaczany jest herbem miasta i informacją o patronacie.
 Patronat Miasta Chorzów oznaczany jest logotypem z hasłem ”Chorzów wprawia w ruch”
10. Wzór odpowiedniego oznaczenia przekazuje Wnioskodawcy w wersji elektronicznej Kancelaria Prezydenta Miasta.
11. W oparciu o merytoryczne opinie jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Chorzów, a także w przypadku braku zasadności nadania wyróżnienia lub nie dopełnienia warunków formalnych Prezydent Miasta może odmówić nadania Honorowego Patronatu i Patronatu Miasta.
12. W przypadku naruszenia przez organizatora lub wydawcę wizerunku Miasta Chorzów,  Prezydent Miasta może odebrać nadane uprzednio wyróżnienie.
13. Odebranie wyróżnienia nakłada na organizatora lub wydawcę obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia.


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.