Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

  

Metropolitalny Fundusz Solidarności GZM.

 1. Wymiana wyeksploatowanych kotłowni gazowych na ekologiczne w placówkach użyteczności publicznej w Chorzowie
 2. Przebudowa skrzyżowania ulic: Kościuszki-Parkowa w Chorzowie wraz z budową sygnalizacji świetlnej

 3. Zmiana sposobu ogrzewania w komunalnym zasobie mieszkaniowym Chorzowa, docieplenie ścian szczytowych oraz termomodernizacja budynków

 4. Przebudowa drogi powiatowej S 9401-ul. Kościuszki, ul. Mazurska w Chorzowie na odcinku od ul. Parkowej do ul. Siemianowickiej – Etap III i Etap IV

 5. Wykonanie budowy wodnego placu zabaw na skwerze przy ul. Floriańskiej w Chorzowie

 

Metropolia GZM

 1. Wsparcie finansowe GZM na walkę z epidemią

 

Fundusz Odporności 2023 - Metropolia GZM

 1. Przebudowa ul. Władysława Truchana w Chorzowie - ETAP I

 

Program działań na Rzecz Ograniczenia Niskiej Emisji GZM 2020
Zadanie pn.: Wymiana ogrzewania piecowego na c.o. gazowe etażowe w lokalach mieszkalnych: Dąbrowskiego 76/4, Strzelców Bytomskich 8/9,  Urbanowicza 10/1, Wolności 98/5 , Odrodzenia 18/1.

Zadanie pn.: P25- termomodernizacja budynku przedszkola nr 25 przy ul. Kilińskiego 3 w Chorzowie

Zadanie pn.: Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu ul. Parkowej w Chorzowie
Zadanie pn.: Docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy  ul. Wrocławska 20, ul. Wrocławska 22, ul. Górnicza 15, ul. Armii Krajowej 101, Mazurska 2. Etap I

Zadanie pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Chorzowie łączącego kompleks wypoczynkowy Amelung z osiedlem Pnioki

 

Fundusze Unijne

1. Projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiS) na lata 2014 - 2020

 

2. Projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020

3. Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014 – 2020

4. Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (EFS) na lata 2014 – 2020

5. Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2007 – 2013

 

6. Projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiS) na lata 2007 – 2013

7. Projekty współfinansowane ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na lata 2004 – 2006

  • "Adaptacja historycznego budynku byłego Teatru Miejskiego na potrzeby Chorzowskiego Centrum Kultury"
  • "Rewitalizacja zespołu akwenów poprzemysłowych Amelung w Chorzowie"
  • "Przebudowa skrzyżowania ulic Batorego, Niedźwiedziniec i Radoszowskiej w Chorzowie
    

8. Projekty współfinansowane ze środków Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA)

  • "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świętochłowicach"
    
 • W 2011 roku Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii zakończyło kilka ważnych dla pacjentów inwestycji.
   

9. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

10. Projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013

11. SALUTE4CE 

12. POWER 2.18

13. Projekty realizowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Cyfrowa Gmina

 

14. Projekty finansowane ze środków Funduszu Dopłat BGK 

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Remont 10 pustostanów w Chorzowie przy ul. Gdańskiej 25a/9, ul. Emilii Plater 4/5, ul. Rejtana 14/9, ul. Pawła 20/10, ul. Rymera 9/6, ul. Rymera 11/11, ul. Hajduckiej 9/8, ul. Konopnickiej 10/2, ul. Krzywej 25/12, ul. Wolności 71/17

2. Zadanie inwestycyjne pn.: „Remont 7 pustostanów w Chorzowie przy ul. 11 Listopada 3a/20, ul. Mała 8/15, ul. Wileńska 11/9, ul. Żołnierzy Września 19/31, ul. Kościuszki 6e/4, ul. Wolności 84a/13, ul. Długa 38/7

3. Zadanie inwestycyjne pn.: „Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.  Michałkowickiej w Chorzowie"

4. „Remont 8 pustostanów w Chorzowie przy ul. Bożogrobców 28/15, ul. Pudlarska 30/3, ul. Moniuszki 4/4, ul. Styczyńskiego 2/11, ul. Armii Krajowej 101/7, ul. Wolskiego 4a/7, ul. Dojazdowa 4/11, ul. Obrońców Chorzowa 7/2”

 

15. Projekty realizowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Fundusze Europejskie na lata 2021-2027

Dofinansowanie żłobka z programu Maluch+ 2022-2029

 

Konsultacje społeczne

1) ”Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie w ramach inwestycji budowa przystanku zintegrowanego Królewska Huta w rejonie ul. Metalowców i Krakusa w Chorzowie wraz z przebudową układu torowego, skomunikowaniem oraz uzbrojeniem terenów poprzemysłowych”. „Przebudowa torowiska tramwajowego w Chorzowie na odcinku od wiaduktu przy Hucie Kościuszko do ul. Metalowców ujęte w projekcie pn. Zintegrowany projekt modernizacji  i rozwoju infrastruktury tramwajowej w aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”.

Ogłoszenie o konsultacjach

 https://chorzow.eu/download/cmVzb3VyY2VzL2ZpbGVzLzU0L2luZm9ybWFjamVfb19rb25zdWx0YWNqYWNoX3Nwb19fZWN6bnljaF81ZTE2ZDdmNGRkYzgyLnBkZg%3D%3D

Raport z konsultacji  

https://chorzow.eu/download/cmVzb3VyY2VzL2ZpbGVzLzU0L1JhcG9ydF96X2tvbnN1bHRhY2ppX3Nwb19fZWN6bnljaF81ZTE2ZDgyZjAyYTBjLnBkZg%3D%3D

2) „Budowa zintegrowanego przystanku Królewska Huta przy Drodze Krajowej nr 79 w rejonie ulic Metalowców, Krakusa w Chorzowie”

Ogłoszenie o konsultacjach

https://mieszkancy.chorzow.eu/article/kolejne-centrum-przesiadkowe-dla-chorzowa

Raport z konsultacji 

Raport z konsultacji społecznych

Załącznik 1

Załącznik 2

3) „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Skrajnej 2 w Chorzowie wraz z wymianą źródła ciepła i OZE”

Ogłoszenie o konsultacjach: https://mieszkancy.chorzow.eu/article/konsultacje-w-sprawie-termomodernizacji-szkoly

Raport z konsultacji społecznych

Załącznik nr 1

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 

 

Program Inwestycji Strategicznych
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich - Edycja 2021 

 

Dofinansowanie z budżetu państwa

Zadanie dofinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa na podstawie przepisów art. 20a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

Zadanie dofinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i na podstawie art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - Dofinansowanie dla miasta Chorzów realizacji zadania: Przebudowa ulicy Nowej w Chorzowie - polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogi

 

Zadanie dofinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i na podstawie art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - Przebudowa ulicy Słowików w Chorzowie - budowa oświetlenia

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
„Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie”

Przebudowa ulicy 3 Maja w Chorzowie
 

Przebudowa przedłużenia ulicy Bojarskiego od skrzyżowania z ul. Siemianowicką do ul. Bytkowskiej

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Chorzowie


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.