Placówki publiczne

2017-09-10 18:04 Edukacja

Jednostki systemu oświaty prowadzone przez Miasto Chorzów

 

PRZEDSZKOLA

Przedszkole nr 1 
ul. Obrońców Chorzowa 14
tel. 32 246 24 46

e-mail: p1@chorzow.eu
strona internetowa: http://www.przedszkole1chorzow.pl/

 

Przedszkole nr 3 
ul. Cieszyńska 21
tel. 32 241 44 13

e-mail: p3@chorzow.eu
strona internetowa: https://www.przedszkole3chorzow.net/

 

Przedszkole nr 4 
ul. Długa 32a
tel. 32 246 46 32

e-mail: p4@chorzow.eu
strona internetowa: https://p4chorzow.edupage.org/

 

Przedszkole nr 5 
ul. Poniatowskiego 27
tel. 32 241 16 04
e-mail: p5@chorzow.eu

strona internetowa: https://przedszkole5chorzow.edupage.org/

 

Przedszkole nr 6 
ul. ks. J. Gałeczki 56
tel. 32 241 03 64
e-mail: p6@chorzow.eu

strona internetowa: https://p6chorzow.edupage.org/

 

Przedszkole nr 7 
ul. Łagiewnicka 16
tel. 032 249 60 22
e-mail: p7@chorzow.eu

strona internetowa: https://przedszkole7chorzow.eprzedszkola.pl/

 

Przedszkole nr 8 
ul. Kochanowskiego 18
tel. 32 246 50 91
e-mail: p8@chorzow.eu

strona internetowa: https://przedszkolenr8chorzow.edupage.org/

 

Przedszkole nr 9 
ul. Omańkowskiej 9
tel. 32 241 17 72
e-mail: p9@chorzow.eu

strona internetowa: https://p9chorzow.edupage.org/

 

Przedszkole nr 11 
ul. Czysta 12
tel. 32 247 34 76

e-mail: p11@chorzow.eu
strona internetowa: http://p11chorzow.edu.pl/

 

Integracyjne Przedszkole nr 12 im. Marii Montessori
ul. Lipińska 9
tel. 32 241 16 57

e-mail: p12@chorzow.eu
strona internetowa: https://przedszkole12montessori.edupage.org/

 

Przedszkole nr 13 
ul. Sobieskiego 13
tel. 32 241 16 49
e-mail: p13@chorzow.eu

strona internetowa: https://przedszkole13chorzow.edupage.org/

 

Przedszkole nr 16 Integracyjne
ul. Brzozowa 9
tel. 32 246 30 38
e-mail: p16@chorzow.eu

strona internetowa: https://przedszkole16integracyjnechorzow.eprzedszkola.pl/

 

Przedszkole nr 17 
ul. Kasprowicza 1
tel. 32 241 62 74
e-mail: p17@chorzow.eu

strona internetowa: https://przedszkolenr17chorzow.edupage.org/

 

Przedszkole nr 18 
ul. Gałeczki 17
tel. 32 241 39 60
e-mail: p18@chorzow.eu

strona internetowa: przedszkole18chorzow.pl

 

Przedszkole nr 19 
ul. Karpacka 15
tel. 32 246 41 62
e-mail: p19@chorzow.eu

strona internetowa: https://przedszkole19chorzow.pl/

 

Przedszkole nr 20 
ul. Ks. J. Czempiela 49
tel. 32 246 63 61
e-mail: p20@chorzow.eu

strona internetowa: https://p20chorzow.edu.pl/

 

Przedszkole nr 21 
ul. Ryszki 33
tel. 32 241 98 60
e-mail: p21@chorzow.eu

strona internetowa: https://przedszkole21chorzow.edupage.org/

 

Przedszkole nr 22
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
ul. Główna 21
tel. 32 245 91 34
e-mail: p22zsp1@chorzow.eu

strona internetowa: http://sp25chorzow.pl/

 

Przedszkole nr 23 
ul. Floriańska 37
tel. 032 241 04 23
e-mail: p23@chorzow.eu

strona internetowa: https://przedszkole23chorzow.edupage.org/

 

Przedszkole nr 24 
ul. Lompy 16
tel. 32 249 30 71

e-mail: p24@chorzow.eu
strona internetowa: https://p24chorzow.edupage.org/

 

Przedszkole nr 25 
ul. Kilińskiego 3
tel. 32 241 03 33
e-mail: p25@chorzow.eu

strona internetowa: https://www.przedszkole25.info/

 

Przedszkole nr 26 
ul. Ligonia 14
tel. 32 241 16 33
e-mail: p26@chorzow.eu

strona internetowa:  https://p26chorzow.edupage.org/

 

Przedszkole nr 27 
ul. Wandy 34
tel. 32 241 53 63
e-mail: p27@chorzow.eu

strona internetowa: https://p27chorzow.edupage.org/

 

Przedszkole nr 29 
ul. Siemianowicka 61
tel. 32 241 16 48
e-mail: p29@chorzow.eu

strona internetowa: https://przedszkole-29.edupage.org/

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Dwujęzycznymi
ul. Dąbrowskiego 41
tel. 32 241 03 62
e-mail: sp1@chorzow.eu

strona internetowa: https://sp1chorzow.edupage.org/

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II
ul. Sportowa 4
tel. 32 241 16 53
e-mail: sp2@chorzow.eu

strona internetowa: https://sp2chorzow.edupage.org/

 

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego
ul. Ryszki 55
tel. 32 241 99 10
e-mail: sp5@chorzow.eu

strona internetowa: https://sp5.chorzow.pl/

 

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kochanowskiego
ul. Urbanowicza 4
tel.032 241 67 34
e-mail: sekretariat@sp10.pl

strona internetowa: http://sp10.pl/

 

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Skrajna 2
tel. 032 246 11 15
e-mail: sekretariat@sp12chorzow.pl

strona internetowa: http://sp12chorzow.pl/

 

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Styczyńskiego 32
tel. 32 241 16 35
e-mail: sp13@chorzow.eu

strona internetowa: https://sp13chorzow.eu/

 

Szkoła Podstawowa nr 14
ul. Podmiejska 62
tel. 32 246 23 69
e-mail: sp14@chorzow.eu

strona internetowa: http://sp14chorzow.pl/

 

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Konstantego Wolnego
ul. 3-go Maja 78
tel. 32 249 83 99
e-mail: sp15@chorzow.eu

strona internetowa: https://sp15chorzow.edupage.org/

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Pawła II
ul. Łagiewnicka 18
tel. 32 249 66 56
e-mail: sp17@chorzow.eu

strona internetowa: http://sp17chorzow.edu.pl/

 

Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. ks. J. Czempiela 52
tel.32 246 62 26
e-mail: sekretariat@sp18.chorzow.pl

strona internetowa: http://sp18.chorzow.pl/

 

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Gerarda Cieślika
ul. Wolności 133
tel. 32 241 23 55
e-mail: sp21@chorzow.eu

strona internetowa: https://sp21.edupage.org/

 

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Karola Miarki z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Św. Piotra 9a
tel. 32 348 12 83
e-mail: sp22@chorzow.eu

strona internetowa: http://sp22.szkola.pl/

 

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich
ul. 17-go Sierpnia 1
tel. 32 241 03 78
e-mail: sp24@chorzow.eu

strona internetowa: https://sp24chorzowstary.edupage.org/

 

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Hadyny
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

ul. Główna 21
tel. 32 245 91 09
e-mail: sp25zsp1@chorzow.eu

strona internetowa: http://sp25chorzow.pl/

 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3

ul. 3-go Maja 16
tel. 32 241 03 37
e-mail: zss3@chorzow.eu

strona internetowa: https://zss3chorzow.edupage.org/

 

 

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Ignacego Mościckiego 
ul. Lwowska 36

tel. 32 241 07 47
e-mail: sp29@chorzow.eu

strona internetowa: https://sp29chorzow.edupage.org/

 

Szkoła Podstawowa nr 32 im. ks. Józefa Czempiela
ul. Kaliny 61
tel.32 246 57 85
e-mail: sekretariat@sp32.chorzow.pl

strona internetowa: https://www.sp32.chorzow.pl/

 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 33 im. Jana Brzechwy  z Oddziałami Przyszpitalnymi
ul. Dyrekcyjna 3
tel. 32 246 26 12

e-mail: sp33@chorzow.eu
strona internetowa: http://www.sp33chorzow.edu.pl/

 

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Sportowców Hajduckich
ul. Kaliny 55
tel. 32 246 18 04
e-mail: sp34@chorzow.eu

strona internetowa: https://sp34.chorzow.pl/

 

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Karola Grzesika
ul. Ratuszowa 20
tel. 32 246 66 10
e-mail: sp37@chorzow.eu

strona internetowa: https://sp37chorzow.edupage.org/

 

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Wojska Polskiego
ul. Śląska 3
tel.32 241 85 76
e-mail: sp38@chorzow.eu

strona internetowa: http://www.sp38chorzow.edu.pl/

 

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Józefa Lompy
ul. 11 Listopada 21
tel.32 241 17 06
e-mail: sp39@chorzow.eu

strona internetowa: https://sp39.chorzow.pl/

 

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego
w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego

ul. Harcerska 2
tel.32 241 04 21
e-mail: zsms@chorzow.eu

strona internetowa: http://zsms.edu.pl/

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
ul. Dąbrowskiego 36
tel. 32 241 17 12
e-mail: slowak@slowacki.edu.pl

strona internetowa: https://slowacki.edu.pl/

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia
ul. 3-go Maja 22
tel. 32 241 17 11
e-mail: lo2@chorzow.eu

strona internetowa: https://ligon.pl/

 

III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego
ul. Farna 5-7
tel. 32 246 88 02
e-mail: lo3@chorzow.eu

strona internetowa: https://3lo.edu.pl/

 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Dąbrowskiego 34
tel. 32 241 17 14

e-mail: lo4@chorzow.eu
strona internetowa: http://curie.edu.pl/

 

VII Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Jędrzeja Śniadeckiego

ul. Piotra 1
tel. 32 241 17 17
e-mail: zstio4@chorzow.eu

strona internetowa: http://zstio4chorzow.pl/

 

 

IX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Miłośników Ziemi Śląskiej
w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego

ul. Harcerska 2
tel. 32 241 04 21
e-mail: zsms@chorzow.eu

strona internetowa: http://zsms.edu.pl/

 

TECHNIKA

 

Technikum Budowlane
w Zespole Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Dąbrowskiego 53
tel. 32 241 34 75
e-mail: sekretariat@zsb-chorzow.pl

strona internetowa: https://zsb-chorzow.pl/

 

Technikum Chemiczne
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Jędrzeja Śniadeckiego

ul. Piotra 1
tel. 32 241 17 17
e-mail: zstio4@chorzow.eu

strona internetowa: http://zstio4chorzow.pl/

 

Technikum Ekonomiczne
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul. Urbanowicza 2
tel. 32 241 17 23
e-mail: zse@chorzow.eu

strona internetowa: http://ckziu-chorzow.pl/

 

Technikum Elektroniczne
w Zespole Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego

ul. Sportowa 23
tel. 32 241 02 16 
e-mail: zst1@chorzow.eu

strona internetowa: http://zst1.edu.pl/

 

Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli
ul. Batorego 37
tel.32 24 66 163
e-mail: sekretariat@teslachorzow.pl

strona internetowa: https://teslachorzow.pl/

 

Technikum Gastronomiczne
w Zespole Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. Marii Dąbrowskiej

ul. Katowicka 64
tel. 32 241 17 25
e-mail: zsgu@chorzow.eu

strona internetowa: https://zsguchorzow.pl/

 

Technikum Samochodowe
w Zespole Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko

ul. Powstańców 6a
tel. 32 241 01 29
e-mail: zst2@chorzow.eu

strona internetowa: https://www.zstnr2.pop.pl/


SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1
w Zespole Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego

ul. Sportowa 23
tel. 32 241 02 16 
e-mail: zst1@chorzow.eu

strona internetowa: http://zst1.edu.pl/

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
w Zespole Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko

ul. Powstańców 6a
tel. 32 241 01 29 
e-mail: zst2@chorzow.eu

strona internetowa: https://www.zstnr2.pop.pl/

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5
w Zespole Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. Marii Dąbrowskiej

ul. Katowicka 64
tel. 32 241 17 25
e-mail: zsgu@chorzow.eu

strona internetowa: https://zsguchorzow.pl/

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7
w Zespole Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Dąbrowskiego 53
tel. 32 241 34 75
e-mail: sekretariat@zsb-chorzow.pl

strona internetowa: https://zsb-chorzow.pl/

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna
w Zespole Szkół Specjalnych nr 3

ul. 3 Maja 16
tel. 32 241 03 37
e-mail: zss3@chorzow.eu

strona internetowa: https://zss3chorzow.edupage.org/

 

SZKOŁY BRANŻOWE II STOPNIA

 

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1
w Zespole Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego

ul. Sportowa 23
tel. 32 241 02 16 
e-mail: zst1@chorzow.eu

strona internetowa: http://zst1.edu.pl/

 

SZKOŁY POLICEALNE

 

Szkoła Policealna nr 1

w Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. Ludwika Krzywickiego
ul. Urbanowicza 2
tel. 32 241 17 23
e-mail: ckue@chorzow.eu

strona internetowa: http://ckziu-chorzow.pl/

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul. Urbanowicza 2
tel. 32 241 17 23
e-mail: zse@chorzow.eu

strona internetowa: http://ckziu-chorzow.pl/

 

Szkoła Policealna nr 4
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Jędrzeja Śniadeckiego

ul. Św. Piotra 1
tel. 32 241 17 17
e-mail: zstio4@chorzow.eu

strona internetowa: http://zstio4chorzow.pl/

 

 

SZKOŁY SPECJALNE

 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 33 im. Jana Brzechwy  z Oddziałami Przyszpitalnymi
ul. Dyrekcyjna 3
tel. 32 246 26 12
e-mail: sp33@chorzow.eu

strona internetowa: http://www.sp33chorzow.edu.pl/

 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3

ul. 3-go Maja 16
tel. 32 241 03 37
e-mail: zss3@chorzow.eu

strona internetowa: https://zss3chorzow.edupage.org/

  

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna
w Zespole Szkół Specjalnych nr 3

ul. 3 Maja 16
tel. 32 241 03 37
e-mail: zss3@chorzow.eu

strona internetowa: https://zss3chorzow.edupage.org/

 

Szkoła przysposabiająca do pracy
w Zespole Szkół Specjalnych nr 3

ul. 3 Maja 16
tel. 32 241 03 37
e-mail: zss3@chorzow.eu

strona internetowa: https://zss3chorzow.edupage.org/

 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
 

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Lompy 13

tel. 32 241 31 21

 e-mail: mdk@chorzow.eu
strona internetowa: http://www.mdkchorzow.pl/

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna

ul. Racławicka 23

tel. 32 241 54 39

 e-mail: ppp@chorzow.eu
strona internetowa: http://ppp.chorzow.pl/


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.