UWAGA - WAŻNA INFORMACJA REFERAT KOMUNIKACJI

2020-11-12 13:35 Komunikaty

UWAGA !!! - WAŻNE INFORMACJE REFERAT KOMUNIKACJI


 

NABYCIE LUB ZBYCIE pojazdu oraz REJESTRACJA pojazdu sprowadzonego z terytorium UE

Od 1 lipca 2021 r. wydłużony został termin do 60 dni na rejestrację pojazdu sprowadzonego z terytorium UE oraz zawiadomienie o nabyciu i zbyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju. Dotyczy pojazdów sprowadzonych oraz transakcji zawartych od 1 lipca 2021r. Zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu można przesłać drogą pocztową, poprzez platformę EPUAP lub dokonać za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta.


 

UPŁYNIĘCIE TERMINU WAŻNOŚCI

W przypadku, gdy ważność:

1) prawa jazdy

2) pozwolenia na kierowanie tramwajem,

3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym
wartości pieniężne,

4) świadectwa kierowcy,

5) legitymacji instruktora nauki jazdy, 6) legitymacji egzaminatora,

7) zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora
techniki jazdy),

8) uprawnień do kierowania pojazdami,

9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.


 

CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU:

dokonana na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn.zm.) oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.  Czasowa rejestracja pojazdu, o której mowa powyżej, zachowuje ważność w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli pojazd posiada ważne badania techniczne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.