Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Fundusze Unijne 

1. Projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiS) na lata 2014 - 2020

 

2. Projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020

3. Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014 – 2020

4. Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (EFS) na lata 2014 – 2020

5. Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2007 – 2013

 1. Modernizacja obiektu mostowego na placu św. Jana w Chorzowie
 2. Rewitalizacja zabytkowej wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie na cele udukacyjno - turystyczne i kulturalne
 3. e-System Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie
 4. W trosce o przyszłe pokolenia - kompleksowa rewitalizacja Starochorzowskiego Domu Kultury istotnym czynnikiem wzrostu trakcyjności regionu
 5. Pracownia mechatroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie
 6. Kompleksowa termomodernizacja obiektu MORiS – Hala Sportowa ul. Dąbrowskiego 113 oraz montaż kolektorów słonecznych na Kompleksie Sportowym Hajduki ul. Graniczna 92 w Chorzowie
 7. Odcinkowy system zarządzania ruchem na Drogowej Trasie Średnicowej (DW 902) w Chorzowie
 8. "Adaptacja w śladzie po zlikwidowanym torowisku jednostronnego ciągu rowerowo – pieszego wzdłuż ul. Siemianowickiej w Chorzowie"
 9. "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot – spot"
 10. "eChorzów – internetowa platforma usług publicznych"
 11. "Kampania promocyjna miasta Chorzów w zakresie terenów inwestycyjnych"
 12. „Opracowanie mapy akustycznej miasta Chorzowa istotnym elementem kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska”
 13. "Rewitalizacja obszarów problemowych Chorzowa Batorego – I etap od ul. Piekarskiej do ul. Skrajnej"
 14. "Adaptacja pomieszczeń piwnicznych Chorzowskiego Centrum Kultury w Chorzowie przy ul. Sienkiewicza na funkcję gastronomiczną"
 15. "Metropolitalna Parada Historyczna – Zjazd Rycerstwa Chrześcijańskiego i Pokaz Oręża Europejskiego w Chorzowie"
 16. "Najlepszy system nawigacji po zabytkach Chorzowa – system informacji kulturalnej sposobem kreowania pozytywnego wizerunku miasta"
 17. "Budowa boiska sportowego przy ul. Żołnierzy Września w Chorzowie"
 18. "Przebudowa ul. ks. Jana Gałeczki w Chorzowie – etap III"
 19. "Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Chorzowie"
 20. "Adaptacja budynku na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie miasta Chorzów"
 21. "Budowa boiska sportowego przy ul. Rębaczy w Chorzowie"
 22. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. J. Korczaka w Chorzowie"

 

6. Projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiS) na lata 2007 – 2013

 1. "Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie miast: Katowice, Chorzów , Bytom - od węzła z ul. Katowicką do Al. Jana Pawła II - Prace przygotowawcze"
 2. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Chorzów"
 3. "Przebudowa drogi krajowej nr 79 ul. Katowicka w Chorzowie wraz z estakadą na odcinku od skrzyżowania z ulicą Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Metalowców"

7. Projekty współfinansowane ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na lata 2004 – 2006

 1. "Przebudowa skrzyżowania ulic Batorego, Niedźwiedziniec i Radoszowskiej w Chorzowie
   
 2. "Rewitalizacja zespołu akwenów poprzemysłowych Amelung w Chorzowie"
 3. "Adaptacja historycznego budynku byłego Teatru Miejskiego na potrzeby Chorzowskiego Centrum Kultury"

8. Projekty współfinansowane ze środków Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA)

 1. "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świętochłowicach"
   
 • W 2011 roku Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii zakończyło kilka ważnych dla pacjentów inwestycji.
   

9. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

 1. Kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie II
 2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej

10. Projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013

11. SALUTE4CE 

12. POWER 2.18

13. Projekty realizowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Cyfrowa Gmina


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.