Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza do współpracy pracodawców

2022-06-07 15:16 Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza do współpracy pracodawców w zakresie:

• Organizacji staży dla osób bezrobotnych.

Staż umożliwia bezrobotnemu  nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych bez formalnego nawiązywania stosunku pracy między nim a pracodawcą. W trakcie stażu bezrobotnemu przysługuje comiesięczne stypendium wypłacane przez Urząd Pracy. Pracodawca korzysta z efektów pracy zatrudnionego bez obciążenia finansowego przedsiębiorstwa. Ponadto przyjęcie bezrobotnego na staż daje możliwość sprawdzenia kompetencji nowej osoby jako potencjalnego kandydata do pracy i przygotowania go do podjęcia pracy na danym stanowisku zgodnie z potrzebami firmy.

 

• Organizacji prac interwencyjnych.

Pracodawca zatrudniający osobę bezrobotną w ramach takiej formy otrzymuje zwrot części kosztów związanych z zatrudnieniem. Umowa z PUP zawierana  na 9 miesięcy w tym refundacja części kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej w wysokości ok. 1464,14 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy  oraz 3 miesiące zatrudnienia bez refundacji.

 

• Dofinansowania do wynagrodzenia za zatrudnienie osób bezrobotnych powyżej   50 roku życia.

Zatrudnienie przez okres 12 miesięcy (dla osoby od 50 do 60 lat) lub 24 miesięcy (dla osoby powyżej 60 lat)w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1505,00 zł miesięcznie. Po okresie refundacji wymagane jest dalsze zatrudnienie – 6 miesięcy w przypadku osób powyżej 50 roku życia lub 12 miesięcy przypadku osób powyżej 60 roku życia.

 

• Doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych osób bezrobotnych.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy polega na zwrocie pracodawcy na podstawie zawartej umowy z PUP części kosztów poniesionych w związku z zorganizowaniem nowego stanowiska pracy (zakupienie niezbędnego sprzętu do wykonania pracy) i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego. Kwota doposażenia jednego stanowiska pracy wynosi maksymalnie 33 tysiące złotych.

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerami telefonów  32/ 34 97 129, 32/ 34 97 134,

32/ 34 97 107.

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są  na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie,  w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców”:  https://chorzow.praca.gov.pl


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.