Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Chorzowie

2017-12-12 08:12 Komunikaty urzędowe

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH


Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 697 z późn. zm.) 

Prezydent Miasta Chorzów zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające w działalności statutowej podejmowanie działań z zakresu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 do konsultacji projektu aktu normatywnego 
 
1.    Przedmiot konsultacji:
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/944/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 sierpnia  2014r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Chorzowie
 
2.    Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

 28 listopada 2017r. - 12 grudnia 2017r.  
 
3.    Dostępność projektu:

Treść konsultowanego aktu dostępna jest:
1) w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów http://mieszkancy.chorzow.eu/bip
2)     w formie papierowej: 
-    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
-    w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów w pok. nr 225 
(2 piętro).
 
4.    Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: 
 
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów 
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów (pok. 225, 226),
tel. 32 41 65 226 w.256
e-mail: ps@chorzow.eu
 
5.    Sposób wnoszenia uwag i opinii: 
 
1)   Opinie i uwagi należy wyrażać w formie pisemnego stanowiska zawierającego w szczególności:
a)  odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jego jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i uzasadnieniem do nich,
b)   pełną nazwę organizacji, adres siedziby, nr wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego organizacji, dane osób zgłaszających, w tym dane kontaktowe.    
 
2)   Uwagi i opinie, o których mowa w pkt.1 w formie papierowej lub/i elektronicznej należy kierować do Wydziału Polityki  Społecznej, na adres oraz w terminie jak podano wyżej.
 
 
Zatwierdził:

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych
Wiesław Ciężkowski

Ogłoszenie i projekt uchwały: http://www.bip.chorzow.eu/index.php?kat=151187208310095522


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.