Obchody dnia Służb Społecznych

2018-11-22 11:35 Aktualności

W Chorzowskim Centrum Kultury, 22 listopada, odbyły się uroczyste obchody Dnia Służb Społecznych w Chorzowie, nawiązujące do ogólnopolskiego święta Dnia Pracownika Socjalnego. W trakcie uroczystości wręczone zostały Nagrody Prezydenta Chorzowa za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa oraz Medale za działalność w dziedzinie społecznej. Uroczystość była okazją do spotkania się przedstawicieli samorządu lokalnego, pracowników socjalnych zatrudnionych w miejskich instytucjach pomocy społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów niepublicznych działających w sferze pomocy społecznej. Nagroda (rzeźba z brązu autorstwa Gerarda Grzywaczyka)  i Medale (z wizerunkiem ks. Franciszka Gębały) mają charakter honorowy. 

Nagroda Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa – 2018r.
KATEGORIA INDYWIDUALNA:
    • Pani Iwona Nawrot (Prezes Fundacji CentrumUskrzydlijDzieciaki.pl) – za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa, podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin problemowych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także za mobilizowanie środowiska lokalnego do podejmowania wspólnych działań społecznych.
KATEGORIA ZESPOŁOWA:
    • Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych im. Kazimierza Jaworka –  za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa, kompleksowe 
i nowatorskie działania na rzecz rozwiązywania problemów niepełnosprawnych mieszkańców Domu.
    • Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chorzowie – za szczególne osiągnięcia 
w realizacji polityki społecznej Chorzowa, podejmowanie różnorodnych form pomocy zmierzających do poprawy sprawności psychofizycznej osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, a także za systemowe polepszenie ich funkcjonowania w życiu społecznym.

Medale za działalność w dziedzinie społecznej – 2018r.
   1. Pani Bernadeta Antoniok (Starszy pracownik socjalny w Dziale Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie)  – za wieloletnie osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w szczególności za zaangażowanie oraz profesjonalizm przy podejmowaniu działań wspierających rodzicielstwo zastępcze oraz zmierzających do poprawy sytuacji życiowej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
  2. Pan Piotr Czyżewski (Kierownik świetlicy środowiskowo - profilaktycznej „Pod Mychą” prowadzonej przez Stowarzyszenie Na rzecz Rodziny) – za osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w szczególności za profesjonalną pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, a także za podejmowanie wielu inicjatyw  wolontaryjnych zarówno na rzecz dzieci, młodzieży jak i seniorów - podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Rodziny.    
   3. Pani Agnieszka Pacocha (Kierownik Działu Usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie) – za wieloletnie osiągnięcia w dziedzinie społecznej w szczególności za zaangażowanie i profesjonalizm przy podejmowaniu działań zmierzających do poprawy sytuacji życiowej osób starszych, niesamodzielnych oraz bezdomnych. 
  4. Pani Magdalena Paździor (Pracownik Socjalny w Domu Pomocy Społecznej „Republika” w Chorzowie) - za osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w szczególności za zaangażowanie w działania zmierzające do przełamywania barier i ograniczeń osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich aktywizację społeczną wpływającą na poprawę sytuacji  życiowej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Republika”.
  5.  Pani Izabela Rakoczy (Pracownik Socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie) – za wieloletnie osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w szczególności za zaangażowanie oraz profesjonalizm w podejmowaniu działań na rzecz rodzin 
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 
 6. Pani Barbara Tworeszczuk (Kierownik Dziennego Domu Pobytu Stowarzyszenia „Chorzowska Lauba”) – za osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w szczególności za osobiste zaangażowanie i profesjonalizm w działaniach pomocowych na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej - podopiecznych Dziennego Domu Pobytu prowadzonego przez Stowarzyszenie „Chorzowska Lauba”. 
 7. Pan Grzegorz Witkowski (Kierownik Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka dla Młodzieży prowadzonego przez Stowarzyszenie Na rzecz Rodziny) – za osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w szczególności za profesjonalną pomoc dzieciom     i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, a także za podejmowanie wielu inicjatyw  wolontaryjnych zarówno na rzecz dzieci, młodzieży jak i seniorów - podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Rodziny. 

       


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.