III przetarg ofertowy w ramach programu pn. "Lokale na start"

2024-04-08 11:53 Aktualności

PREZYDENT MIASTA CHORZÓW

ogłasza przetarg ofert na najem wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Miasta zarządzanych przez Zakład Komunalny "PGM" w Chorzowie pod naz„Lokale na start”

W większości przypadków do prowadzenia działalności gospodarczej niezbędny jest lokal.

Dlatego Miasto Chorzów postanowiło wesprzeć osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 12 miesięcy oferując im lokal za preferencyjną stawkę czynszu w ramach programu „LOKALE NA START”.

W tym celu przygotowana została lista lokali z zasobu Gminy Chorzów stanowiących pustostany.

Osoby pragnące wziąć udział w programie „Lokale na start” powinny wybrać lokal z dedykowanej listy lokali, a następnie zapoznać się z jego stanem technicznym i złożyć do Wydziału Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów ofertę.

W celu wyłonienia przyszłego najemcy lokalu użytkowego przeprowadzony zostanie przetarg ofert.

Ze zwycięzcami przetargu zawarta zostanie umowa najmu na czas określony – 4 lata z możliwością przedłużenia.

Zwycięzcy przetargu w okresie pierwszego roku obowiązywania umowy najmu zapłacą jedynie 1,00 zł. netto/m2 za najem lokali usytuowanych w budynkach komunalnych i prywatnych oraz 25% zaoferowanej stawki za najem lokali usytuowanych w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej. W drugim roku najmu – 50% stawki zaoferowanej przez oferenta bez względu na usytuowanie lokalu. Pełną wysokość zaoferowanej stawki czynszu Najemca zapłaci dopiero po dwóch latach obowiązywania umowy najmu.

I. Przedmiot najmu.

1. Przedmiotem przetargu ofert są lokale użytkowe położone przy ulicy:

a )  Moniuszki 4/u1,

b)  Bożogrobców 30/u1,

c)  Kopernika 6/u2,

d)  Hajducka 39/u1,

e)  Armii Krajowej 59/u1

f)  Powstańców 16/u3,

g) Katowicka 69/u1,

h) Wandy 35/u2,

i) Katowicka 49/u1,

j) Dąbrowskiego 61/u1

2. Opis lokali użytkowych stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu ofert pn. „Lokale na start” Prezydenta Miasta Chorzów.

3. W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokali należy kontaktować się z odpowiednim dla danego lokalu Biurem Obsługi Mieszkańców.

II. Warunki przystąpienia do przetargu ofert:

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu ofert jest złożenie zamkniętej koperty zawierającej:
  1. Formularz ofertowy przystąpienia do przetargu ofert pn. „Lokale na start” stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu organizowania i przeprowadzenia przetargu ofert lokali użytkowych pn. „Lokale na start”
  2. Potwierdzenie wpłaty wadium, w kwocie podanej w ogłoszeniu przelewem na konto depozytowe: Urząd Miasta Chorzów Miasto Na Prawach Powiatu ul. Rynek 1,              41-500 Chorzów, ING Bank Śląski S.A. nr rachunku:

75 1050 1214 1000 0010 0000 3671 z dopiskiem wpłata wadium za lokal przy ul. ……….

Wymienione dokumenty w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem lub nazwa podmiotu przystępującego do przetargu, z adnotacją „Przetarg ofertowy na lokal użytkowy przy ul. ………… w ramach programu „Lokale na start” - NIE OTWIERAĆ” należy złożyć w  pokoju nr 120 na I piętrze do 30.06.2024 r .

Szczegółowych informacji na temat wszelkich formalności związanych z wynajęciem lokalu użytkowego udziela telefonicznie Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta pod nr tel. 32-416-5000 wew. 5315 lub 695561274 dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.lokale.chorzow.eu  i  www.bip.chorzow.eu /zakładka Wydziały, Biura, Stanowiska Samodzielne/ Wydział Zasobów Komunalnych / lokale użytkowe /.    

 

Rozstrzygnięcie przetargu ofertowego odbędzie się w dniu: 02.07.2024 r.

Prezydent Miasta Chorzów zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

UWAGA!!!

Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w strefie centrum ( tj. ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Sobieskiego, ul. Rynek, ul. Faski oraz ul. Jagiellońska)  uzależnione jest od zabezpieczenia realizacji zobowiązań finansowych wynikających z umowy najmu oraz obowiązku wydania Wynajmującemu opróżnionego lokalu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu poprzez złożenie przez najemcę oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777§1 pkt.4 i 5 KPC) w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy najmu ( pod rygorem odmowy wydania lokalu).

Biuro Obsługi Mieszkańców przekazuje lokal po podpisanej umowie najmu za „protokołem przekazania lokalu”, w którym określony zostanie zakres podstawowych prac remontowych jakie Najemca będzie zobowiązany do wykonania w oznaczonym terminie.

 

Załącznik: Wykaz lokali

 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.