Biuletyn informacyjny UM Chorzów nr 38/2017

2017-12-12 08:12 Komunikaty urzędowe

RADA MIASTA

 

KOMISJE

27.11 godz. 7.30   Komisja Rewizyjna
27.11 godz. 15.30 Komisja Infrastruktury i Funduszy Unijnych
28.11 godz. 16.00 Komisja Kultury i Sportu
 

DYŻUR RADNEGO

30.11 (czwartek) w godz. 13.00 – 16.00, pok. 201 dyżur będzie pełnić radna Małgorzata Błaszczyńska


AKTUALNOŚCI
 

Dzień Służb Społecznych - znamy laureatów

23 listopada w Chorzowskim Centrum Kultury, przy ul. Sienkiewicza 3, odbyły się uroczyste obchody Dnia Służb Społecznych w Chorzowie, nawiązujące do ogólnopolskiego święta Dnia Pracownika Socjalnego. W trakcie uroczystości wręczone zostały Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa oraz Medale za działalność w dziedzinie społecznej. Uroczystość była okazją do spotkania się przedstawicieli samorządu lokalnego, pracowników socjalnych zatrudnionych  w miejskich instytucjach pomocy społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów niepublicznych działających w sferze pomocy społecznej. Nagroda (rzeźba z brązu autorstwa Gerarda Grzywaczyka)  i Medale (z wizerunkiem ks. Franciszka Gębały) mają charakter honorowy. 

Nagroda Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa – 2017r.

KATEGORIA INDYWIDUALNA:
Pani Maria Malinowska (Kierownik sekcji środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej) – za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa, wieloletnie, wielopłaszczyznowe zaangażowanie oraz profesjonalizm przy podejmowaniu działań zmierzających do poprawy sytuacji życiowej osób i rodzin wymagających wsparcia.
Pani Lidia Nastuła (Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Republika”) – za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa, zaangażowanie, profesjonalizm oraz skuteczność w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także wzmacnianie powszechniej akceptacji tych osób poprzez działania integrujące ze społecznością lokalną.

KATEGORIA ZESPOŁOWA:
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 w Chorzowie - za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa, podejmowanie kompleksowych działań mających na celu wprowadzenie młodzieży w samodzielne życie, a także za tworzenie przestrzeni do rozwoju sportowych pasji wychowanków. 

Medale za działalność w dziedzinie społecznej – 2017r.

Pani Elżbieta Potok (Opiekun Osób Starszych w DPS „Nadzieja”) – za osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w szczególności za zaangażowanie, wrażliwość oraz wysoką kulturę osobistą przy wypełnianiu funkcji opiekuńczych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Nadzieja”.
Pani Irena Rauk (Kierownik sekcji środowiskowej pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej ) – za osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w szczególności za wieloletnie zaangażowanie, profesjonalizm przy  podejmowaniu działań zmierzających do poprawy sytuacji życiowej osób i rodzin wymagających wsparcia.
Pani Ewa Sankiewicz (Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Chorzowie) 
– za osiągnięcia w dziedzinie społecznej, wieloletnią działalność na rzecz mieszkańców Chorzowa, czynny udział w tworzeniu lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Pani Gabriela Skrzypek (Prezes Chorzowskiego Stowarzyszenia Pomocy „SERCE”) 
– za osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w szczególności za podejmowanie kompleksowych działań pomocowych, mających na celu wsparcie dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz  za promowanie rozwiązań aktywizujących osoby starsze, a także za wieloletnie działania na rzecz aktywizacji i integracji środowiska lokalnych organizacji pozarządowych.
Pani Adriana Studzińskia (Przedsiębiorca, współwłaściciel Domu Przyjęć „Wenus”)  
– za osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w szczególności za podejmowanie działań  na rzecz najuboższych mieszkańców Chorzowa, w tym za udzielanie wsparcia osobom wychodzącym 
z bezdomności.
 

Pluszaki dla dzieci i seniorów. Rusza zbiórka

Chorzowska Strefa Wolontariatu z okazji dnia Świętego Mikołaja organizuje zbiórkępluszaków dla podopiecznych Domów Pomocy Społecznej ȒNadziejaȑi ȒRepublikaȑ oraz pacjentów oddziałów dziecięcych Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.  Członkowie Chorzowskiej Strefy Wolontariatu przez cały rok spotykająsię z podopiecznymi chorzowskich Domów Pomocy Społecznej i pacjentami oddziałów dziecięcych Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie – czytają im książki, grają w gry, rozmawiają z nimi i opiekująsię nimi. Od czasu do czasu organizująteż dla nich różnego rodzaju aktywizujące wydarzenia oraz zbiórki. - Chorzowska Strefa Wolontariatu zbierała już dla swoich podopiecznych książki, gry, zabawki, teraz przyszedł czas na pluszaki – wyjaśnia Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta ds. polityki zdrowotnej i aktywizacji społecznej. - Maskotki i przytulanki są bardzo ważne dla dzieci, pomagająim się wyciszyć, zapewniają poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, ucząodpowiedzialności. U osób starszych, często żyjących samotnie, pełniąteż funkcję terapeutyczną.Zbiórka rozpoczęła się 15 listopada i potrwa do 15 grudnia. Pluszaki – tylko nowe, przepisy zabraniają szpitalom i domom opieki przyjmowania używanych – są zbierane w siedzibie Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Floriańskiej 24a w Chorzowie. Po zakończeniu akcji zostaną przekazane do oddziałów dziecięcych Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie oraz Domów Pomocy Społecznej "Nadzieja" i "Republika".
 

Rowerowa rewolucja w Chorzowie

22 listopada w chorzowskim Urzędzie Miasta Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz Prezydent Andrzej Kotala podpisali umowę, dzięki której do miasta trafią 32 mln zł unijnej dotacji. Część środków to zwrot kosztów za zakończoną w zeszłym roku inwestycję – pierwsze na Śląsku centrum przesiadkowe. Teraz zostanie ono rozbudowane o kompleksową infrastrukturę dla rowerzystów. – Tego typu inwestycje to najlepszy sposób na spożytkowanie unijnych dotacji – zapewnia Marszałek Saługa. – Cieszę się, bo jest to efekt dobrej współpracy miasta z województwem.
Co w praktyce oznacza podpisana 22.11 umowa? – Już w przyszłym roku mieszkańcy Chorzowa będą mogli korzystać z kilkuset rowerów miejskich różnego typu – w tym np. tandemów czy rowerów cargo – mówi Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala.  – Do dyspozycji fanów dwóch kółek oddamy kilkadziesiąt stacji rowerowych rozlokowanych na terenie całego miasta. Mamy nadzieję, że dzięki takiej inwestycji mieszkańcy zastąpią czasem samochód rowerem – dodaje prezydent.
W ramach inwestycji pod estakadą powstanie parking Bike&Ride na prawie 100 rowerów, a w całym mieście przybędzie ponad 20 kilometrów dróg rowerowych. Przy wsparciu dotacji unijnej w Chorzowie wdrożony zostanie także liniowy system zarządzania ruchem. Program obejmie wszystkie skrzyżowania w mieście, dzięki czemu na bieżąco będzie można reagować na wszelkie utrudnienia na drogach. „Zielona fala”, priorytetowe przejazdy autobusów i elektroniczne tablice informacyjne to tylko część zalet nowego systemu. Inwestycje będą realizowane w latach 2018-2019. Ich całkowity koszt to ponad 37,5 mln zł (wraz ze zrealizowaną już inwestycją - budową centrum przesiadkowego)

Mapka zaplanowanych stacji rowerowych: http://bit.ly/2uPw55B
 

Chorzowskie Dni Trzeźwości oraz 40-lecie Stowarzyszenia Trzeźwościowego Feniks

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotali między 16 a 18 listopada odbyły się Chorzowskie Dni Trzeźwości. Organizatorem imprezy było Chorzowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe FENIKS, które w tym roku obchodzi jubileusz 40-lecia swej działalności. W trakcie Chorzowskich Dni Trzeźwości miały miejsce między innymi bezpłatne wykłady i konsultacje psychologiczne, projekcje filmów, dyskusje i seminaria o tematyce związanej z rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie Chorzowa. W obchodach 40-lecia Stowarzyszenia Trzeźwościowego FENIKS udział wzięli: przedstawiciele samorządu, chorzowskich organizacji pozarządowych, mieszkańcy Chorzowa, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń abstynenckich regionu śląskiego oraz przede wszystkim członkowie Stowarzyszenia Feniks. W uroczystości, która odbyła się w Miejskim Domu Kultury „Batory” wzięło udział blisko 200 osób.
 

Zamknięcie fragmentu ulicy Szpitalnej

W dniach 24-26 listopada zamknięty dla ruchu pojazdów zostanie fragment ulicy Szpitalnej na odcinku pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Stalową (pod wiaduktem kolejowym https://tinyurl.com/y7rt3h2z) na czas robót związanych z odtworzeniem nawierzchni jezdni po awarii wodociągowej.

Na czas prowadzonych prac wyznaczone zostaną objazdy:

- z kierunku ul. Armii Krajowej i al. BoWiD w kierunku m.in. ulicy Batorego: ul. Piekarska – ul. Leśna - ul. Żelazna - ul. Szpitalna,
- z kierunku ul. Batorego w kierunku ul. Armii Krajowej: ul. Żelazna - ul. Leśna - ul. Kołłątaja - ul. Piekarska - ul. Armii Krajowej.

Ze względu na wiadukt kolejowy zlokalizowany na trasie wyznaczonego objazdu, pod którym nie jest możliwy przejazd pojazdów o wysokości większej niż 3,5 m (ul. Piekarska), zaleca się omijanie zamkniętego fragmentu ulicy Szpitalnej korzystając z przejazdu ciągiem Drogowej Trasy Średnicowej (droga wojewódzka nr 902), ul. Bocheńskiego w Katowicach, autostradą A4 i ul. Batorego w Chorzowie.

Mapa aktualnej sytuacji w ruchu drogowym w rejonie ulicy Szpitalnej: https://tinyurl.com/yc59zgnk
 

Zamelduj się w Chorzowie – odbierz pakiet powitalny i wygraj tablet

Podwójne bilety do Wesołego Miasteczka, na mecz Ruchu oraz zniżki do chorzowskich restauracji i kawiarni - to tylko część pakietu powitalnego dla mieszkańców, którzy do końca roku zameldują się w Chorzowie. Urząd Miasta ponownie startuje z akcją „Zamelduj się w Chorzowie” . Tym razem oprócz zestawu karnetów, zniżek i gadżetów, na nowo zameldowanych czeka także konkurs. Jeden z 50 tabletów trafi do mieszkańca, który przy okazji wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich wypełni kartę konkursową. Wystarczy dokończyć zdanie „Dobrze jest mieszkać w Chorzowie, bo…”. Akcja skierowana jest przede wszystkim do osób, które z różnych powodów nie dopełniły obowiązku meldunkowego. - Wszystkie formalności można załatwić w pokojach 9 lub 11 znajdujących się na parterze Urzędu Miasta. Co ważne – nie zajmie to więcej, niż 15 minut. Specjalnie dla zapracowanych uruchomimy także dodatkowe, sobotnie dyżury - 2, 9 i 16 grudnia w godzinach od 9.00 do 13.00 – wyjaśnia prezydent Chorzowa Andrzej Kotala. Dlaczego warto być zameldowanym w swoim mieście? Takie osoby mają bezpośredni wpływ na to, co dzieje się w gminie. To one wybierają prezydenta i radnych, mogą zgłaszać projekty i oddawać głosy w Budżecie Obywatelskim bez dodatkowych formalności. Nie bez znaczenia są też podatki, które są wykorzystywane na poprawę jakości życia w mieście. Około 40 proc. naszego podatku dochodowego zasila budżet gminy, w której jesteśmy zameldowani na pobyt stały. To dzięki tym pieniądzom remontowane są m.in. drogi i chodniki, budowane są place zabaw. Z nich pochodzą dotacje dla żłobków, przedszkoli i szkół, a także na politykę senioralną i ochronę zdrowia. Akcja „Zamelduj się w Chorzowie” potrwa od 20 listopada do 31 grudnia. W tym czasie na nowo zameldowanych będą czekać pakiety powitalne, a chętni będą mogli wygrać tablet w konkursie. Jak się zameldować? Potrzebny jest dowód osobisty lub paszport, wniosek o zameldowanie oraz dokument potwierdzający prawo do lokalu. Zameldowania dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika, który w chwili dokonywania meldunku będzie się legitymował pisemnym upoważnieniem od osoby chcącej dokonać zameldowania. Upoważnienie powinno zawierać dane upoważnionego i upoważniającego (imię, nazwisko, nr PESEL, adres). Partnerami akcji są: Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko, Teatr Rozrywki, Chorzowskie Centrum Kultury, Miejski Dom Kultury Batory, Ruch Chorzów, Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, Pizzeria Pod Drewnianym Bocianem, Gryfno! Kafe, pizzeria Ludzie Mówią Różne Rzeczy, Sztygarka, Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Tramwaje Śląskie.


Chorzów z największym na Śląsku dofinansowaniem NFZ

Chorzów otrzyma w 2018 r. najwyższe w województwie śląskim dofinansowanie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach do realizacji samorządowych programów polityki zdrowotnej w wysokości 336 746,4 zł. Ogółem w naszym województwie środki finansowe otrzymają 43 programy polityki zdrowotnej złożone przez 23 jednostki samorządu terytorialnego. Chorzów uzyskał dofinansowanie dla największej liczby programów w odniesieniu do innych jednostek samorządu terytorialnego. Otrzymało je bowiem 7 programów polityki zdrowotnej, w tym między innymi program wczesnego wykrywania wad słuchu dla sześciolatków czy program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 60. roku życia. Przyznane dofinansowanie stanowi maksymalnie 40% planowanych kosztów realizacji programów. Pozostałe 60% kosztów Miasto Chorzów pokryje ze środków własnych.


ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
 

Bezpłatne badania w ramach akcji antytytoniowej - 25.11

25 listopada między godz. 10:00 a 13:00  w ZSTiO nr 1 w Chorzowie przy ulicy Sportowej 23 odbędzie się akcja antytytoniowa dla studentów szkół wyższych z terenu Chorzowa. Wydarzenie organizowane jest przez Urząd Miasta Chorzów oraz Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Chorzowie w ramach obchodów "Światowego Dnia Rzucania Palenia".

 W ramach akcji możliwe będzie wykonanie bezpłatnych badań, m.in:

- poziomu tlenu węgla w wydychanym powietrzu, 
- spirometrii wraz z konsultacją lekarską,
- ciśnienia tętniczego krwi, 
- testowania stopnia uzależnienia od nikotyny oraz stopnia motywacji do rzucenia palenia.
 

Warsztaty: "Opiekun zaopiekowany, czyli jak troszcząc się o innych, nie zapomnieć o sobie" - 25.11

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach psychologicznych „Opiekun zaopiekowany czyli jak troszcząc się o innych, nie zapomnieć o sobie”. Warsztaty kierowane są do osób, które na co dzień opiekują się chorującym lub niepełnosprawnym członkiem rodziny, będą szczególną okazją do zatrzymania się w bieganinie codzienności, przyjrzenia się swoim przeżyciom i potrzebom, wymiany myśli w gronie osób, które podzielają doświadczenie sprawowania takiej opieki. W przyjaznej i twórczej atmosferze będziemy uczyć się zdrowego podejścia do roli opiekuna, skutecznego korzystania z dostępnej pomocy oraz szeroko rozumianej troski o samego siebie, która jest niezbywalnym warunkiem dobrej opieki. Zatroszcz się o siebie i przyjdź!

Warsztaty poprowadzą psycholożki Chorzowskiego Hospicjum: mgr Anna Widepuhl i mgr Katarzyna Makara-Kujawa

Wydarzenie to jest organizowane w ramach XIV kampanii społecznej „Hospicjum to też życie”, przebiegającej pod hasłem Opiekun rodzinny – nie musi być sam

Szczegółowe informacje:

Data: 25.11.2017 (sobota)
Godzina: 9.30 – 14.00 
Miejsce: Centrum Afirmacji Życia przy Hospicjum w Chorzowie ul. Szpitalna 24, Chorzów Batory
Uczestnictwo: bezpłatne, obowiązują zapisy – zgłosić należy się telefonicznie  pod nr 
32 249 19 90 lub mailowo hospicjum_chorzow@o2.pl  do dnia 22.11.2017
 

Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3

24.11 godz. 19.00 Spektakl "Serca o zmierzchu"
26.11 godz. 18.30 Koncert - Parada Gwiazd Telewizji TVS "Szlagier Show"
27.11 godz. 19.00 Koncert - Teatr Narodowy Operetki Kijowskiej
28.11 godz. 18.00 Ze sztuką mi do twarzy – Galeria Antresola
29.11 godz. 19.30 Olo Walicki, Gaba Kulka, Wacław Zimpel, Kuba Staruszkiewicz – "Kot (czy też Kotka)"
 

Kino Grajfka

25.11 godz. 19.00 „Ostatnia rodzina”
26.11 godz. 16.00 „Rodzinka nie z tej ziemi”
27.11 godz. 18.00 „Aż do piekła”


Starochorzowski Dom Kultury, ul. Siemianowicka 59

24.11 godz. 18.00 Starochorzowski Klub Podróżnika
25.11 godz. 10.00 Rodzinny Poranek Esperymentalny
25.11 godz. 20.00 Zabawa Andrzejkowa
 

Miejski Dom Kultury BATORY ul. Stefana Batorego 6

25.11 godz. 19.00 Andrzejki 2017
 

CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.chorzow.eu, profilu na Facebooku www.facebook.com/umchorzow zdjęć na Instagramie:https://www.instagram.com/miastochorzow/ i konta na Twitterze:https://twitter.com/UMChorzow
Zapraszamy do oglądania relacji filmowych na Youtubie:https://www.youtube.com/channel/UCMwkw5pUP85wxSQZr9ekGoQ


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.