Zmiany zasad bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta [18.01.21]

2020-10-16 13:05 Aktualności

[Aktualizacja 18.01.2021]

W okresie od 18 do 29 stycznia 2021 Urząd Miasta Chorzów zmienia organizację pracy części wydziałów, których praca związana jest bezpośrednio z obsługą mieszkańców.

Zmiana organizacji pracy dotyczy:

 
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
- Wydział Zarządzania Nieruchomościami,
- Wydział Polityki Społecznej,
- Wydział Budżetu i Analiz,
- Miejski Rzecznik Konsumentów
- Wydział Spraw Obywatelskich 
 
 

 

Strony będą obsługiwane:
- od poniedziałku do środy w godzinach : 7.30 – 15.00
- czwartek 7.30 – 17.00
- piątek 7.30-13.00

 
przyjmowanie stron w Referacie Komunikacji w pawilonie C pod estakadą na Rynku (sprawy z zakresu rejestracji pojazdów) odbywa się w godzinach:
poniedziałek - środa od godz. 8.00 do godz. 16.00
czwartek od godz. 8.00 do godz. 17.00
piątek od godz. 8.30 do godz. 13.00 
 

Pozostałe wydziały pracują zgodnie z dotychczasowym planem pracy czyli:

- od poniedziałku do czwartku 7:15 do 17:15 (z godzinną przerwą 11:45-12:45)

- w piątek 7:15 - 11:45

 
Przypominamy: 

1) mieszkańcy przed wizytą w Urzędzie Miasta są zobowiązani umówić się telefonicznie, dzwoniąc na wskazane niżej numery telefonów,

2) przed wejściem do Urzędu mieszkańcy powinni zdezynfekować ręce oraz umożliwić wykonanie pomiaru temperatury ciała, a podczas wizyty realizować obowiązek zakrywania ust i nosa,

3) składanie podań i dokumentów w Urzędzie Miasta realizowane jest poprzez wrzucenie ich do urny stojącej w przedsionku Urzędu,

4) wydziały Urzędu Miasta obsługują również strony telefonicznie i za pośrednictwem elektronicznych narzędzi (mail, sekap, epuap),

5) zapewnia się mieszkańcom możliwość wejścia do budynku urzędu w celu zapoznania się z informacjami urzędowymi, znajdującymi się na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu do gmachu Urzędu.

 

Informacje dotyczące bezpośredniej obsługi stron w Urzędzie Miasta Chorzów

  1. Sprawy związane z rejestracją pojazdów i prawami jazdy załatwiane są:

- w Pawilonie C pod estakadą,

- w gmachu Urzędu Miasta - wejście na I piętro do Referatu Komunikacji wejściem głównym od strony Rynku,

- sprawy dot. rejestracji pojazdów, dowodów rejestracyjnych – tel. 32 4165132

- sprawy dot. praw jazdy, innych uprawnień do kierowania, instruktorów nauki jazdy
i Ośrodków Szkolenia Kierowców - tel. 32 4165138

 

-----------------------------
UWAGA! 

NABYCIE LUB ZBYCIE pojazdu oraz REJESTRACJA pojazdu sprowadzonego z terytorium UE

Od 1 stycznia 2021 r. powraca termin 30 dni na rejestrację pojazdu sprowadzonego z terytorium UE oraz zawiadomienie o nabyciu i zbyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju. Zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu można przesłać drogą pocztową, poprzez platformę EPUAP lub dokonać za pośrednictwem urny zlokalizowanej w Urzędzie Miasta.


 

UPŁYNIĘCIE TERMINU WAŻNOŚCI

W przypadku, gdy ważność:

1) prawa jazdy

2) pozwolenia na kierowanie tramwajem,

3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

4) świadectwa kierowcy

5) legitymacji instruktora nauki jazdy

6) legitymacji egzaminatora

7) zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy)

8) uprawnień do kierowania pojazdami

9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

– upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.


 

CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU:

dokonana na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn.zm.) oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.  Czasowa rejestracja pojazdu, o której mowa powyżej, zachowuje ważność w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli pojazd posiada ważne badania techniczne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

--------------

 

2. Sprawy związane z dowodami osobistymi i ewidencją ludności załatwiane są w budynku Urzędu Miasta w pokojach nr 7, 9 i 11. Ta część parteru budynku jest odizolowana od reszty gmachu – wejście do gmachu budynku od ulicy Jagiellońskiej.

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – tel. 32 4165010,

  1. Pozostałe sprawy załatwiane są w poszczególnych Wydziałach:

 

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

32 4165334

Wydział Zasobów Komunalnych

32 4165121

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

32 4165027

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii – sprawy ochrony środowiska

i gospodarki komunalnej

32 4165413

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii – Referat Gospodarki

Odpadami

32 4165028

Urząd Stanu Cywilnego

32 2412749

Wydział Budżetu i Analiz

32 4165108

Wydział Działalności Gospodarczej

32 4165015

Wydział Edukacji

32 4165402

Wydział Egzekucji i Windykacji

32 4165134

Wydział Geodezji

32 4165431

Wydział Informatyki

32 4165304

Wydział Inwestycji Komunalnych

32 4165438

Wydział Księgowości

32 4165105

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

32 4165313

Wydział Obsługi Technicznej

32 4165328

Wydział Organizacyjny i Kadr

32 4165307

Wydział Polityki Społecznej

32 4165226

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

32 4165220

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

32 4165627

Wydział Spraw Obywatelskich - sprawy wyborcze i inne

32 4165229

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

32 4165987

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

32 4165425

Wydział Zasobów Komunalnych

32 4165121

Wydział Zdrowia

32 4165238

Kancelaria Rady Miasta

32 4165205

Straż Miejska tel. Alarmowy 986

32 2416145

Biuro Audytu i Kontroli tel. wew. 235

32 4165000

Biuro Inspektora Ochrony Danych Osobowych

32 4165432

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

32 4165415

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

32 4165420

Biuro Zamówień Publicznych

32 4165237

 

lub pod numerami telefonów podanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów pod adresem www.bip.chorzow.eu

 

 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.