ŚWIADCZENIE „DOBRY START" - PUNKTY WYDAWANIA I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

2020-06-25 13:05 Aktualności

UWAGA WAŻNE !

 

 • Wnioski o:
  • 1. ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (na okres 2019/2020 oraz 2020/2021),

   2. pozostałe świadczenia rodzinne: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2019/2020 kończący się 31.10.2020r.
  • 3. ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020 kończący się 30.09.2020r.

  PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE W OPS CHORZÓW pok. 229
PUNKT INFORMACYJNY DO WNIOSKÓW O:
- ŚWIADCZENIE „DOBRY START”,
- ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
- ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
NA NOWY OKRES 2020/2021 DLA MIESZKAŃCÓW CHORZOWA
 • 1
Ośrodek Pomocy Społecznej                            w Chorzowie
Chorzów, ul. Racławicka 19
pok. 229

czynny w okresie  
od 1 lipca 2020r. do 30 października 2020r.
(w lipcu informacja jedynie w sprawach wniosków złożonych elektronicznie)
poniedziałek
7:30 - 15:45
wtorek - czwartek
7:30 - 14:45
piątek
7:30 - 13:45


W punkcie informacyjnym będzie można uzyskać informacje:
- o przyznanych świadczeniach z programu „Dobry Start” (300+),
- o aktualnym etapie postępowania w sprawach o świadczenie „dobry start”, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres dla wniosków już złożonych,
oraz
- uzupełnić wezwanie do ww. wniosków,
- zgłosić wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do ww. świadczeń,
- uzupełnić dokumentację (np. o aktualny nr konta).

Dla usprawnienia obsługi dla wniosków już złożonych należy zabrać ze sobą potwierdzenie złożenia wniosku papierowego, a w przypadku wniosków elektronicznych nr PIU.
 

 • ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (OD 1 LIPCA 2020)

  E-wniosek świadczenie z programu „Dobry start” można złożyć za pomocą:


  • 1. portalu  empatia.mrpips.gov.pl lub

   2. PUE ZUS      lub

   3. bankowości elektronicznej.


  E-wniosek o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego można złożyć jedynie za pomocą portalu:  empatia.mrpips.gov.pl
 

Ważne informacje dotyczące terminów składania wniosków na okres 2020/2021 oraz terminów ich rozpatrywania:


Wnioski o ustalenia prawa do świadczenia dobry start (300+)

Są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego rokua w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenie przysługuje, jeżeli w ww. okresie toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Wnioski o ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020/2021

Są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 

Są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego później niż w  październiku, prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Informacje ogólne na temat wszystkich powyższych świadczeń dla rodzin oraz link do portalu Emp@tia można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:  https://www.gov.pl/web/rodzina 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH ( 500+)

W 2020 r. rodzice/opiekunowie nie muszą składać wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na dzieci na nowy okres, ponieważ świadczenia te – w oparciu o poprzednie wnioski składane od 1 lipca 2019 r. – zostały przyznane aż do 31 maja 2021 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ dla rodziców/opiekunów, którzy nie pobierają świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” (np. na nowo narodzone dzieci) PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE W OPS CHORZÓW pok. 229

E-wniosek świadczenie wychowawcze (500+) dla rodziców/opiekunów, którzy nie pobierają świadczenia wychowawczego można złożyć również za pomocą:


 • 1. portalu  empatia.mrpips.gov.pl lub

  2. PUE ZUS      lub

  3. bankowości elektronicznej.

Mając na uwadze obecną sytuację w kraju, osoby składające wnioski o świadczenia dla rodzin w sposób tradycyjny (papierowo), proszone są o zachowania wszelkiej ostrożności w kontaktach i przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad określonych przepisami prawa.


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.