REGULAMIN KONKURSU „Strasznie pyszna lektura”

2020-10-29 14:29 Aktualności

REGULAMIN KONKURSU

Strasznie pyszna lektura”

 

 

§1

Organizator

 

1. Organizatorem konkursu jest Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu, Rynek 1, 41-500 Chorzów.

2. Konkurs ma charakter kulturalno-edukacyjny i jest organizowany w ramach wydarzenia „Straszny wieczór na rynku w Chorzowie” .

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem zwanym dalej: „Regulaminem”.

 

§2

Uczestnicy

 

1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe dane zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

4. Każda nagrodzona osoba, powinna złożyć podpis na protokole odbioru nagrody.

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 

§3

Czas trwania Konkursu

 

1. Wysyłanie odpowiedzi na adres pr@chorzow.eu będzie możliwe od czwartku 29.10.2020 r. od godziny 16:00 do piątku 30.10.2020 r do godziny 11:00. Odpowiedzi wysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 30.10.2020 r., a informacja o zwycięzcach zostanie opublikowana na portalu społecznościowym Facebook na stronie Miasto Chorzów (imię). Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej oraz o sposobie odbioru nagrody za pośrednictwem poczty e-mail.

 

§4

Zadania konkursowe

 

1. Zgłoszenie udziału w konkursie polega na wysłaniu odpowiedzi na pytanie "Który z urodzonych w Chorzowie (Królewska Huta) kompozytorów jest autorem muzyki do filmu z 1935 roku “Narzeczona Frankeinsteina” (Bride of Frankeinstein)?" na adres mailowy pr@chorzow.eu.

2. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 1 odpowiedź z jednego adresu e-mail.

 

 

 

 

 

 

§5

Ochrona danych osobowych

 

1. Klauzula informacyjna

  1. administratorem danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, ul. Rynek 1;

  2. kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 32 4165432, mail: iod@chorzow.eu;

  3. dane osobowe są przetwarzane w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu na podstawie: art. 6 ust. 1 lit b, e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, art 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym;

  4. dane osobowe mogą zostać upublicznione na stronie internetowej Miasta, fanpage Miasta: Facebook;

  5. dane będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia roku 2020 r., następnie zarchiwizowane zgodnie z kat. archiwalną B5;

  6. istnieje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

  7. w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO Warszawa, ul. Stawki 2;

  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w konkursie;

  9. dane osobowe nie będą służyć do profilowania.

 

§6

Ocena i nagrody

 

1. Konkurs wygra 15 osób, które jako pierwsze wyślą mail z poprawną odpowiedzią na pytanie "Który z urodzonych w Chorzowie (Królewska Huta) kompozytorów jest autorem muzyki do filmu z 1935 roku “Narzeczona Frankeinsteina” (Bride of Frankeinstein)?".

2. Zwycięzcy otrzymają równorzędne nagrody, o łącznej wartości 80 zł:

- pyszna niespodzianka od restauracji Kaskada,

- upominek książkowy od Księgarni Dopełniacz,

- komplet miejskich gadżetów.

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej oraz o sposobie odbioru nagrody za pośrednictwem poczty e-mail.

4. Nieodebranie nagrody w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z zrzeczeniem się nagrody. W takiej sytuacji nagrodę otrzyma kolejna osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

 

§7

Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin Konkursu jest jawny i wchodzi w życie z dniem publikacji.

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.chorzow.eu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów i odwołania Konkursu z przyczyn od siebie niezależnych.

 

 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.