REGULAMIN KONKURSU "Siejemy dynie"

2021-05-14 14:35 Aktualności

REGULAMIN KONKURSU

Siejemy dynie”


 

§1 Organizator i partnerzy

Organizatorem konkursu ” Siejemy” zwanego dalej „Konkursem”, jest Miasto Chorzów z siedzibą w Chorzowie przy Rynku 1, 41- 500 Chorzów, zwane dalej „Organizatorem”.

 

§2 Uczestnicy

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która jednocześnie:

a) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

b) nie jest pracownikiem lub zleceniobiorcą Organizatora

c) osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego

 

§3 Czas i miejsce trwania Konkursu.

1.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Konkurs rozpoczyna się dnia 16 maja 2021 roku i trwa do dnia 17 maja 2021 roku do godziny 12.00.
 

§4 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.Organizator umieści w serwisie Facebook na oficjalnym fanpage Miasta Chorzów, post dotyczący konkursu „Siejemy dynie”, w którym znajdzie się zadanie konkursowe, polegające na przesłaniu zdjęcia pokazującego proces siania dyni.

2. Osoby chcące wziąć udział w konkursie powinny zamieścić pod postem zatytułowanym "Tak siejemy dynie!", który pojawi się 16 maja o godzinie 18:00, w komentarzu zdjęcie z procesu siania dyni. Jedna osoba może zamieścić 1 komentarz.

 

§5 Nagrody

1. Organizator przyzna 5 równorzędnych nagród dla uczestników 

2. Nagrodami w konkursie są zestawy gadżetów Miasta Chorzów.

3. Wyboru nagrodzonych prac dokona komisja złożona z pracowników Wydziału Promocji i Komunikacji UM Chorzów.

4. Decyzja komisji o wyborze zwycięzców jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Zwycięzca zobowiązany jest do odebrania nagrody osobiście po ogłoszeniu wyników. Organizator będzie się kontaktował przez wiadomości prywatne w celu umówienia szczegółów związanych z odbiorem nagrody.

 

§6 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14 maja 2021 roku.

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie

www.chorzow.eu

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

5. Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tzw. RODO.

Informujemy, że:

1) administratorem podanych danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, ul. Rynek 1 oraz Facebook, który przetwarza dane użytkowników zgodnie ze swoją Polityką prywatności

2) kontakt do inspektora danych osobowych: tel. 32 4 165432, mail.: iod@chorzow.eu;

3) dane są przekazywane w celu organizacji i rozstrzygnięcia konkursu na szarpak (podst. prawna art. 6 ust. 1 lit e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym)

4) podane dane mogą być publikowane na nośnikach informacyjnych miasta: strony

internetowe www.chorzow.eu oraz facebook: Miasto Chorzów, Prezydent Andrzej Kotala;

5) odbiorcami danych są Facebook, podmioty współpracujące na podstawie zawartych umów powierzenia (obsługa informatyczna) oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w zakresie nadzoru i kontroli;

6) podane dane będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

za pośrednictwem portalu społecznościowego facebook;

7) podane dane zostaną zarchiwizowane zgodnie z kat. archiwalną ;

8) istnieje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

9) w razie niezgodnego z prawem przetwarzania podanych danych osobowych istnieje

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, Warszawa, ul. Stawki 2;

10) podane dane osobowe nie będą służyć do profilowania;


 

 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.