REGULAMIN PIĄTEGO KONKURSU JARMARKOWEGO

2020-12-18 13:18 Aktualności

REGULAMIN PIĄTEGO KONKURSU JARMARKOWEGO

 

 

§1

Organizator

 

1. Organizatorem konkursu jest Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu, Rynek 1, 41-500 Chorzów.

2. Konkurs ma charakter kulturalno-edukacyjny i jest organizowany w ramach wydarzenia „Chorzowski Jarmark Bożonarodzeniowy - online” .

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem zwanym dalej: „Regulaminem”.

 

§2

Uczestnicy

 

1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe dane zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

4. Każda nagrodzona osoba, powinna złożyć podpis na protokole odbioru nagrody.

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 

§3

Zadania konkursowe

 

1. Zgłoszenie udziału w konkursie polega na wysłaniu poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe znajdujące się na stronie http://jarmark.chorzow.eu/konkurs.html. Odpowiedź należy wysłać na adres mailowy konkurs@chorzow.eu.

2. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 1 odpowiedź z jednego adresu e-mail.

 

 §4

Czas trwania Konkursu

 

1. Wysyłanie odpowiedzi na adres konkurs@chorzow.eu będzie możliwe do czartku 24.12.2020 r. do godziny 12:00. Rozwiązania wysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 31.12.2020 r., a informacja zostanie opublikowana na portalu społecznościowym Facebook na stronie Miasto Chorzów. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej oraz o sposobie odbioru nagrody za pośrednictwem poczty e-mail.

 

§5

Ochrona danych osobowych

 

1. Klauzula informacyjna

administratorem danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, ul. Rynek 1;

kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 32 4165432, mail: iod@chorzow.eu;

dane osobowe są przetwarzane w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu na podstawie: art. 6 ust. 1 lit b, e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, art 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym;

dane osobowe mogą zostać upublicznione na stronie internetowej Miasta, fanpage Miasta: Facebook;

dane będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia roku 2020 r., następnie zarchiwizowane zgodnie z kat. archiwalną B5;

istnieje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO Warszawa, ul. Stawki 2;

podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w konkursie;

dane osobowe nie będą służyć do profilowania.

 

§6

Ocena i nagrody

 

1. Konkurs wygra 10 osób, które jako pierwsze wyślą mail z poprawną odpowiedzią.

2. Zwycięzcy otrzymają równorzędne nagrody: komplet gadżetów miejskich.

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej oraz o sposobie odbioru nagrody za pośrednictwem poczty e-mail.

5. Nieodebranie nagrody w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z zrzeczeniem się nagrody.

 

§7

Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin Konkursu jest jawny i wchodzi w życie z dniem publikacji.

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.chorzow.eu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów i odwołania Konkursu z przyczyn od siebie niezależnych.


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.