PSZOK otwarty od poniedziałku do soboty

2017-06-01 07:50 Aktualności

Od 1 czerwca punkt SORCIK przy ul. Bytkowskiej 15, do którego mieszkańcy mogą przywozić odpady problemowe, jest otwarty każdego dnia od poniedziałku do soboty w następujących godzinach:

poniedziałki, środy i piątki: 10:00 do 18:00
wtorki i czwartki: 12:00 do 20:00
soboty: 10:00 do 16:00
 
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chorzowie
 
1.    Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej w skrócie „PSZOK”.
2.    PSZOK czynny jest w poniedziałki, środy, piątki w godzinach od 10:00 do 18:00, oraz w soboty od 10:00 do 16:00.
3.    PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców Miasta Chorzów.
4.    PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorców (odpady remontowo-budowlane) oraz odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej.
5.    PSZOK dla Miasta Chorzów zlokalizowany jest na terenie PTS ALBA Chorzów przy ulicy Bytkowskiej 15.
6.    W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów:
•    odpady wielkogabarytowe,
•    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
•    zużyte baterie i akumulatory,
•    zużyte opony, (wytworzone w ramach gospodarstwa domowego),
•    odpady z metalu,
•    tworzywa sztuczne,
•    szkło i szyby okienne,
•    papier i makulaturę,
•    opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po mleku lub sokach),
•    odpady remontowo-budowlane do 2m3 jednorazowo,
•    styropian,
•    bioodpady,
•    odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i liście jesienią,
•    odpady niebezpieczne:

chemikalia, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne,
środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne, np. herbicydy, insektycydy), opryski, nawozy itp.;
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć np.: termometry, świetlówki, żarówki energooszczędne itp.;
urządzenia zawierające freony i inne czynniki chłodzące np.: lodówki, zamrażarki, klimatyzatory itp.;
oleje i tłuszcze, z pominięciem olei i tłuszczy jadalnych np.: smary, przepracowane oleje za wyjątkiem spożywczych itp.;
farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;
detergenty zawierające substancje niebezpieczne np.: środki czyszczące i dezynfekujące zawierające oznaczenia umieszczone pod treścią Regulaminu;
baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe i baterie zawierające rtęć np.: akumulatory samochodowe, baterie używane w gospodarstwach domowych, baterie i akumulatory z telefonów komórkowych;
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki np.: telewizory, sprzęt AGD, telefony komórkowe, lokówki, suszarki, zabawki zasilane elektrycznie itp.;
drewno zawierające substancje niebezpieczne np.: drewno lakierowane, ramy okienne, drzwi itp.;
opakowania po substancjach niebezpiecznych np.: opakowania po dezodorantach, farbach, lakierach, środkach czyszczących i dezynfekujących zawierających poniższe oznaczenia itp.

7.    Odpady dostarczane do PSZOK powinny być:
•    prawidłowo posegregowane,
•    właściwie zabezpieczone, jeżeli jest to wymagane,
•    wolne od zanieczyszczeń.
8.    Przyjęcie odpadów w PSZOK:
•    odpady będą przyjmowane przez wykwalifikowanego pracownika, zgodnie z katalogiem odpadów dopuszczonych; pracownik przyjmujący odpady udziela pomocy przy załadunku odpadów, jeśli zajdzie taka konieczność,
•    w przypadku dostarczenia odpadów niezgodnych z regulaminem, lub niewłaściwie posegregowanych pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów,
•    mieszkaniec przekazujący odpady ma obowiązek potwierdzić zamieszkiwanie na terenie Miasta Chorzów,
•    przyjęcie odpadów potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów.
9.    Gromadzenie odpadów w PSZOK:
•    odpady wymienione w punkcie 6 są gromadzone selektywnie, w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska, w szczelnych zamykanych pojemnikach, przystosowanych do danego rodzaju zbieranych odpadów,
•    Poszczególne pojemniki, w których gromadzone są odpady są opisane rodzajem zbieranego odpadu.
10.    Mieszkaniec przebywający na terenie PSZOK zobowiązany jest:
•    przestrzegać zaleceń obsługi PSZOK,
•    składać dostarczone odpady do wskazanego przez obsługę pojemnika,
•    zachować wymogi bezpieczeństwa,
•    stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
11.    Postanowienia końcowe:
•    Wszelkie informacje o pracy PSZOK udzielane są na miejscu oraz pod numerem telefonu 32/416-50-00, wew. 313, 277, 287.


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.