Programy profilaktyczne finansowane ze środków NFZ

2017-09-10 18:04 Zdrowie

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

1.    PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Badania profilaktyczne w programie profilaktyki chorób układu krążenia pozwalają na wczesne zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia. Badania w ramach programu można wykonać w każdym podmiocie leczniczym, który podpisał umowę z NFZ na realizację świadczeń w zakresie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Skierowany jest do osób obciążonych czynnikami ryzyka, które znajdują się na liście lekarza POZ. Uprawnionymi do uzyskania świadczeń są osoby będące w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, które w ciągu ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu oraz u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia.

2.    PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY

Badania profilaktyczne w programie profilaktyki gruźlicy pozwalają na wczesne zdiagnozowanie choroby i wdrożenie natychmiastowego i prawidłowego leczenia gruźlicy. Program skierowany jest do osób dorosłych znajdujących się na liście pielęgniarki POZ, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w szczególności do osób, które mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby. Bezpłatne badania profilaktyki gruźlicy można wykonać w każdym podmiocie leczniczym, który podpisał z NFZ umowę na realizację świadczeń w zakresie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent może zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie, skierowanie na badanie nie jest wymagane.

3.    PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC – POCHP)

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) ma na celu zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, poprawę świadomości ubezpieczonych w zakresie szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu. Program realizowany jest w oparciu o dwa etapy: podstawowy i specjalistyczny. Etap podstawowy skierowany jest do osób powyżej 18 r.ż. palących papierosy (w tym w zakresie diagnostyki POCHP) w szczególności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem profilaktycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy płuc) oraz etap specjalistyczny, w którym mogą brać udział wszystkie osoby uzależnione od palenia tytoniu skierowane z etapu podstawowego programu lub oddziału szpitalnego oraz zgłaszające się bez skierowania. Bezpłatne badanie w ramach programu można wykonać w podmiotach leczniczych, które podpisały z NFZ umowę na realizację programu. Na badanie w programie pacjenci mogą zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie, skierowanie na badanie nie jest wymagane. Z badań mogą korzystać wszystkie osoby ubezpieczone w NFZ, które mieszczą się w grupie wiekowej i nie wykonywały badań spirometrycznych w ciągu ostatnich trzech lat.
Wykaz podmiotów leczniczych realizujących etap podstawowy programu znajduje się na stronie internetowej Śląskiego OW NFZ www.nfz-katowice.pl w zakładce Pacjent/Programy profilaktyczne/Program profilaktyki chorób odtytoniowych - w  tym program przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – etap podstawowy. Natomiast wykaz realizatorów etapu specjalistycznego programu znajduje się w zakładce Pacjent/Programy profilaktyczne/Program profilaktyki chorób odtytoniowych – palenie jest uleczalne – etap specjalistyczny.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich programów profilaktycznych finansowanych przez Śląski OW NFZ oraz wykazy realizatorów programów znajdują się również na stronie internetowej oddziału w zakładce Pacjent/Programy profilaktyczne.


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.