Placówki publiczne

2017-09-10 18:04 Edukacja

Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto Chorzów

 

PRZEDSZKOLA

Przedszkole Nr 1 
ul. Obrońców Chorzowa 14
tel. 32 246 24 46
http://www.przedszkole1chorzow.pl/

 

Przedszkole Nr 3 
ul. Cieszyńska 21
tel. 32 241 44 13

https://www.przedszkole3chorzow.net/

 

Przedszkole Nr 4 
ul. Długa 32a
tel. 32 246 46 32

https://p4chorzow.edupage.org/

 

Przedszkole Nr 5 
ul. Poniatowskiego 27
tel. 32 241 16 04

https://www.przedszkole5.edu.pl/

 

Przedszkole Nr 6 
ul. ks. J. Gałeczki 56
tel. 32 241 03 64

https://p6chorzow.edupage.org/

 

Przedszkole Nr 7 
ul. Łagiewnicka 16
tel. 032 249 60 22

http://www.przedszkole7chorzow.eprzedszkola.pl/

 

Przedszkole Nr 8 
ul. Kochanowskiego 18
tel. 32 246 50 91

https://przedszkolenr8chorzow.edupage.org/

 

Przedszkole Nr 9 
ul. Janiny Omańkowskiej 9
tel. 32 241 17 72

https://p9chorzow.edupage.org/

 

Przedszkole Nr 11 
ul. Czysta 12
tel. 32 247 34 76

http://p11chorzow.edu.pl/

 

Integracyjne Przedszkole Nr 12 im. Marii Montessori
ul. Lipińska 9
tel. 32 241 16 57

http://p12chorzow.org/

 

Przedszkole Nr 13 
ul. Sobieskiego 13
tel. 32 241 16 49

https://przedszkole13chorzow.edupage.org/

 

Przedszkole Nr 16 Integracyjne
ul. Brzozowa 9
tel. 32 246 30 38

http://www.przedszkole16integracyjnechorzow.eprzedszkola.pl/

 

Przedszkole Nr 17 
ul. Kasprowicza 1
tel. 32 241 62 74

https://przedszkolenr17chorzow.edupage.org/

 

Przedszkole Nr 18 
ul. Gałeczki 17
tel. 32 241 39 60

http://www.przedszkole18chorzow.pl/

 

Przedszkole Nr 19 
ul. Karpacka 15
tel. 32 246 41 62

http://przedszkole19chorzow.pl/

 

Przedszkole Nr 20 
ul. Ks. J. Czempiela 49
tel. 32 246 63 61

http://p20chorzow.edu.pl/

 

Przedszkole Nr 21 
ul. Ryszki 33
tel. 32 241 98 60

https://przedszkole21chorzow.edupage.org/

 

Przedszkole Nr 22
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

ul. Główna 21
tel. 32 245 91 34

http://www.sp25chorzow.pl/

 

Przedszkole Nr 23 
ul. Floriańska 37
tel. 032 241 04 23

https://przedszkole23chorzow.edupage.org/

 

Przedszkole Nr 24 
ul. Lompy 16
tel. 32 249 30 71

https://p24chorzow.edupage.org/

 

Przedszkole Nr 25 
ul. Kilińskiego 3
tel. 32 241 03 33
http://www.przedszkole25.info/

 

Przedszkole Nr 26 
ul. Ligonia 14
tel. 32 241 16 33

https://p26chorzow.edupage.org/

 

Przedszkole Nr 27 
ul. Wandy 34
tel. 32 241 53 63

https://p27chorzow.edupage.org/

 

Przedszkole Nr 29 
ul. Siemianowicka 61
tel. 32 241 16 48

https://przedszkole-29.edupage.org/

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Dwujęzycznymi
ul. Dąbrowskiego 41

tel. 32 241 03 62
http://www.sp1chorzow.home.pl/

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II
ul. Sportowa 4

tel.32 241 16 53
https://sp2chorzow.edupage.org/

 

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego
ul. Ryszki 55

tel. 32 241 99 10
https://sp5.chorzow.pl/nowastrona/

 

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Kochanowskiego
ul. Urbanowicza 4
tel.032 241 67 34
http://sp10.pl/

 

Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Skrajna 2
tel. 032 246 11 15
http://sp12chorzow.pl/

 

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Styczyńskiego 32

tel. 32 241 16 35
http://www.sp13chorzow.eu/

 

Szkoła Podstawowa Nr 14
ul. Podmiejska 62
tel. 32 246 23 69
https://sp14chorzow.edupage.org/

 

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Konstantego Wolnego
ul. 3-go Maja 78

tel. 32 249 83 99
http://sp15.chorzow2.pl/

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Jana Pawła II
ul. Łagiewnicka 18

tel. 32 249 66 56
http://sp17chorzow.edu.pl/

 

Szkoła Podstawowa Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. ks. J. Czempiela 52
tel.32 246 62 26
http://sp18.chorzow.pl/

 

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Gerarda Cieślika
ul. Wolności 133

tel. 32 241 23 55
https://sp21.edupage.org/

 

Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Karola Miarki z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Św. Piotra 9a

tel. 32 348 12 83
http://sp22.szkola.pl/wp/

 

Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Powstańców Śląskich
ul. 17-go Sierpnia 1

tel. 32 241 03 78
https://sp24chorzowstary.edupage.org/

 

Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Stanisława Hadyny
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
ul. Główna 21

tel. 32 245 91 09
http://sp25chorzow.pl/

 

Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Ignacego Mościckiego 
ul. Lwowska 36

tel. 32 241 07 47
https://sp29chorzow.edupage.org/

 

Szkoła Podstawowa Nr 32 im. ks. Józefa Czempiela
ul. Kaliny 61

tel.32 246 57 85
http://sp32.chorzow.info/

 

Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Sportowców Hajduckich
ul. Kaliny 55

tel.32 246 18 04
https://sp34.chorzow.pl/

 

Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Karola Grzesika
ul. Ratuszowa 20

tel. 32 246 66 10
https://sp37chorzow.edupage.org/

 

Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Wojska Polskiego
ul. Śląska 3
tel.32 241 85 76
http://www.sp38chorzow.edu.pl/

 

Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Józefa Lompy
ul. 11 Listopada 21
tel.32 241 17 06
https://sp39.chorzow.pl/

 

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego
w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego
ul. Harcerska 2

tel.32 241 04 21
http://zsms.edu.pl/

 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego
ul. Dąbrowskiego 36
tel. 32 241 17 12
https://slowacki.edu.pl/

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Ligonia
ul. 3-go Maja 22
tel. 32 241 17 11
https://www.ligon.pl/

 

III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego
ul. Farna 5-7
tel. 32 246 88 02
http://3lo.edu.pl/

 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Dąbrowskiego 34

tel. 32 241 17 14
http://curie.edu.pl/

 

IX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego
ul. Harcerska 2

tel. 32 241 04 21
http://zsms.edu.pl/

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Urbanowicza 2

tel. 32 241 17 23
http://ckziu-chorzow.pl/

 

TECHNIKA

 

Technikum Budowlane
w Zespole Szkół Budowlanych
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ul. Dąbrowskiego 53

tel. 32 241 34 75
http://zsb-chorzow.pl/

 

Technikum Chemiczne
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4
im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. Piotra 1

tel. 32 241 17 17
http://zstio4chorzow.pl/

 

Technikum Ekonomiczne
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Urbanowicza 2

tel. 32 241 17 23
http://ckziu-chorzow.pl/

 

Technikum Elektroniczne
w Zespole Szkół Technicznych Nr 1
im. Wojciecha Korfantego
ul. Sportowa 23

tel. 32 241 02 16 
https://zst1.edu.pl/

 

Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli
ul. St. Batorego 37
tel.32 24 66 163
http://zstio3.pl/pl/

 

Technikum Gastronomiczne
w Zespole Szkół Gastronomiczno-Usługowych
im. Marii Dąbrowskiej
ul. Katowicka 64

tel. 32 241 17 25
https://zsguchorzow.pl/

 

Technikum Samochodowe
w Zespole Szkół Technicznych Nr 2
im. Mariana Batko
ul. Powstańców 6a

tel. 32 241 01 29
https://www.zstnr2.pop.pl/

 


SZKOŁY BRANŻOWE

 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
w Zespole Szkół Technicznych Nr 1
im. Wojciecha Korfantego
ul. Sportowa 23

tel. 32 241 02 16 
https://zst1.edu.pl/

 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2
w Zespole Szkół Technicznych Nr 2
im. Mariana Batko
ul. Powstańców 6a

tel. 32 241 01 29 
https://www.zstnr2.pop.pl/

 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
w Zespole Szkół Gastronomiczno-Usługowych
im. Marii Dąbrowskiej
ul. Katowicka 64

tel.32 241 17 25
https://zsguchorzow.pl/

 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7
w Zespole Szkół Budowlanych
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ul. Dąbrowskiego 53

tel. 32 241 34 75
http://zsb-chorzow.pl/

 

Branżowa Szkoła II stopnia Nr 1
w Zespole Szkół Technicznych Nr 1
im. Wojciecha Korfantego
ul. Sportowa 23

tel. 32 241 02 16 
https://zst1.edu.pl/

 

 

SZKOŁY POLICEALNE

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych - Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. Ludwika Krzywickiego
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul. Urbanowicza 2
tel. 32 241 17 23
www.ckziu-chorzow.pl

 

Szkoła Policealna Nr 2
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul. Urbanowicza 2
tel. 32 241 17 23
www.ckziu-chorzow.pl

 

Szkoła Policealna Nr 4
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4
im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. Św. Piotra 1

tel. 32 241 17 17
http://zstio4chorzow.pl/

 

 

SZKOŁY SPECJALNE

 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 33 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Przyszpitalnymi
ul. Dyrekcyjna 3

tel. 32 246 26 12
http://www.sp33chorzow.edu.pl/

 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3

ul. 3-go Maja 16
tel. 32 241 03 37
https://zss3chorzow.edupage.org/

  

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3

ul. 3 Maja 16
tel. 32 241 03 37
https://zss3chorzow.edupage.org/

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3

ul. 3 Maja 16
tel. 32 241 03 37
https://zss3chorzow.edupage.org/

 

POZOSTAŁE
 

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Lompy 13

tel. 32 241 31 21

http://www.mdkchorzow.pl/

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Racławicka 23

tel. 32 241 54 39

http://ppp.chorzow.pl/

 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.