Placówki publiczne

2017-09-10 18:04 Edukacja

Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto

 

PRZEDSZKOLA

Przedszkole Nr 1 
ul. Obrońców Chorzowa 14
tel. 32 246 24 46
www.przedszkole1chorzow.net

Przedszkole Nr 3 
ul. Cieszyńska 21
tel. 32 241 44 13

www.przedszkole3chorzow.net

Przedszkole Nr 4 
ul. Długa 32a
tel. 32 246 46 32

www.p4chorzow.edupage.org

Przedszkole Nr 5 
ul. Poniatowskiego 27
tel. 32 241 16 04

www.przedszkole5.edu.pl

Przedszkole Nr 6 
ul. Gałeczki 56
tel. 32 241 03 64

www.przedszkole-nr6.gogler.pl

Przedszkole Nr 7 
ul. Łagiewnicka 16
tel. 032 249 60 22

www.przedszkole7chorzow.eprzedszkola.pl

Przedszkole Nr 8 
ul. Kochanowskiego 18
tel. 32 246 50 91

www.przedszkolenr8chorzow.edupage.org

Przedszkole Nr 9 
ul. Omańkowska 9
tel. 32 241 17 72

www.p9chorzow.edupage.org

Przedszkole Nr 11 
ul. Czysta 12
tel. 32 247 34 76

www.p11chorzow.edu.pl

Integracyjne Przedszkole Nr 12 im. Marii Montessori
ul. Lipińska 9
tel. 32 241 16 57

Przedszkole Nr 13 
ul. Sobieskiego 13
tel. 32 241 16 49

www.przedszkole13chorzow.edupage.org 

Przedszkole Nr 16 Integracyjne
ul. Brzozowa 9
tel. 32 246 30 38

www.przedszkole16integracyjnechorzow.eprzedszkola.pl

Przedszkole Nr 17 
ul. Kasprowicza 1
tel. 32 241 62 74

www.przedszkolenr17chorzow.edupage.org

Przedszkole Nr 18 
ul. Gałeczki 17
tel. 32 241 39 60

www.przedszkole18chorzow.pl

Przedszkole Nr 19 
ul. Karpacka 15
tel. 32 246 41 62

www.przedszkole19chorzow.pl

Przedszkole Nr 20 
ul. Ks. J. Czempiela 49
tel. 32 246 63 61

www.p20chorzow.edu.pl

Przedszkole Nr 21 
ul. Ryszki 33
tel. 32 241 98 60

www.przedszkole21chorzow.edupage.org

Przedszkole Nr 22
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

ul. Główna 21
tel. 32 245 91 34

www.maciejkowice.pl

Przedszkole Nr 23 
ul. Floriańska 37
tel. 032 241 04 23

www.przedszkole23chorzow.edupage.org

Przedszkole Nr 24 
ul. Lompy 16
tel. 32 249 30 71

www.p24chorzow.edupage.org

Przedszkole Nr 25 
ul. Kilińskiego 3
tel. 32 241 03 33
www.przedszkole25.info

Przedszkole Nr 26 
ul. Ligonia 14
tel. 32 241 16 33

www.p26chorzow.edupage.org

Przedszkole Nr 27 
ul. Wandy 34
tel. 32 241 53 63

www.przedszkole27.pl

Przedszkole Nr 29 
ul. Siemianowicka 61
tel. 32 241 16 48
www.przedszkole-29.edupage.org

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

 

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Janusza Korczaka
z Oddziałami Dwujęzycznymi
ul. Dąbrowskiego 41

tel. 32 241 03 62
www.sp1chorzow.home.pl

 

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Jana Pawła II
ul. Sportowa 4

tel.32 241 16 53
www.sp2chorzow.edupage.org

 

Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Ryszki 55

tel. 32 241 99 10
www.nowastrona.sp5.chorzow.pl

 

Szkoła Podstawowa Nr 10
im. Jana Kochanowskiego
ul. Urbanowicza 4
tel.032 241 67 34
www.sp10.pl

 

Szkoła Podstawowa Nr 12
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Skrajna 2
tel. 032 246 11 15
www.sp12chorzow.pl

 

Szkoła Podstawowa Nr 13
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Styczyńskiego 32

tel. 32 241 16 35
www.sp13chorzow.eu

 

Szkoła Podstawowa Nr 14
ul. Podmiejska 62
tel. 32 246 23 69
www.sp14chorzow.edupage.org

 

Szkoła Podstawowa Nr 15
im. Konstantego Wolnego
ul. 3-go Maja 78

tel. 32 249 83 99
www.sp15.chorzow2.pl

 

Szkoła Podstawowa Nr 17
im. Jana Pawła II
ul. Łagiewnicka 18

tel. 32 249 66 56
www.sp17chorzow.edu.pl

 

Szkoła Podstawowa Nr 18
z Oddziałami Integracyjnymi

ul. ks. J. Czempiela 52
tel.32 246 62 26
www.sp18.chorzow.pl

 

Szkoła Podstawowa Nr 21
im. Gerarda Cieślika
ul. Wolności 133

tel. 32 241 23 55
www.sp21.edupage.org

 

Szkoła Podstawowa Nr 22
im. Karola Miarki
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Św. Piotra 9a

tel. 32 348 12 83
www.sp22.szkola.pl/wp

 

Szkoła Podstawowa Nr 24
im. Powstańców Śląskich
ul. 17-go Sierpnia 1

tel. 32 241 03 78
www.sp24chorzowstary.edupage.org

 

Szkoła Podstawowa Nr 25
im. Stanisława Hadyny
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
ul. Główna 21

tel. 32 245 91 09
www.sp25chorzow.pl

 

Szkoła Podstawowa Nr 29
im. Ignacego Mościckiego 
ul. Lwowska 36

tel. 32 241 07 47
www.sp29chorzow.edupage.org

 

Szkoła Podstawowa Nr 32
im. ks. Józefa Czempiela
ul. Kaliny 61

tel.32 246 57 85
www.sp32.chorzow.info

 

Szkoła Podstawowa Nr 34
im. Sportowców Hajduckich
ul. Kaliny 55

tel.32 246 18 04
www.sp34.w.chorzowie.pl

 

Szkoła Podstawowa Nr 37
im. Karola Grzesika
ul. Ratuszowa 20

tel. 32 246 66 10
www.sp37chorzow.edupage.org

 

Szkoła Podstawowa Nr 38
im. Wojska Polskiego

ul. Śląska 3
tel.32 241 85 76
www.sp38chorzow.edu.pl

 

Szkoła Podstawowa Nr 39
im. Józefa Lompy
ul. 11 Listopada 21
tel.32 241 17 06
www.sp39.chorzow.pl

 

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego
w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego
ul. Harcerska 2

tel.32 241 04 21
www.zso2.net.pl

 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 

Licea Ogólnokształcące

Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego
ul. Dąbrowskiego 36
tel. 32 241 17 12
www.slowacki.edu.pl

 

II Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Ligonia
ul. 3-go Maja 22
tel. 32 241 17 11
www.ligon.pl

 

III Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Batorego
ul. Farna 5-7
tel. 32 246 88 02
www.3lo.edu.pl

 

IV Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Dąbrowskiego 34

tel. 32 241 17 14
www.curie.edu.pl 

IX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego
ul. Harcerska 2

tel. 32 241 04 21
www.zso2.net.pl

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Urbanowicza 2

tel. 32 241 17 23
www.ckziu-chorzow.pl

 

Technika

 

Technikum Budowlane
w Zespole Szkół Budowlanych

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ul. Dąbrowskiego 53

tel. 32 241 34 75
www.zsb24.pl

 

Technikum Chemiczne
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4

im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. Piotra 1

tel. 32 241 17 17
www.sniadecki.edu.pl

 

Technikum Ekonomiczne
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Urbanowicza 2

tel. 32 241 17 23
www.ckziu-chorzow.pl

 

Technikum Elektroniczne
w Zespole Szkół Technicznych Nr 1

im. Wojciecha Korfantego
ul. Sportowa 23

tel. 32 241 02 16 
www.zst1.edu.pl

 

Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3
ul. St. Batorego 37
tel.32 24 66 163
www.zstio3.pl

 

Technikum Gastronomiczne
w Zespole Szkół Gastronomiczno-Usługowych

im. Marii Dąbrowskiej
ul. Katowicka 64

tel. 32 241 17 25
www.zsgu.chorzow.pl

 

Technikum Samochodowe
w Zespole Szkół Technicznych Nr 2

im. Mariana Batko
ul. Powstańców 6a

tel. 32 241 01 29
www.zstnr2.pop.pl 

 


Zasadnicze Szkoły Zawodowe

 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1
w Zespole Szkół Technicznych Nr 1

im. Wojciecha Korfantego
ul. Sportowa 23

tel. 32 241 02 16 
www.zst1.edu.pl

 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2
w Zespole Szkół Technicznych Nr 2

im. Mariana Batko
ul. Powstańców 6a

tel. 32 241 01 29 
www.zstnr2.pop.pl

 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
w Zespole Szkół Gastronomiczno-Usługowych

im. Marii Dąbrowskiej
ul. Katowicka 64

tel.32 241 17 25
www.zsguchorzow.pl

 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7
w Zespole Szkół Budowlanych

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ul. Dąbrowskiego 53

tel. 32 241 34 75
www.zsb24.pl

 

Szkoły Policealne

Szkoła Policealna dla Dorosłych - Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. Ludwika Krzywickiego
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul. Urbanowicza 2
tel. 32 241 17 23
www.ckziu-chorzow.pl

Szkoła Policealna Nr 2
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ul. Urbanowicza 2
tel. 32 241 17 23
www.ckziu-chorzow.pl

 

Szkoła Policealna Nr 4
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4

im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. Św. Piotra 1

tel. 32 241 17 17
www.sniadecki.edu.pl

 

 Szkoły Specjalne

 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 33
im. Jana Brzechwy
ul. Dyrekcyjna 3

tel. 32 246 26 12
www.sp33chorzow.edu.pl

 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3

ul. 3-go Maja 16
tel. 32 241 03 37
www.zss3chorzow.edupage.org

  

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3

ul. 3 Maja 16
tel. 32 241 03 37
www.zss3chorzow.edupage.org

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3

ul. 3 Maja 16
tel. 32 241 03 37
www.zss3chorzow.edupage.org

 

INNE
 

Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Lompy 13

tel. 32 241 31 21

www.mdkchorzow.pl

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Racławicka 23

tel. 32 241 54 39

www.ppp.chorzow.pl


 

  •  


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.