Placówki niepubliczne

2017-09-10 18:09 Edukacja

Placówki Niepublliczne


Przedszkola

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieski Zakątek”
ul. Wesoła 24
41-506 Chorzów
Tel. 509 820 438
www.niebieskizakatek.pl

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieski Zakątek II”
ul. Opolska 21
41-506 Chorzów
Tel. 509 820 438
www.niebieskizakatek.pl


Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP
ul. Karola Miarki 12
41-500 Chorzów
Tel.32 241 68 66
npss.przedszkolowo.pl

Niepubliczne Przedszkole „Smerfowa Kraina”
ul. Katowicka 147
41-500 Chorzów
Tel.513 643 512
www.smerfowakraina.pl

Niepubliczne Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym
ul. Św. Piotra 9
41-500 Chorzów
Tel. 32 241 11 13
Tel.32 247 04 40
www.rfpn.org
fundacja@rfpn.org

Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Pszczółki”
ul. Hajducka 12
41-500 Chorzów
tel. 660-426-230
e-mail.  przedszkole.chorzow@gmail.com
www.wesole-pszczolki.pl

Niepubliczne Przedszkole „Jeżykowo”
ul. Rodzinna 2
41-500 Chorzów
tel. 537-180-137
www.przedszkole-jezykowo.pl

Niepubliczne Przedszkole "Żyrafa i Przyjaciele"
ul. Katowicka 73A
41-500 Chorzów
Tel. 507 120 933; 668 603 264
biuro@zyrafaiprzyjaciele.pl
www.zyrafaiprzyjaciele.pl


Niepubliczne Przedszkole „Świat dzieci”
ul. Młodzieżowa 31/3
41-500 Chorzów
Tel.513-759-842
www.przedszkoleswiatdzieci.pl

Niepubliczne Przedszkole „Hajduczek”
ul. Podmiejska 62
41- 500 Chorzów
Tel. 537 470 358
www.centrumhajduczek.plSzkoły Podstawowe

Społeczna Szkoła Podstawowa
Stowarzyszenia "Szkoły Przyszłości"
ul. S. Batorego 46
tel. 032 246 62 14, 032 498 177
www.spoleczna.org


Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
Archidiecezji  Katowickiej w Chorzowie
 ul.41-500 Chorzów, ul. Kilińskiego 2      
 ul.41-500 Chorzów, ul. Kościuszki 11     
 tel.(032) 246-06-51
 www. glk.edu.pl
         

Szkoła Podstawowa Specjalna dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie
ul. Hajduckiej 22
41-500 Chorzów
tel. 32 241 49 62
sosw.slask.plLicea Ogólnokształcące

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Archidiecezji Katowickiej
im. kard. prym. Augusta Hlonda
ul. Kościuszki 11
tel. 32 249 50 44
www.glk.edu.pl

Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
ul. Dąbrowskiego 36
tel. 032 249 80 93
www.twoja-szkola.pl
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
C.K.K. ROMA
ul. Podmiejska 62
tel. 032 243 13 93, 604-821-526
www.ckkroma.edu.pl

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące COSINUS
ul. Dworcowa 1
tel./fax 032 249 41 07
www.cosinus.pl

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
ul. Katowicka 64
tel. 032 726 23 66
www.bezplatneszkoly.pl

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Centrum Kształcenia PRYMUS
ul. Stefana Batorego 37
tel. 0 500 428 211
www.sckz.pl

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Centrum Edukacji SIÓDEMKA
ul. Wolności 8
tel. 032 307 87 77 fax. 032 3078777
www.ce7.pl

Centrum Kształcenia PRYMUS
ul. Stefana Batorego 37
tel. 0 500 428 211
www.sckz.pl


ATUT- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chorzowie
ul.3–go Maja 22
41-500 Chorzów
tel.513-759-842
www.atutstrefarozwoju.pl
e-mail: chorzow@atutstrefarozwoju.pl


Technika

Technikum Masażu i Fizjoterapii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej
ul. Hajducka 22
tel. 32 241 49 62
sosw.slask.pl

Technikum Administracyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej
ul. Hajducka 22
tel. 32 241 49 62
sosw.slask.pl

Technika dla Dorosłych
Niepubliczne Technikum dla Dorosłych
w Centrum Kształcenia PRYMUS
ul. Stefana Batorego 37
tel. 0 500 428 211
www.sckz.pl

Zasadnicze Szkoły Zawodowe
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym
dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej
ul. Hajducka 22
tel. 32 241 49 62
sosw.slask.pl

Zasadnicze Szkoły Zawodowe dla Dorosłych
Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Centrum Kształcenia PRYMUS
ul. Stefana Batorego 37
tel. 0 500 428 211
www.sckz.pl

Szkoły Policealne

Szkoła Policealna Fizjoterapii
ul. Św. Piotra 9
tel. 032 2410 353
szkola.limfologia.pl

Szkoły Policealne dla Dorosłych

Szkoła Policealna SOCIUS Jezuitów
ul. Sportowa 23
tel. 032 2411 731
www.socius.edu.pl

Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych
ul. Dąbrowskiego 36
tel. 032 249 80 93
www.twoja-szkola.pl

Szkoła Policealna dla Dorosłych EDUKACJA
ul. Katowicka 64
tel. 032 726 23 66
www.bezplatneszkoly.pl

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
ul. Jagiellońska 2\6
tel. 032 241 73 71 fax. 032 241 73 91
www.zak.edu.pl

Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK
ul. Jagiellońska 2\6
tel. 032 241 73 71 fax. 032 241 73 91
www.zak.edu.pl


Policealna Szkoła Zawodowa ŻAK
ul. Jagiellońska 2\6
tel. 032 241 73 71 fax. 032 241 73 91
www.zak.edu.pl

Policealna Szkoła
Centrum Edukacji SIÓDEMKA
ul. Wolności 8
tel. 032 307 87 77 fax. 032 3078777
www.ce7.pl

Policealna Szkoła Zawodowa Centrum Edukacji Siódemka
ul. Wolności 8
Centrum Edukacji SIÓDEMKA
ul. Wolności 8
tel. 032 307 87 77 fax. 032 3078777
www.ce7.pl


ATUT- Szkoła Policealna w Chorzowie 
ul.3–go Maja 22
41-500 Chorzów
tel.513-759-842
www.atutstrefarozwoju.pl
e-mail: chorzow@atutstrefarozwoju.pl


Niepubliczna Górnicza Szkoła Policealna dla Dorosłych
w Centrum Kształcenia PRYMUS
ul. Stefana Batorego 37
tel. 0 500 428 211
www.sckz.pl

Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS
ul. Dworcowa 1
tel./fax 032 249 41 07
www.cosinus.pl
 
Policealna Szkoła Zawodowa nr 1
Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie
ul. 75 Pułku Piechoty 1
41-500 Chorzów
tel. 32 307-88-00   

 


 


ZAKŁADANIE i DOTOWANIE PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne
Ogólny opis
1.Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji.
2.Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić w ciągu 14 dni zmiany 
w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz zgłoszenia.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu przeznaczonego na siedzibę szkoły lub placówki (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
3. Opinia właściwego miejscowo powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej  dotycząca warunków ochrony przeciwpożarowej budynku i pomieszczeń, w których będzie mieściła się szkoła lub placówka niepubliczna, i najbliższym jej otoczeniu (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem) - dotyczy obiektu nie posiadającego certyfikatu dla szkół i placówek oświatowych.
4. Opinia właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na terenie szkoły lub placówki oświatowej, i jej najbliższego otoczenia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) - dotyczy obiektu nie posiadającego certyfikatu dla szkół i placówek oświatowych.
5. Statut szkoły lub placówki, a w przypadku prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego (zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne) projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie (oryginał). 

Statut szkoły lub placówki powinien zawierać:
-    nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania,
-    osobę prowadzącą szkolę lub placówkę,
-    organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań ,
-    organizację szkoły lub placówki,
-    prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki,
-    w których uczeń może być skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki,
-    zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki,
                        

6.Wykaz kadry (dyrektor i pracownicy pedagogiczni) przewidzianej do zatrudnienia 
w szkole lub placówce według wzoru: nazwa przedmiotu, imię i nazwisko nauczyciela, wykształcenie (uczelnia, tytuł, kierunek, specjalność, przygotowanie pedagogiczne) (oryginał).
7. Dokumenty dotyczące kwalifikacji dyrektora szkoły lub placówki oraz nauczycieli (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
8. Kserokopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem – 
     w przypadku, gdy osobą prowadzącą szkołę lub placówkę jest osoba fizyczna.

Szkoły ubiegające się o nadanie uprawnień szkół publicznych dodatkowo:

a)    Wniosek o nadanie uprawnień szkoły publicznej.
b)    Pozytywna opinia Kuratora Oświaty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem).
c)    Zobowiązanie do przestrzegania wymagań zawartych w art. 7 ust. 3 ustawy Dz. U z 2015 r. poz.2156  o systemie oświaty.
d)    Opinia ministra zdrowia, o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust 3 7 ust. 3 
(oryginał) - w przypadku szkół prowadzących kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Sposób dostarczania dokumentów
1.    Formularz elektroniczny zgłoszenia jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
2.    Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 
a.    Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Zgłaszający posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
b.    Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
c.    Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
3.    Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

Komplet dokumentów powinien być adresowany na Prezydenta Miasta Chorzów i złożony w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Chorzów, 
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów 
pokój nr 1

W przypadku przesłania dokumentacji pocztą tradycyjną należy wysłać ją na adres: 
Urząd Miasta Chorzów 
Wydział Edukacji 
ul. Rynek 1 41-500 Chorzów 
lub złożyć osobiście w Wydziale Edukacji 
IV piętro, pokój nr 402 
Godziny pracy Urzędu: 
poniedziałek – środa - w godz. 7.30 – 15.00 
czwartek – w godz. 7.30 – 17.00 
piątek – w godz. 7.30 – 13.00

4.    W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy

1.    W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Szczegółowe informacje zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.
2.    Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną. 
a.    Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument).
b.    Podpisz dokument kluczem z certyfikatem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).
c.    Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij dokument).
3.    Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie lub wyślij pocztą tradycyjną. Szczegółowe informacje na temat logowania zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Opłaty
Zgłoszenie i wniosek są wolne od opłat.
Terminy i sposób załatwienia sprawy
1.    W terminie do 30 dni od złożenia kompletnego zgłoszenia wydawane jest odpowiednio:
a.    W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczyło tylko wpisu do ewidencji:
1.    Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych bądź Decyzja o odmowie dokonania wpisu do ewidencji.
b.    W przypadku, gdy równocześnie został złożony wniosek o nadanie uprawnień szkół publicznych, dodatkowo:
1.    Decyzja o nadaniu uprawnień szkoły publicznej bądź Decyzja o odmowie nadania uprawień szkoły publicznej.
2.    Dokument może być odebrany przez Zgłaszającego: 
a.    Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
b.    Poprzez pocztę tradycyjną.
c.    Osobiście w siedzibie urzędu.
Miejsce odbioru dokumentów: 
Urząd Miasta Chorzów, 
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów, 
Wydział Edukacji, 
IV piętro, pokój nr 402. 
Godziny pracy Urzędu: 
poniedziałek – środa - w godz. 7.30 – 15.00, 
czwartek – w godz. 7.30 – 17.00, 
piątek – w godz. 7.30 – 13.00
3.    O formie odbioru decyduje Zgłaszający w formularzu zgłoszenia.
4.    Decyzja o odmowie wpisu do ewidencji wydawana jest, jeżeli:
a.    Zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 82 ust. 2 ustawy o systemie oświaty i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie.
b.    Statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Informacje na temat przebiegu sprawy
1.    Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty.
2.    Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście. 
Informacji udziela Wydział Edukacji 
IV piętro – pokój nr 404
3.    Informacje można uzyskać również telefonicznie. 
Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu: 32 4165000 wew. 484


•    Załącznik nr 1: Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
•    Załącznik:2 wniosek-zobowiązanie
•    Załącznik:3 wniosek -Informacje dodatkowe niezbędne do zarejestrowania szkoły (placówki)

Zmiany we wpisie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną

Ogólny opis
Osoba prowadząca placówkę jest obowiązana zgłosić w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Wymagane dokumenty

1.    Wypełniony formularz zgłoszenia.
2.    Dokumenty potwierdzające zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.
3.    Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).
__________________________________________________________________________________________________________________________
Sposób dostarczania dokumentów
1.    Formularz elektroniczny zgłoszenia jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
2.    Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 
a.    Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Zgłaszający posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
b.    Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
c.    Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
3.    Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną. 
Komplet dokumentów powinien być adresowany na Prezydenta Miasta Chorzów i złożony w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Chorzów, 
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów 
pokój nr 1 
W przypadku przesłania dokumentacji pocztą tradycyjną należy wysłać ją na adres: 
Urząd Miasta Chorzów 
Wydział Edukacji 
ul. Rynek 1 41-500 Chorzów 
lub złożyć osobiście w Wydziale Edukacji 
IV piętro, pokój nr 402 
Godziny pracy Urzędu: 
poniedziałek – środa - w godz. 7.30 – 15.00 
czwartek – w godz. 7.30 – 17.00 
piątek – w godz. 7.30 – 13.00
4.    Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
a.    W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu zgłoszenia.
b.    W sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP lub drogi pocztowej - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego zgłoszenia lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres.
5.    W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Zgłaszający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy
1.    W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Szczegółowe informacje zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.
2.    Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną. 
a.    Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument).
b.    Podpisz dokument kluczem z certyfikatem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).
c.    Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij dokument).
3.    Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie lub wyślij pocztą tradycyjną. 
Szczegółowe informacje na temat logowania zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Opłaty
Zgłoszenie i wniosek są wolne od opłat.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Terminy i sposób załatwienia sprawy
1.    W terminie do 30 dni od złożenia kompletnego zgłoszenia wydawane jest odpowiednio:
a.    W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczyło tylko wpisu do ewidencji:
1.    Zaświadczenie o zmianach we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych bądź Decyzja o odmowie dokonania zmian we wpisie do ewidencji.
2.    Dokument może być odebrany przez Zgłaszającego: 
a.    Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
b.    Poprzez pocztę tradycyjną.
c.    Osobiście w siedzibie urzędu.
Miejsce odbioru dokumentów: 
Urząd Miasta Chorzów, 
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów, 
Wydział Edukacji, 
IV piętro, pokój nr 402. 
Godziny pracy Urzędu: 
poniedziałek – środa - w godz. 7.30 – 15.00, 
czwartek – w godz. 7.30 – 17.00, 
piątek – w godz. 7.30 – 13.00
3.    O formie odbioru decyduje Zgłaszający w formularzu zgłoszenia.
4.    Odmowa dokonania zmian we wpisie do ewidencji może nastąpić jeżeli:
a.    zgłoszenie zmiany jest niewłaściwie udokumentowane i mimo wezwania nie zostało uzupełnione 
w wyznaczonym terminie,
b.    zmiany w treści zapisów w statucie szkoły są sprzeczne z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie zostały zmienione.
_________________________________________________________________________________________________________________
Informacje na temat przebiegu sprawy

1.    Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty.
2.    Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście. 
Informacji udziela Wydział Edukacji 
IV piętro – pokój nr 404
3.    Informacje można uzyskać również telefonicznie. 
Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu: 32 4165000 wew. 484Załacznik:1 wniosek –zgłoszenie do ewidencji szkól i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Chorzów

 

Wykreślenie wpisu z ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne

Ogólny opis
1.    Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
a.    Niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji.
b.    Stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także nie wypełnienie zobowiązania, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r.  poz 2156 z późn. zm.) - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny
c.    Zaprzestanie działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
d.    Prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej.
e.    Dokonania wpisu z naruszeniem prawa
2.    Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, który dokonał wpisu do ewidencji, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 1 miesiąca od dni zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Wymagane dokumenty
1.    Wypełniony formularz wniosku.
2.    Uchwała zarządu firmy o likwidacji szkoły lub placówki niepublicznej podpisanej przez upoważnione osoby - w przypadku osoby prawnej.
Sposób dostarczania dokumentów
1.    Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
2.    Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 
a.    Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
b.    Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
c.    Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.
3.    W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy

1.    W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Szczegółowe informacje zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.
2.    Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną. 
a.    Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument).
b.    Podpisz dokument kluczem z certyfikatem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).
c.    Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij dokument).
3.    Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie lub wyślij pocztą tradycyjną. Szczegółowe informacje na temat logowania zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Terminy i sposób załatwienia sprawy

1.    W terminie do 30 dni od złożenia wniosku, wydawana jest decyzja o wykreśleniu z ewidencji bądź decyzja o odmowie wykreślenia z ewidencji.
2.    Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę: 
a.    Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
b.    Poprzez pocztę tradycyjną.
c.    Osobiście w siedzibie urzędu.
Miejsce odbioru dokumentów: 
Urząd Miasta Chorzów, 
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów, 
Wydział Edukacji, 
IV piętro, pokój nr 402. 
Godziny pracy Urzędu: 
poniedziałek – środa - w godz. 7.30 – 15.00, 
czwartek – w godz. 7.30 – 17.00, 
piątek – w godz. 7.30 – 13.00
3.    O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy

1.    Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty.
2.    Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście. 
Informacji udziela Wydział Edukacji 
IV piętro – pokój nr 404
3.    Informacje można uzyskać również telefonicznie. 
Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu: 32 4165000 wew. 484


Załącznik:1 Wniosek o wykreślenie szkoły/placówki z ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Miasto Chorzów


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.