Patronaty

2016-12-11 20:12 Media

Zarządzenie Nr OR . 68 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 marca 2020 roku

w sprawie ustanowienia procedury przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 18 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

Zarządzam:

§ 1.

W celu podkreślenia szczególnego charakteru organizowanych imprez, wydarzeń, a także ukazujących się publikacji na terenie Miasta Chorzów ustanowione zostaje wyróżnienie w postaci Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów.

§ 2.

Powierzam Wydziałowi Promocji i Komunikacji Społecznej prowadzenie spraw dotyczących przyznawania  Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów.

§ 3.

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR.246.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustanowienia procedury przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Wniosek do pobrania: 
Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Chorzów

 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.