Ogłoszenie PGM

2021-03-16 15:51 Aktualności

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r poz. 121 z późn. zm.) z upoważnienia Prezydenta Miasta Chorzów Nr Or-I.0052.56.2018 z dnia 25 stycznia 2018r Dyrektor Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie

Z a w i a d a m i a

 1. wyznaczono do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat grunt stanowiący własność Miasta Chorzów będący w zarządzie ZK PGM, położony w Chorzowie przy ul. Podmiejskiej, na którym usytuowany jest garaż blaszany, oznaczony numerem G-57, będący własnością dzierżawcy.

  Grunt o powierzchni 18,00 m2 obejmuje część działki o numerze geodezyjnym 527/17 zapisanej
  w księdze wieczystej KA1C/00015091/6.

  Sposób zagospodarowania – cele garażowe.

  Stawka czynszu dzierżawnego aktualnie wynosi:

  - za 1 m2 gruntu – 3,00 zł w stosunku miesięcznym + należny podatek VAT

 2.  

  wyznaczono do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat grunt stanowiący własność Miasta Chorzów będący w zarządzie ZK PGM, położony w Chorzowie przy ul. Podmiejskiej, na którym usytuowany jest garaż blaszany, oznaczony numerem G-11, będący własnością dzierżawcy.

  Grunt o powierzchni 18,00 m2 obejmuje część działki o numerze geodezyjnym 535/10 zapisanej
  w księdze wieczystej KA1C/00015091/6.

  Sposób zagospodarowania – cele garażowe.

  Stawka czynszu dzierżawnego aktualnie wynosi:

  - za 1 m2 gruntu – 3,00 zł w stosunku miesięcznym + należny podatek VAT

 3.  

  wyznaczono do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat grunt stanowiący własność Miasta Chorzów będący w zarządzie ZK PGM, położony w Chorzowie przy ul. Podmiejskiej, na którym usytuowany jest garaż blaszany, oznaczony numerem G-10, będący własnością dzierżawcy.

  Grunt o powierzchni 18,00 m2 obejmuje część działki o numerze geodezyjnym 534/10 zapisanej
  w księdze wieczystej KA1C/00015091/6.

  Sposób zagospodarowania – cele garażowe.

  Stawka czynszu dzierżawnego aktualnie wynosi:

  - za 1 m2 gruntu – 3,00 zł w stosunku miesięcznym + należny podatek VAT

 4.  

  wyznaczono do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat (do czasu uregulowania stanu prawnego nieruchomości), grunt stanowiący własność Miasta Chorzów będący w zarządzie ZK PGM, położony w Chorzowie przy ul. Podmiejskiej, na którym usytuowany jest garaż murowany oznaczonym numerem G-5, na rzecz dotychczasowego użytkownika.

  Grunt o powierzchni 20,90 m2 obejmuje część działki o numerze geodezyjnym 473/17 zapisanej
  w księdze wieczystej KA1C/00008547/6.

  Sposób zagospodarowania – cele garażowe.

  Stawka czynszu dzierżawnego aktualnie wynosi:

  - za 1 m2 gruntu – 3,00 zł w stosunku miesięcznym + należny podatek VAT

 

z tym, że w przypadku jej zmiany przed zawarciem umowy dzierżawy, w umowie dzierżawy znajdzie zastosowanie stawka obowiązująca na dzień jej zawarcia.

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w terminie nie krótszym niż 1 rok.

Zmiana wysokości czynszu uwzględniać będzie również wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczeń.

Czynsz dzierżawny płatny do 10-go dnia każdego miesiąca.


 

Szczegółowych informacji udziela Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie

pokój nr 10, tel. (32) 757 15 47, (32) 757 15 59


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.