Ogłoszenie o konsultacjach ws. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach [...]

2022-04-06 13:57 Aktualności

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.)

 

Prezydent Miasta Chorzów

zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające w działalności statutowej podejmowanie działań z zakresu opieki nad dzieckiem, do konsultacji projektu aktu normatywnego

 

1.    Przedmiot konsultacji:

 

Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XIX/313/20 Rady Miasta Chorzów z dnia
27 lutego 2020r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Chorzów, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat

 

2.    Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

 

6 kwietnia 2022r. - 19 kwietnia 2022r. 

 

3.    Dostępność projektu:


Treść konsultowanego aktu dostępna jest:

1) w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów https://bip.chorzow.eu/

2)     w formie papierowej:

-        na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

-        w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów w pok. nr 226 (2 piętro).

 

4.    Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

 
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów (pok. 226),

tel. 32 41 65 226,

e-mail: ps@chorzow.eu

 

5.    Sposób wnoszenia uwag i opinii:

 

1)     Opinie i uwagi należy wyrażać w formie pisemnego stanowiska zawierającego w szczególności:

a)    odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jego jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i uzasadnieniem do nich,

b)    pełną nazwę organizacji, adres siedziby, nr wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego organizacji, dane osób zgłaszających, w tym dane kontaktowe.   

 

2)     Uwagi i opinie, o których mowa w ppkt1) w formie papierowej lub/i elektronicznej należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej, na adres oraz w terminie jak podano wyżej.

 

Ogłoszenie o konsultacjach na stronie BIP https://bip.chorzow.eu/index.php?kat=164922639727437836

Ogłoszenie o kosultacjach [PDF]

Projekt uchwały [PDF]


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.