Ogłoszenie o konsultacjach dot. dotacji celowej dla żłobków lub klubów dziecięcych

2021-11-02 15:02 Aktualności

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz U. z 2021r., poz. 1057 z poz. zm.)

 

Prezydent Miasta Chorzów

zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające w działalności statutowej podejmowanie działań z zakresu opieki nad dzieckiem do konsultacji projektu aktu normatywnego

 

1.    Przedmiot konsultacji:

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/194/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 października 2011r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Chorzów.

 

2.    Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

 

2 listopada - 16 listopada 2021r.

 

3.    Dostępność projektu:


Treść konsultowanego aktu dostępna jest:

1) w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów http://www.chorzow.eu/bip

2)     w formie papierowej:

        na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

        w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów w pok. nr 226 (2 piętro).

 

4.    Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:


Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów (pok. 226),

tel. 32 41 65 226,

e-mail: ps@chorzow.eu

 

5.    Sposób wnoszenia uwag i opinii:

 

1)     Opinie i uwagi należy wyrażać w formie pisemnego stanowiska zawierającego w szczególności:

a)    odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jego jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i uzasadnieniem do nich,

b)    pełną nazwę organizacji, adres siedziby, nr wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego organizacji, dane osób zgłaszających, w tym dane kontaktowe.

 

2)     Uwagi i opinie, o których mowa w ppkt.1 w formie papierowej lub/i elektronicznej należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej, na adres oraz w terminie jak podano wyżej.

 

 

Zatwierdził:

 

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych

Wiesław Ciężkowski

 


 

Informacja na BIP: http://bip.chorzow.eu/index.php?kat=163585773538026761

Projekt uchwały: http://bip.chorzow.eu/add_www/file/02112021projektuchwaly.pdf
Ogłoszenie PDF: http://bip.chorzow.eu/add_www/file/02112021ogloszenie.pdf


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.