Odznaczono zasłużonych

2019-03-28 10:20 Aktualności

28 marca podczas sesji Rady Miasta za zasługi dla miasta odznaczeni zostali: Anna Knysok. ppłk Robert Jańczuk i Grzegorz Gowarzewski. Poniżej krótkie biografie nagrodzonych

      

 

Anna KNYSOK urodziła się w Chorzowie. Liceum Medyczne Pielęgniarstwa ukończyła w 1970 r. i w tym samym roku rozpoczęła pracę w szpitalu im. dr J. Rostka w Chorzowie. W dniu 01.01.1978 r. została oddziałową 60 łóżkowego oddziału wewnętrznego.
W trakcie pracy w 1975 r., rozpoczęła studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych na kierunku Psychologii, które ukończyła w 1980 r. W szpitalu im. dr J. Rostka pracowała jako psycholog od dnia 01.11.1981 r. Dodatkowo pełniła dyżury pielęgniarskie.
W 1980 r. współtworzyła przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Chorzowie Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”. Była wiceprzewodniczącą Komisji Zakładowej „Solidarność” i delegatem na I Zjazd Regionu Śląsko - Dąbrowskiego „Solidarności”.
Następnie wraz z grupą przyjaciół, głównie pracowników służby zdrowia, udzielała pomocy osobom prześladowanym, w ramach „Biskupiego Komitetu Pomocy Internowanym i Aresztowanym” filia w Chorzowie. Była posłem do sejmu X i I kadencji. Pracowała w komisjach Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz w Komisji Zdrowia, której była wiceprzewodniczącą. W 1997 r. została powołana przez Premiera Jerzego Buzka na Wiceministra Zdrowia i Funkcję tę pełniła przez 4 lata - do listopada 2001 r.
Od stycznia 2002 r. została powołana przez Prezydenta Chorzowa do pełnienia funkcji Dyrektora Szpitala im. dr J. Rostka. W styczniu 2004 r. nastąpiło połączenie 3 chorzowskich szpitali dla dorosłych w SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich. Anna Knysok pełniła w nim funkcję zastępcy Dyrektora. W 2015 r. została w wyniku konkursu wybrana na Dyrektora ZSM i pełni tę funkcję do chwili obecnej. Od sierpnia 2017 r. z sukcesem przeprowadziła połączenie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich z Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii. Połączony szpital rozwija się i rozszerza zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, modernizuje się i doposaża w nowoczesny sprzęt medyczny. Anna Knysok kilkadziesiąt lat pracy zawodowej i społecznej poświęciła mieszkańcom Chorzowa.

 

ppłk ROBERT JAŃCZUK jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w Chorzowie w Szkole Specjalistów Wojsk Radiotechnicznych, gdzie pełnił ją jako Wykładowca Zespołu Pracowników Dydaktycznych i Pomocniczych Wydziału Szkolenia. W 1995 roku po rozwiązaniu Szkoły Specjalistów Wojsk Radiotechnicznych został skierowany do dalszego pełnienia służby wojskowej w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 13.12.2007 r. po latach powrócił do m. Chorzów i został wyznaczony na stanowisko Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie i mianowany na stopień podpułkownika, gdzie pełni służbę nieprzerwanie przez 11 lat - od dnia 1 stycznia 2008 r.do dzisiaj. Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie bierze czynny udział w uroczystościach odchodów świąt państwowych i lokalnych: Rocznicy Wyzwolenia Chorzowa, Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wybuchu i zakończenia II wojny światowej, Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości. Jest organizatorem uroczystości: Święta Flagi w dniu 2 maja, Święta Wojska Polskiego. Jest również współorganizatorem zawodów "Sprawni jak żołnierze", "Srebrne Muszkiety". Bierze udział w Dniach Organizacji Pozarządowych - wystawienie stoiska informacyjnego WKU. 

inż. GRZEGORZ GOWARZEWSKI urodzony 23.11.1949 r., jest absolwentem Państwowych Szkół Budowlanych w Bytomiu oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył podyplomowe studia w zakresie zarządzania i organizacji na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiował język niemiecki w Goethe Institut w Iserlohn. Przez blisko 38 lat jest związany zawodowo z Chorzowską Spółdzielnią Mieszkaniową. Dzięki osobistemu zaangażowaniu jako prezesa Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z powodzeniem zrealizowany został istotny dla mieszkańców program termomodernizacji zasobów Spółdzielni. Nie sposób pominąć także osiągnięć związanych z rewitalizacją infrastruktury osiedlowej – boisk, placów zabaw, skwerów, ciągów komunikacyjnych, budową nowych miejsc parkingowych. Pan Gowarzewski zintensyfikował również działalność społeczno-kulturalną świadczoną dla spółdzielców. Ośrodkiem jest Klub Spółdzielczy „Pokolenie”, w którym odbywa się wiele imprez dla mieszkańców w każdym wieku.
Za swoją działalność p. Grzegorz Gowarzewski otrzymywał cenne wyróżnienia m.in. dwukrotnie Złotą Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, w roku 2010 Wielką Nagrodę Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa z Laurem wraz z nadaniem miana „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”. W 2012 r. został o odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP. W 2013 r. otrzymał kolejne odznaczenie państwowe – Medal Złoty za Długoletnią Służbę. W roku 2014 zostało przyznane p. Gowarzewskiemu prestiżowe wyróżnienie w postaci Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji przyznanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, a także Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Budownictwa” przyznana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. W 2015 r. p. Gowarzewski został odznaczony przez Ministra Gospodarki Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Gospodarki RP”, a także otrzymał Tytuł Honorowy Osobowości Budownictwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w budownictwie.


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.