Najczęściej zadawane pytania

Kończy się ważność twojego dowodu osobistego? Zbliżają się twoje 18. urodziny i chcesz wyrobić swój pierwszy dowód? Możesz to zrobić w dowolnym urzędzie, niezależnie od adresu zameldowania. Wniosek o dowód możesz złożyć w urzędzie, a także przez internet 

Wniosek o dowód osobisty

 

Tak. Oznacza to, że każda osoba musi być zameldowana. Wniosek o meldunek można złożyć w pokoju 9 lub 11.

Dokumenty potrzebne do zameldowania się:
• dowod osobisty lub paszport
• wniosek o zameldowanie
• dokument potwierdzający prawo do lokalu

 

Na terenie Chorzowa działają trzy punkty nieodpłatnych porad prawnych, w których porad prawnych udzielają adwokaci, radcy prawni oraz prawnicy oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczonego przez doradców obywatelskich.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, sporządzenie projektu pisma - w tym projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych oraz nieodpłatną mediację. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje sporządzenia projektu pisma procesowego w toczącym się postępowaniu.

W ramach poradnictwa obywatelskiego, osoby mogą otrzymać min. pomoc z zakresu spraw mieszkaniowych, zadłużenia i zabezpieczenia społecznego. Doradcy obywatelscy świadczą również pomoc w załatwieniu czynności urzędowych i pomoc przy rozwiązywaniu problemów związanych np. z umowami kredytowymi. Proponują sposoby rozwiązania nurtującego problemu prawnego oraz wsparcie w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Komu przysługuje pomoc prawna?

Z porady może skorzystać każda osoba która nie jest w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze i złoży stosowne oświadczenie.

Jak i gdzie zgłosić się po pomoc?

Aby skorzystać z porady prawnej lub obywatelskiej, w tym nieodpłatnej mediacji, należy zgłosić się telefonicznie lub mailowo i umówić termin wizyty.

Zgłoszeń należy dokonać pod numerem 32 307 53 29 (Centrum Aktywizacji Społecznej) od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz w piątek od 7.00 do 13.00, lub na adres poczty elektronicznej pomocprawna@opschorzow.pl

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzone są w następujących lokalizacjach:

•    w Centrum Pracy Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Racławickiej 19 – punkt nieodpłatnych porad prawnych w którym pomocy udzielają adwokaci;
•    w Miejskim Domu Kultury „Batory” przy ul. St. Batorego 6 – punkt nieodpłatnych porad prawnych w którym pomocy udzielają radcy prawni;
•    w Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul.3 Maja 18 ­– punkt nieodpłatnych porad prawnych prowadzony przez organizację pozarządową, w którym porad udzielają adwokat, radcy prawni oraz prawnicy;
•    w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Powstańców 70/3 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - prowadzony przez organizację pozarządową, w którym porad udzielają doradcy obywatelscy.

Osoba niepełnosprawna ruchowo (np.: osoba leżąca) – lub doświadczająca trudności w komunikowaniu się (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się) może otrzymać poradę przez telefon, przez Internet lub poza punktem. Szczegóły dostępne poniżej: http://bip.chorzow.eu/index.php?kat=155177055242725054

Dla potrzebujących wsparcia, dostępne jest również różnego typu nieodpłatne poradnictwo, między innymi poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

 

Poniżej Lista nieodpłatnego poradnictwa:
1.01.2020

http://bip.chorzow.eu/index.php?kat=154702869548997527

 

Tak, można tego dokonać w urzędzie lub przez internet, nie można jdnak złożyć wniosku za pośrednictwem inne osoby lub pełnomocnika.  
Wnioski o dowód osobisty
Złóż wniosek w urzędzie.
Złóż wniosek przez internet.

 

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy dokonuje się:
- w formie pisemnej na formularzu „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”
- w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem centralnej usługi zamieszczonej na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl lub na stronie www.obywatel.gov.pl,
w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której osoba zamieszkuje.

 

Czynności meldunkowych można dokonać przez pełnomocnika, który legitymuje się pisemnym pełnomocnictwem.

 

Rejestracja pojazdu jest niezbędna by auto spełniło warunki dopuszczenia do ruchu drogowego. Koszty oraz działania związane z zarejestrowaniem auta różnią się od siebie w zależności od typu pojazdu, formy jego nabycia oraz sposobu użytkowania. Aby zarejestrować w pojazd należy wypełnić odpowiedni wniosek będący podstawą do rozpoczęcia procedury rejestracyjnej oraz dołączyć odpowiednie dokumenty zależne od sposobu nabycia pojazdu. 
Dokumenty potrzebne do przerejestrowania pojazdu.
Opłaty za rejestrację pojazdów.

 

Tak. Sprzedaż pojazdu zgłasza się w terminie do 30 dni od daty zbycia, w Urzędzie Miasta w pokoju 137 lub 138.

 

Istnieje kilka przypadków, kiedy należy wymienić nasz dowód rejestracyjny:

1) kiedy zmianie ulegną dane wpisane w dowodzie, np. adres zamieszkania właściciela pojazdu czy parametry techniczne pojazdu wynikające z wprowadzenia zmian konstrukcyjnych;

2) gdy dokonamy montażu instalacji gazowej LPG.

3) jeżeli dowód ulegnie zniszczeniu w stopniu powodującym jego nieczytelność.

4) w przypadku braku miejsca na dokonywanie wpisów o przeprowadzanych badaniach technicznych.

5) w przypadku zmiany adresu zamieszkania, jeśli zmiana adresu następuje z innego miasta, wtedy należy pojazd przerejestrować.

 

Wszystkie sprawy  i pytania związane z lokalami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi można załatwić w pokojach: 118 - 123 lub kierować na adres: zl@chorzow.eu

 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.