Nabór uzupełniający do Chorzowskiej Rady Seniorów

2022-02-21 14:27 Aktualności

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW CHORZOWSKIEJ RADY SENIORÓW

Prezydent Miasta Chorzów zgodnie z zapisem w § 7 ust.10 Statusu Chorzowskiej Rady Seniorów, ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na członków Chorzowskiej Rady Seniorów IV kadencji 2022 - 2025.

Pozostało 5 nieobsadzonych mandatów.

Chorzowska Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w kwestiach związanych z osobami starszymi i działaniami podejmowanymi na ich rzecz przez działające w mieście instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, itp. 

I.    Skład Chorzowskiej Rady Seniorów.
1)    Rada składa się z 15 członków i działa na terenie miasta Chorzów.
2)    Członkiem rady może być osoba która jest:
a.    przedstawicielem osób starszych – mieszkaniec Miasta Chorzów, posiadający poparcie co najmniej 15 mieszkańców Miasta Chorzów w wieku senioralnym tj. co najmniej 60 lat;
b.    przedstawicielem podmiotu działającego na rzecz osób starszych.

II.    Zgłaszanie kandydatów do Chorzowskiej Rady Seniorów odbywa się za pomocą:
1)    Formularza zgłoszeniowego kandydata:
a.    dla Przedstawiciela Podmiotu działającego na rzecz osób starszych – stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.42.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 lutego 2022 r.;
b.    dla Przedstawiciela Osób Starszych – stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.42.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 lutego 2022 r.

III.    Miejsce oraz termin składania formularza zgłoszeniowego. 
1)    Formularz zgłoszeniowy, o których mowa w pkt. II należy złożyć w Kancelarii Ogólnej (pok. 2) Urzędu Miasta Chorzów, Rynek 1, 41-500 Chorzów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Karta zgłoszeniowa kandydata do Chorzowskiej Rady Seniorów”.
2)    Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 07 marca 2022 r., w godzinach pracy Urzędu Miasta w Chorzowie. W przypadku wysłania formularza zgłoszeniowego pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu.
3)    Zgłoszenie złożone po terminie nie będzie podlegało rozpatrzeniu.

IV.    W przypadku, gdy liczba kart zgłoszeniowych będzie większa niż 5 zostaną przeprowadzone wybory w dniu 26.03.2022 r. Szczegóły Prezydent Miasta ogłosi w dniu 21.03.2022 r. zgodnie z § 7 ust.1 Statusu Chorzowskiej Rady Seniorów
 

Formularze zgłoszeniowe: 

Załącznik 1: Zał_Nr_1_do Zarządzenia PM - OR.42.2022.pdf

Załącznik 2: Zał_Nr_2_do Zarządzenia PM - OR.42.2022.pdf

 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.