Mieszkanie dla Młodych Rodzin

2021-11-15 12:01 Aktualności

                   Prezydent Miasta Chorzów ogłasza nabór wniosków na realizację programu

                                                     „Mieszkanie dla Młodych Rodzin”

 

Nabór wniosków prowadzony będzie od 22 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021r. Druki wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do pobrania ze strony internetowej http://bip.chorzow.eu/index.php?kat=163696260215047969, lub w formie papierowej w holu Urzędu Miasta Chorzów. Dokumenty można składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów w godzinach pracy urzędu (Kancelaria Ogólna pok. 2), przesłać pocztą tradycyjną, za pośrednictwem platformy ePUAP lub zeskanowane dokumenty wysłać na adres poczty elektronicznej zl@chorzow.eu. W przypadku składania ww. dokumentów w siedzibie Urzędu Miasta bądź przesłania ich pocztą, dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie z adnotacją „Mieszkanie dla Młodych Rodzin – data, godzina złożenia wniosku”. Osobiste złożenie wniosku (lub przez pełnomocnika) w Wydziale Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty w Urzędzie Miasta. Termin wizyty można ustalić dzwoniąc pod numer 32 4165000 wew. 5306 lub wew. 5307.

 

Na realizację programu przeznacza się 32 lokale mieszkalne usytuowane w budynku przy ul. Karola Miarki 40A-E w Chorzowie w tym :

- 11  lokali o strukturze     2 pokoje z aneksem kuchennym -  dla gospodarstw 3 – osobowych;

-   7  lokali o strukturze     2 pokoje z kuchnią  -  dla gospodarstw 4 – osobowych;

- 10 lokali o strukturze  3 pokoje z aneksem kuchennym - dla gospodarstw 5 - osobowych i więcej;

- 4 lokale o strukturze 3 pokoje z aneksem kuchennym przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

Lokale mieszkalne będą składały się ponadto z łazienki z wc, przedpokoju oraz będą ogrzewane z sieci miejskiej. Budynek będzie wyposażony w dźwigi osobowe oraz podjazdy. Standard wykończenia mieszkań: „pod klucz”. Lokale usytuowane są na kondygnacjach od parteru do III piętra. W budynku brak instalacji gazowej. Stawka czynszowa ok 11 zł/m².

Lokale mieszkalne przystosowane dla osób niepełnosprawnych mogą być wynajmowane osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej i poruszającym się na wózku inwalidzkim, co udokumentują stosownym zaświadczeniem.

Podstawowe kryteria:

Program przeznaczony jest dla małżeństw z co najmniej jednym dzieckiem, w którym jedno z małżonków nie przekroczyło 35 roku życia oraz, które :

 • zamieszkują i są zameldowane w Chorzowie,
 • uiszczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie,
 • uzyskują dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w wysokości nie mniejszej niż 150 % najniższej emerytury i nie większej niż 300 % najniższej emerytury (1876,32 zł – 3752,64 zł)
 • posiadają stałe, niezależne od systemu pomocy społecznej i świadczeń źródło dochodu (dot. co najmniej jednego z małżonków)
 • nie posiadają zobowiązań z tytułu egzekucji,
 • nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych,
 • nie posiadają zaległości wobec Gminy Chorzów z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych oraz z tytułu zajmowania lokalu w zasobie mieszkaniowym Gminy Chorzów,
 • nie posiadają zaległości w opłatach czynszowo-eksploatacyjnych za obecnie zajmowany lokal mieszkalny,
 • nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego lub jego części.

 

O przyznanie uprawnienia do zawarcia umowy najmu nie mogą się ubiegać osoby, które

 • zbyły prawo do lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub jego części w ostatnich 24 miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
 • są w trakcie budowy budynku mieszkalnego.

 

Niniejszy program jest realizowany w oparciu o postanowienia Zarządzenia Nr OR.261.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych dla realizacji programu „Mieszkanie dla Młodych Rodzin”.

 UWAGA!

Wnioski niekompletne lub z brakami formalnymi lub złożone na innych wzorach niż wskazane w ogłoszeniu nie podlegają uzupełnieniu i zostaną odrzucone. Wnioski złożone przed i po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą podlegać rozpatrzeniu

Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy najmu będzie wpłata kaucji mieszkaniowej w wysokości określonej w § 7 ust. 1 uchwały nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w terminie wskazanym w zaproszeniu do zawarcia umowy najmu - 12-krotność czynszu                       

 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.