Miejski Rzecznik Konsumaneta ostrzega: sprawdź co podpisujesz!

2017-04-03 07:51 Aktualności

Do Miejskiego Rzecznika Konsumentów stale napływają skargi na przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne, dostawy energii elektrycznej. Przedstawiciele wprowadzają w błąd konsumentów  informując, że są pracownikami dotychczasowego dostawcy usług. Zgłaszają się w mieszkaniu konsumentów lub kontaktują się telefonicznie. Podczas rozmowy z konsumentem proponują obniżenie wysokości opłat za świadczone usługi poprzez zmianę umowy. Osoby te  nie informują, że wyrażenie zgody na obniżenie rachunków stanowi zawarcie nowej umowy z nowym przedsiębiorcą, z którego usług do tej pory nie korzystali. Konsumenci działając w zaufaniu do swoich dotychczasowych dostawców usług podpisują dokumenty bez wcześniejszego zapoznania się z ich treścią. Przedsiębiorca pomimo, że zobowiązany jest wydać dokument umowy, w niektórych przypadkach nie pozostawiają konsumentowi podpisanych dokumentów. Brak dokumentu umowy uniemożliwia identyfikację przedsiębiorcy, sprawdzenie warunków na jakich umowa została zawarta, a także uniemożliwia odstąpienie od umowy w przypadku  braku akceptacji jej postanowień.

Niniejsza informacja nie ma na celu zniechęcania konsumentów do zmiany dostawców usług i wyboru najkorzystniej oferty, jednak należy pamiętać o ostrożności przy podpisywaniu jakichkolwiek dokumentów w domu, oraz podawaniu swoich danych osobowych czy wysokości rachunków przez telefon. Osoby, które  zawarły umowę na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorcy mogą od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 dni od jej podpisania, składając  przedsiębiorcy, z którym zawarli umowę odpowiednie oświadczenie na piśmie. Pismo o odstąpieniu od umowy należy przygotować w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, drugi  zachować dla siebie. Należy pamiętać, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest skuteczne wyłącznie gdy  zostało wysłane do przedsiębiorcy.

Pamiętaj:


1. Przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznaj się z jej treścią,
2. Porównaj treść otrzymanych dokumentów z przekazanymi przez przedstawiciela przedsiębiorcy informacjami, w szczególności z kim została zawarta umowa,
3. Porównaj ofertę z ofertami innych przedsiębiorców,
4. Masz prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni.
W razie wątpliwości mieszkańcy Chorzowa mogą zwrócić się do Miejskiego Rzecznika Konsumentów – Urząd Miasta Chorzów Rynek 1 pok. 420 (tel. 32 2413 – 194; 32 41 65 420).


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.