Konkurs Walentynkowy - regulamin

2021-02-09 10:38 Aktualności

KONKURS WALENTYNKOWY

REGULAMIN

 

 

§1

Organizator

 

1. Organizatorem konkursu jest Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu, Rynek 1, 41-500 Chorzów.

2. Konkurs Walentynkowy ma charakter kulturalno-edukacyjny.

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem zwanym dalej: „Regulaminem”.

 

§2

Uczestnicy

 

1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe dane zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

4. Każda nagrodzona osoba, powinna złożyć podpis na protokole odbioru nagrody.

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 

§3

Czas trwania Konkursu

 

1. Wysyłanie odpowiedzi na adres konkurs@chorzow.eu będzie możliwe od środy 10.02.2021 r. do czwartku 11.02.2021 r. do godziny 12:00. Odpowiedzi wysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w piątek 12.02.2021 r., a informacja o zwycięzcach zostanie opublikowana na portalu społecznościowym Facebook na stronie Miasto Chorzów (imię). Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej oraz o sposobie odbioru nagrody za pośrednictwem poczty e-mail.

 

§4

Zadania konkursowe

 

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie polega na wysłaniu odpowiedzi na pytanie „Jaki tytuł nosi utwór z pierwszej płyty zespołu Maanam, zawierający słowo Miłość?” oraz oświadczenie o ukończeniu 16 lat na adres mailowy konkurs@chorzow.eu

2. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 1 odpowiedź z jednego adresu e-mail.

 

§5

Ochrona danych osobowych

 

1. Klauzula informacyjna

  1. administratorem danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, ul. Rynek 1;
  2. kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 32 4165432, mail: iod@chorzow.eu;
  3. dane osobowe są przetwarzane w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu na podstawie: art. 6 ust. 1 lit b, e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym na podstawie niniejszego regulaminu;
  4. dane osobowe (imię) mogą zostać upublicznione na stronie internetowej Miasta, fanpage Miasta: Facebook;
  5. odbiorcami podanych danych mogą być organy i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, szczególnie w zakresie nadzoru i kontroli, podmioty współpracujące na podstawie zawartych umów o współpracy i umów powierzenia przetwarzania danych (kancelaria prawna, obsługa informatyczna, niszczenie dokumentów);
  6. dane będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia roku 2021 r., następnie zarchiwizowane zgodnie z kat. archiwalną B5;
  7. istnieje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  8. w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO Warszawa, ul. Stawki 2;
  9. podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w Konkursie;
  10. dane osobowe nie będą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

§6

Ocena i nagrody

 

1. Konkurs wygra 20 osób, które jako pierwsze wyślą mail z poprawną odpowiedzią na pytanie „Jaki tytuł nosi utwór z pierwszej płyty zespołu Maanam, zawierający słowo Miłość?” oraz oświadczenie o ukończeniu 16 lat.

2. Zwycięzcy otrzymają równorzędne nagrody, o łącznej wartości 80 zł:

- pyszna niespodzianka od restauracji Kaskada,

- egzemplarz książki autorstwa Olgi Kory Sipowicz pt. Miłość zaczyna się od miłości.

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej oraz o sposobie odbioru nagrody za pośrednictwem poczty e-mail.

4. Nieodebranie nagrody w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się nagrody. W takiej sytuacji nagrodę otrzyma kolejna osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

 

§7

Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin Konkursu jest jawny i wchodzi w życie z dniem publikacji.

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.chorzow.eu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów i odwołania Konkursu z przyczyn od siebie niezależnych.

 

 

 

Załącznik: 

OŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU 16 ROKU ŻYCIA.doc

 

 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.