Informacje dot. sprzedaży węgla

2022-11-09 09:15 Aktualności

Aktualizacja [29.06.23]

Przypominamy, że osoby uprawnione, na mocy ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, mogą tylko do jutra składać wnioski o zakup paliwa. Wnioski należy składać do Zakładu Komunalnego PGM Chorzów.

Dodatkowo będzie obowiązywała nowa cena węgla odbieranego/kupowanego od 1 lipca tj. 1600 zł za tonę. Warunkiem jednak jest złożenie wniosku o zakup do końca czerwca.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja [26.06.23]

Przypominamy, że osoby uprawnione, na mocy ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, mogą od 12.05.2023 r. składać wnioski o zakup paliwa. Wnioski  można składać wyłącznie do 30 czerwca 2023 r.

Wnioski należy składać do Zakładu Komunalnego PGM.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja [11.05.23]

W związku ze zmianą przepisów dotyczących sprzedaży paliwa stałego, informujemy, że Miasto Chorzów przystępuje do realizacji sprzedaży końcowej paliwa stałego.

Osoby uprawnione, na mocy ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, mogą od 12.05.2023 r. składać wnioski o zakup paliwa. Wnioski  można składać wyłącznie do 30 czerwca 2023 r.

Wnioski należy składać do Zakładu Komunalnego PGM.

Osoby chętne na zakup węgla:

  1. Które są mieszkańcami Chorzowa składają wyłącznie wniosek zgodnie z wzorem;
  2. które nie są mieszkańcami Chorzowa, do wniosku o zakup paliwa stałego muszą dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Zgodnie ze zmienionymi przepisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nie ma obecnie ograniczeń ilości paliwa dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego.

Cena paliwa stałego w ramach sprzedaży końcowej wynosi 1700,00 zł za tonę.

Wzór wniosku w załączniku.

 

Wnioski tak jak do tej pory składa się w wyznaczonych placówkach Zakładu Komunalnego PGM.

numer telefonu utworzony na potrzeby obsługi wniosków to: 32 757 15 52 (obsługa na Bałtyckiej 8)

adres @ do obsługi zapytań o wnioski to: paliwo@pgm-chorzow.eu  (obsługa na Bałtyckiej 8)

 Wykaz rejonów w załączniku.

 

Telefon węglowy UM Chorzów numer: 507-723-606

czynny:

- poniedziałek, wtorek, środa od godziny 8:00-15:00

- czwartek od godziny 8:00-17:00

- piątek od godziny 8:00-13:00

 

Wzór wniosku: Wniosek o zakup węgla

Wykaz bomów PGM: BOM PGM - lista

 

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego będą przyjmowane w siedzibie ZK PGM przy ul. Bałtyckiej 8 oraz we wszystkich Biurach Obsługi Mieszkańców.

Wniosek w chwili złożenia zostanie opatrzony odrębnym, indywidualnym numerem. Informacja o numerze wniosku wraz z datą i miejscem złożenia oraz informacją o dedykowanym numerze telefonu do kontaktu i adresie email  zostanie zwrotnie przekazana składającemu wniosek.

Dotyczy to również wniosków składanych drogą elektroniczną (E-PUAP).

Listy zawierające numery pozytywnie zweryfikowanych wniosków będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej ZK PGM stronie BIP i Facebook ZK PGM oraz wywieszane na tablicach ogłoszeń w BOM-ach oraz w siedzibie przy ul. Bałtyckiej 8.

Wnioskodawcy są zobowiązani do samodzielnego śledzenia ww. źródeł w celu uzyskania informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Pozytywna weryfikacja wniosku uprawnia do dokonania zakupu wskazanej ilości paliwa stałego.

 

Informacja o przystąpieniu do sprzedaży końcowej: https://bip.chorzow.eu/index.php?kat=168381123538125015

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja [16.04.23]
 

Zgodnie z zapisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wnioski o zakup paliwa mogły być przyjmowane wyłącznie do 15 kwietnia.

Obecnie w toku są prace legislacyjne, które mają przedłużyć możliwość kupowania paliwa stałego od gminy, jednakże jeszcze zmiana ustawy nie obowiązuje.

Według projektowanych przepisów, nowe zasady sprzedaży będą możliwe do uruchomienia od 1 maja. Wtedy też zostanie opublikowany nowy wzór wniosku o zakup paliwa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja [29.03.23]

Od 1.04.2023 r. obniżona zostaje cena sprzedaży 1 tony węgla z obecnych 2000 zł do 1850 zł.

Zarządzenie Prezydenta Miasta -> https://bip.chorzow.eu/index.php?id=167957825437719085

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja [30.12.22]
Z uwagi na koniec roku 2022, zakończona została realizacja sprzedaży paliwa stałego na podstawie złożonych wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego w roku 2022.

Osoby, które złożyły wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego, a które nie zrealizowały zakupu do końca 2022 roku, mogą od dnia 02.01.2023 r. składać nowe wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego w roku 2023.

Aby zakupić paliwo stałe w roku 2023 konieczne jest złożenie nowego wniosku.

Wnioski z roku 2022 nie przechodzą na kolejny rok.

We wniosku składanym na rok 2023 można uwzględnić ilość paliwa z roku 2022, która nie została zakupiona. W przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu z roku 2022 r. powiększa limit roku 2023 r. maksymalnie do
3 000 kg.

Wzór wniosku : Wniosek o zakup węgla - 2023 rok

Wnioski tak jak do tej pory składa się w wyznaczonych placówkach Zakładu Komunalnego PGM.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja [07.12.22]

Zmiana rozporządzenia w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, która weszła w życie 3 grudnia, umożliwia przeniesienie niewykorzystanego w pierwszym okresie zapotrzebowania na następny okres (od 1 stycznia 2023 r.). Nowelizacja zakłada, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na drugi okres.

Tym samym mieszkaniec, który w pierwszym okresie złoży wniosek na mniejszą ilość węgla niż maksymalna (np. 1 000 kg), będzie mógł ująć w przyszłorocznym wniosku tę niewykorzystaną cześć limitu (w podanym przypadku 500 kg; czyli jego wniosek będzie dotyczył 1500 kg, powiększonych o 500 kg). Zmiana ta będzie dotyczyć również zakupów dokonanych przed wejściem w życie zmiany rozporządzenia, a więc będzie jednoznacznie korzystna dla mieszkańców, którzy wnioskowali o mniejszą ilość węgla w preferencyjnej niż 1 500 kg.

Aktualizacja [29.11.22]

Mieszkańcy Chorzowa mogą już kupić węgiel po preferencyjnej cenie. Pierwsze dostawy trafiły już do składu węgla przy ul. Kluczborskiej 39. Węgiel można odebrać samodzielnie lub zamówić z dostawą pod wskazany adres.

Dziś (29 listopada) na stronie internetowej ZK PGM opublikowana została lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków o zakup węgla. Jest ona dostępna TUTAJ. Na jej podstawie pracownicy składu przy ul. Kluczborskiej 39 w Maciejkowicach, będą się kontaktować z mieszkańcami. Sprzedażą węgla w Chorzowie zajmuje się firma "ZIBI" Zbigniew Michałek.

 

***

 

Miasto Chorzów złożyło już zapotrzebowanie na węgiel. Jedno gospodarstwo domowe będzie uprawnione do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 r. oraz kolejnej 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. Węgiel będzie można nabyć w cenie 2 tys. zł brutto za tonę. 

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego są przyjmowane od 14 listopada w siedzibie ZK PGM przy ul. Bałtyckiej 8 oraz we wszystkich Biurach Obsługi Mieszkańców. Informacje na temat rejonów i przyporządkowanych do nich ulic są dostępne TUTAJ.

W chwili złożenia wniosek zostanie opatrzony odrębnym, indywidualnym numerem. Informacja o numerze wniosku wraz z datą i miejscem złożenia oraz informacją o dedykowanym numerze telefonu do kontaktu i adresie email  zostanie zwrotnie przekazana składającemu wniosek.

Dotyczy to również wniosków składanych drogą elektroniczną (E-PUAP).

Listy zawierające numery pozytywnie zweryfikowanych wniosków będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej ZK PGM stronie BIP i Facebook ZK PGM oraz wywieszane na tablicach ogłoszeń w BOM-ach oraz w siedzibie przy ul. Bałtyckiej 8.

Wnioskodawcy są zobowiązani do samodzielnego śledzenia ww. źródeł w celu uzyskania informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku. Pozytywna weryfikacja wniosku uprawnia do dokonania zakupu wskazanej ilości paliwa stałego.

Telefon węglowy UM Chorzów

Informacje na temat zakupu węgla można uzyskać dzwoniąc na numer: 507 723 606.

Godziny działania infolinii:

- poniedziałek, wtorek, środa od godziny 8:00-15:00

- czwartek od godziny 8:00-17:00

- piątek od godziny 8:00-13:00

 

Numer telefonu utworzony na potrzeby obsługi wniosków: 32 757 15 52 (obsługa na Bałtyckiej 8).

Adres e-mail do obsługi zapytań o wnioski to: paliwo@pgm-chorzow.eu  (obsługa na Bałtyckiej 8).

Czynne w godzinach pracy ZK PGM.

Wnioski dostarczone przez ePUAP będą pobierane w Dziale Obsługi Administracyjnej na Bałtyckiej 8, a następnie przesyłane do właściwego rejonu obsługi zgodnie z rejonizacją ulic. Informacja o nadaniu numeru wniosku będzie przekazywana przez właściwy rejon na podany przez klienta (we wniosku) nr telefonu lub e-mail.


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.