Informacja dotycząca działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2018-06-14 13:06 Pomoc społeczna

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Osoby, które nie radzą sobie z problemem alkoholowym oraz rodziny takich osób mogą uzyskać pomoc od Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie.

Komisja podejmuje działania po złożeniu wniosku/zawiadomienia o istniejącym problemie. Wniosek można złożyć względem osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

 • rozkład życia rodzinnego,
 • demoralizację małoletnich,
 • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Osoby te mogą zostać skierowane do leczenia odwykowego.

Co do zasady wniosek może złożyć każdy, a głównie:

 • członkowie bliższej i dalszej rodziny,
 • sąsiedzi,
 • instytucje, takie jak Policja czy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ważne jest, aby wniosek nie był anonimowy.

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej:

  • osobiście podczas dyżurów członków Komisji w Punkcie Terenowym przy
   ul. Katowickiej 77 (tylny budynek).

Członkowie Komisji pełnią dyżury w następujących dniach i godzinach:

wtorek i środa w godzinach od 15:30 do 17:30

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

(wszelkie zmiany dyżurów w Punkcie Terenowym podawane są w odrębnej informacji zamieszczanej w Biuletynie Informacji Publicznej) lub

  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Chorzów, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów lub
  • złożyć w Kancelarii Ogólnej (pok. nr 1) Urzędu Miasta, ul. Rynek 1 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie”.

 

Sekretariat Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów udziela telefonicznie informacji ogólnych o zasadach pracy Komisji, zasadach składania wniosków, godzinach pracy itp. pod nr telefonu 32 4 165 226.

Pod w/w nr telefonu można również umówić się na rozmowę z Przewodniczącą Komisji Panią Danutą Szary lub Wiceprzewodniczącą Panią Teresą Gabor.

Szczegółowe zasady składania wniosków i pracy Komisji oraz wzór wniosku można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów.

Szczegółowe zasady składania wniosków i pracy Komisji oraz wzór wniosku można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów http://www.bip.chorzow.eu/index.php?kat=150822359547068951


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.