FUNKCJONOWANIE URZĘDU

2020-04-23 20:27 Aktualności

Aktualizacja 07.07.20

W związku z zamknięciem kas w budynkach Urzędu Miasta przedstawiamy możliwe sposoby wnoszenia opłat na rzecz Urzędu Miasta. Opłatomaty zlokalizowane są w budynku urzędu na Rynku oraz w budynku USC na ulicy Dąbrowskiego. Dokonanie wpłaty za pośrednictwem opłatomatu nie wymaga umawiania się na wizytę w Urzędzie Miasta, pod warunkiem, że posiadacie Państwo niezbędny do dokonania wpłaty dokument albo informacje potrzebne do dokonania opłaty. Opłatomaty przyjmują zarówno gotówkę, jak i kartę płatniczą.

Rodzaj opłaty Sposób płatności
Przelew Opłatomat Karta płatnicza w wydziale
Opłaty komunikacyjne Nr rachunku:
82 1050 1214 1000 0010 0000 3739
TAK, przy zastosowaniu kodu 2D* (do uzyskania w Referacie Komunikacji) Wydział Spraw Obywatelskich Referat Komunikacji
Opłata skarbowa dot. wpłat komunikacyjnych Nr rachunku:
31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
TAK Wydział Spraw Obywatelskich Referat Komunikacji
Wypisy i mapy DOT PAY lub przelew na Nr rachunku:
11 1050 1214 1000 0023 6700 1282
TAK, przy zastosowaniu kodu 2D* (do uzyskania w Wydziale Geodezji) Wydział Geodezji, Referat Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Indywidualny rachunek bankowy nadany w zawiadomieniu TAK, przy zastosowaniu kodu 2D* (umieszczony w zawiadomieniu o nr rachunku bankowego) NIE
Podatek od nieruchomości osób fizycznych, podatek rolny Indywidualny rachunek bankowy w decyzji podatkowej TAK, przy zastosowaniu kodu 2D* (umieszczony na decyzji podatkowej) NIE
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Indywidualny rachunek bankowy (do uzyskania w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami) TAK NIE
Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Indywidualny rachunek bankowy (do uzyskania w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami) TAK, przy zastosowaniu kodu 2D* (do uzyskania w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami) NIE
Udostępnienie danych osobowych Nr rachunku:
38 1050 1214 1000 0022 1502 6531
TAK NIE
Dziennik budowy Nr rachunku:
82 1050 1214 1000 0010 0000 3739
TAK NIE
Karta wędkarska Nr rachunku:
82 1050 1214 1000 0010 0000 3739
TAK NIE
Opłata skarbowa Nr rachunku:
31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
TAK Urząd Stanu Cywilnego (wyłącznie dla spraw zw. z USC)
Uprawnienia transportowe, w tym licencje taksówkowe Nr rachunku:
82 1050 1214 1000 0010 0000 3739
NIE NIE
Licencje Taksówkowe Nr rachunku:
82 1050 1214 1000 0010 0000 3739
NIE NIE
Mandaty nakładane przez Straż Miejską w Chorzowie Nr rachunku:
82 1050 1214 1000 0010 0000 3739
NIE NIE
Opłaty za Domy Pomocy Społecznej Nr rachunku:
82 1050 1214 1000 0010 0000 3739
NIE NIE
Dzierżawy Indywidualny rachunek bankowy (do uzyskania w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami) NIE NIE
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Indywidualny rachunek bankowy (do uzyskania w Wydziale Działalności Gospodarczej) NIE NIE
       
       
       
* kod 2D - dwuwymiarowy kod umieszczony na odpowiednim dokumencie, możliwy do zeskanowania w opłatomacie

 

 

 

 

Aktualizacja 22.06.20

Zapłacisz w wydziale lub opłatomacie

Ma być wygodniej i sprawniej. Bezgotówkowych opłat w Urzędzie Miasta będzie można dokonać w terminalach znajdujących się w wydziałach, a także w opłatomatach czy przelewem bankowym. Z tego powodu wyłączone z obsługi zostanie okienko kasowe w budynku urzędu.

W celu zwiększenia wygody obsług mieszkańców Urząd Miasta zmienia sposób dokonywania płatności. Część opłat będzie można uiścić za pomocą terminali w wybranych wydziałach. Za pozostałe przelewem lub w opłatomatach. Te zostaną umieszczone przy referacie komunikacji (jak dotychczas), ale też na parterze budynku w holu głównym oraz w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dąbrowskiego. 

Za pomocą terminali zapłacimy

- opłaty komunikacyjne

- za mapy

- za wywóz gruzu

 

W opłatomacie zapłacimy

- opłaty komunikacyjne

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne

- użytkowanie wieczyste

- opłatę za odpady

- opłata skarbowa

Przypominamy: Do budynku nadal można wejść tylko po wcześniejszym umówieniu się przez telefon. W celu ograniczenia skupisk ludzi, do konkretnych wydziałów wchodzi się poprzez jedno z trzech wejść do Urzędu Miasta - wejściem głównym, od strony rynku pod arkadami lub od ul. Jagiellońskiej - informację którym wejściem mają Państwo wejść przekaże urzędnik. Wchodząc do budynku Urzędu Miasta należy mieć zasłonięte usta i nos - maseczką, chustą lub przyłbicą. Należy mieć ze sobą swój długopis, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Zalecamy przychodzenie we własnych rękawiczkach jednorazowych. Mieszkańcy będą obsługiwani w pokojach z zamontowanymi przesłonami z plexi, a urzędnicy obsługiwać będą w maseczkach lub przyłbicach. Miejsca Państwa obsługi będa dezynfekowane po każdej wizycie.
 

------------------------

Aktualizacja: Ostrożnie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa od 25 maja stopniowo wprowadzamy bezpośrednią obsługę mieszkańców w Urzędzie Miasta. Do budynku nadal będzie można wejść tylko po wcześniejszym umówieniu się przez telefon, ale więcej wydziałów będzie obsługiwało mieszkańców w swoich pokojach. W celu ograniczenia skupisk ludzi, do konkretnych wydziałów będzie się wchodziło poprzez jedno z trzech wejść do Urzędu Miasta - wejściem głównym, od strony rynku pod arkadami lub od ul. Jagiellońskiej - informację którym wejściem mają Państwo wejść przekaże urzędnik. Wchodząc do budynku Urzędu Miasta należy mieć zasłonięte usta i nos - maseczką, chustą lub przyłbicą. Należy mieć ze sobą swój długopis, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Zalecamy przychodzenie we własnych rękawiczkach jednorazowych. Mieszkańcy będą obsługiwani w pokojach z zamontowanymi przesłonami z plexi, a urzędnicy obsługiwać będą w maseczkach lub przyłbicach. Miejsca Państwa obsługi będa dezynfekowane po każdej wizycie.

 


Nazwa wydziału/biura / Nr wydziału  / Telefon 


· Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej / 1 / 32 4165334 

· Wydział Budżetu i Analiz / 2 / 32 4165108 
· Wydział Działalności Gospodarczej / 3 / 32 4165015 
· Wydział Edukacji / 4  / 32 4165402
· Wydział Egzekucji i Windykacji / 5  / 32 4165134 
· Wydział Geodezji / 6 / 32 4165431 
· Wydział Informatyki / 7 / 32 4165304
· Wydział Inwestycji Komunalnych / 8 / 32 4165438
· Wydział Księgowości / 9 / 32 4165105 
· Wydział Kultury, Sportu i Turystyki / 10 / 32 4165313 
· Wydział Obsługi Technicznej / 11 / 32 4165328 
· Wydział Organizacyjny i Kadr / 12 / 32 4165307
· Wydział Podatków i Opłat Lokalnych / 13 / 32 4165027 
· Wydział Polityki Społecznej / 14 / 32 4165226 
· Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej / 15 / 32 4165220 
· Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych / 16 / 32 4165627 
· Wydział Spraw Obywatelskich – sprawy wyborcze i inne / 17 / 32 4165229
· Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Komunikacji / 18  32 4165132 
· Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Ewidencji Ludności 19 / 32 4165010 
· Wydział Usług Komunalnych i Ekologii - sprawy ochrony środowiska i gospodarki komunalnej / 20 / 32 4165413 
· Wydział Usług Komunalnych i Ekologii – Referat Gospodarki Odpadami /  21 / 32 4165028 
· Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności / 22 / 32 4165987
· Wydział Zarządzania Nieruchomościami / 23 / 32 4165425 
· Wydział Zasobów Komunalnych / 24 / 32 4165121 
· Wydział Zdrowia / 25 / 32 4165238 
· Kancelaria Rady Miasta / 26 / 32 4165205
· Straż Miejska / 27 / 32 2416145 Alarmowy 986 
· Urząd Stanu Cywilnego / 28 / 32 2412749
· Biuro Audytu i Kontroli / 29 / 32 4165326
· Biuro Inspektora Ochrony Danych Osobowych / 30 / 695561215
· Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków / 31 / 32 4165415 
· Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów / 32 / 32 4165420
· Biuro Zamówień Publicznych / 33 / 32 4165237 

---------------------------

Od środy 22 kwietnia przywracamy w niżej wymienionych wydziałach możliwość bezpośredniej,lecz ograniczonej obsługi Mieszkańców:

1. Wydział Spraw Obywatelskich (Referat Komunikacji, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych)

2. Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

3. Wydział Zasobów Komunalnych

4. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

5. Wydział Usług Komunalnych i Ekologii

6. Urząd Stanu Cywilnego

W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańcow oraz pracowników urzędu wprowadzamy zasady ograniczonego poruszania się po urzędzie:

-->sprawy związane z rejestracją pojazdów i prawami jazdy załatwiane będą wyłącznie w Pawilonie C pod estakadą

-->sprawy związane z dowodami osobistymi i ewidencją ludności załatwiane będą w budynku Urzędu Miasta w pokojach nr 7, 9 i 11. Ta część parteru budynku będzie odizolowana od reszty gmachu. Mieszkańców chcących załatwić te sprawy proszeni są, by kierować się do urzędu od ulicy Jagiellońskiej

-->sprawy związane z czterema pozostałymi wydziałami wymienionymi w punktach 2,3,4,5 załatwiane będą wyłącznie na parterze, w holu głównym, gdzie powstały cztery stanowiska do bezpiecznej obsługi Mieszkańców. Stanowiska te wyposażone są w przegrody, zapewniające odpowiednie odległości między stronami.

Mieszkańcy przed wizytą w Urzędzie Miasta zobowiązani są umówić się telefonicznie na konkretny dzień i konkretną godzinę dzwoniąc na numery:

Referat Komunikacji - dowody rejestracyjne, prawa jazdy

32 4165132

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

32 4165010 

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

32 4165334

Wydział Zasobów Komunalnych

32 4165121

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

32 4165027

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii – sprawy ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

32 4165413

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii – Referat Gospodarki Odpadami

32 4165028

Urząd Stanu Cywilnego

32 2412749

Składanie dokumentów do urzędu będzie realizowane poprzez wrzucenie ich do urny stojącej w przedsionku urzędu.
Pozostałe wydziały Urzędu Miasta obsługują strony telefonicznie
 i za pośrednictwem elektronicznych narzędzi (mail, sekap, epuap).

Wydział Budżetu i Analiz

32 4165108

Wydział Działalności Gospodarczej

32 4165015

Wydział Edukacji

32 4165402

Wydział Egzekucji i Windykacji

32 4165134

Wydział Geodezji

32 4165431

Wydział Informatyki

32 4165304

Wydział Inwestycji Komunalnych

32 4165438

Wydział Księgowości

32 4165105

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

32 4165313

Wydział Obsługi Technicznej

32 4165328

Wydział Organizacyjny i Kadr

32 4165307

Wydział Polityki Społecznej

32 4165226

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

32 4165220

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

32 4165627

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

32 4165987

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

32 4165425

Wydział Zasobów Komunalnych

32 4165121

Wydział Zdrowia

32 4165238

Kancelaria Rady Miasta

32 4165205

Straż Miejska tel. Alarmowy 986

32 2416145

Biuro Audytu i Kontroli tel. wew. 235

32 4165000

Biuro Inspektora Ochrony Danych Osobowych

695561215

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

32 4165415

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

32 4165420

Biuro Zamówień Publicznych

32 4165237

 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.