Chorzów II w oczach młodych architektów

2021-09-29 16:35 Aktualności

Przyszli architekci pokazali, jak można zagospodarować Chorzów II

Jak młodzi ludzie wyobrażają sobie nowe mieszkania w Chorzowie II i jak może wyglądać zagospodarowanie terenu uwzględniające oczekiwania różnych grup odbiorców – m.in. na te pytania odpowiedzieli uczestnicy konkursu, który Miasto Chorzów zorganizowało wspólnie z Politechniką Śląską. Na chorzowskim rynku 29 września odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta, wykładowców oraz laureatów.

Prace konkursowe dotyczyły zagospodarowania poprzemysłowy teren o powierzchni 55 ha, przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową, zlokalizowaną w północno-zachodniej części miasta, w Chorzowie II, w rejonie ulic Łagiewnickiej, Mariańskiej, Opolskiej, tuż przy granicy z Bytomiem oraz Świętochłowicami.

- Dziękujemy Miastu Chorzów za możliwość współpracy. Ona jest dla nas niezwykle cenna ze względów dydaktycznych i naukowych, bo dzięki niej możemy rozwiązywać konkretne problemy – podkreśla prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło z Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziały Architektury Politechniki Śląskiej, który pomagał w organizacji konkursu. – Bardzo cieszymy się, że nasza praca może się przybrać taki wymiar. A jeżeli nasza praca może być użyteczna i Miasto może z niej skorzystać, to jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani.

Studenci mieli za zadanie opracować projekt, który uwzględniał m.in. problemy techniczne, infrastrukturalne i środowiskowe. Warto wspomnieć, że ten obszar jest szczególnie istotny dla Miasta Chorzów nie tylko z powodu uwarunkowań lokalizacyjnych, ale przede wszystkim ze względu na potencjał rozwojowy.

Miasto aktywnie poszerza swoją ofertę mieszkaniową dla osób młodych. Warto wspomnieć o kilku edycjach programu „Mieszkanie dla Młodych Chorzowian”. Tym razem to młodzi ludzie, przyszli architekci, w bezkompromisowy i nieobciążony uwarunkowaniami prawnymi sposób, pokazali, jakie są obecnie ich oczekiwania w kształtowaniu przestrzeni publicznej. Prace konkursowe i zawarte w nich uwagi oraz sugestie będą wykorzystywane i uwzględniane m.in. podczas następnych edycji tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydzielania działek dla przyszłych inwestorów.

– Chodziło nam o zagospodarowanie terenu w tak efektywny sposób, aby poza usługami mieszkaniowymi stworzyć również usługi w szerokim ujęciu. Aby zadbać zarówno o infrastrukturę, jak i rekreację i zieleń – zaznacza Mariusz Cup, dyrektor Wydziału Architektury Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Chorzowie.

Teren jest obszarem poprzemysłowym zdegradowanym przestrzennie, w którym kumuluje się wiele problemów technicznych, infrastrukturalnych i środowiskowych. Należy w całości do gminnego zasobu nieruchomości i jest ważny dla Miasta Chorzów nie tylko z powodu uwarunkowań lokalizacyjnych, ale przede wszystkim ze względu na potencjał rozwojowy.

Problematyka konkursu dotyczyła zagospodarowania wyznaczonego terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową oraz opracowanie syntezy i wytycznych programowo-przestrzennych z uzyskanych efektów projektowych. Konkurs przeprowadzono w ramach przedmiotu „Projektowanie urbanistyczne zespołów mieszkaniowych”, na trzecim roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku Architektura w roku akademickim 2020/2021.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane najlepsze prace. Sąd konkursowy docenił ich m.in. za atrakcyjne propozycje zagospodarowania terenu, czytelny układ urbanistyczny oraz wiodącą rolę walorów środowiska, bioróżnorodności i retencji wód.

Nagrodę Główną Grand Prix przyznano ją za najlepsze odczytanie oczekiwań Zamawiającego, przedstawienie atrakcyjnej koncepcji zagospodarowania terenu, wariantowe zaprezentowanie czytelnej, klasycznej struktury urbanistycznej oraz właściwe strefowanie i etapowanie projektowanych przedsięwzięć.

Nagrodę Drugą przyznano ją za ciekawą koncepcję uwzględniającą prośrodowiskowe rozwiązania i wymogi, czytelny układ urbanistyczny zgrupowań intensywnej zabudowy oraz staranne aranżacje przestrzeni publicznych.

Nagrodę Trzecią przyznano ją za konstrukcję założeń projektu opartych na wiodącej roli walorów środowiska, bioróżnorodności i retencji wód, bardzo dobre rozpoznanie problematyki terenu oraz stworzenie dobrych referencyjnych założeń dla zagospodarowania poszczególnych lokalizacji.

 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.