Centrum przesiadkowe już gotowe

2016-08-10 07:53 Aktualności

10 sierpnia 2016, a więc prawie dwa miesiące przed planowanym terminem, centrum przesiadkowe zostało w pełni uruchomione. Zakończyła się przebudowa układu drogowego wokół chorzowskiego Rynku, tak więc wszyscy użytkownicy mogą już bez ograniczeń z niego korzystać. Idea Centrum Przesiadkowego zrodziła się w 2012 roku, kiedy to władze Miasta postanowiły zrealizować inwestycję, która znacznie ułatwiłby codzienne funkcjonowanie mieszkańcom, szczególnie tym korzystającym na co dzień z komunikacji miejskiej. W okolicach chorzowskiego  Rynku  krzyżują się  trasy praktycznie wszystkich linii autobusowych i tramwajowych przejeżdżających przez Chorzów i okoliczne Miasta. Niegdyś  znajdowało się tu siedem przystanków komunikacji zbiorowej.

Stan techniczny nawierzchni torowisk tramwajowych oraz jezdni był na tyle niezadawalający, że należało liczyć się z koniecznością co najmniej ich remontu. Można to było przeprowadzić na dwa sposoby: albo wyremontować przystanki i urządzić w tych samych miejscach, albo też spróbować zintegrować je w jednym miejscu. Integracja miała dwie zasadnicze zalety. Pierwsza z nich to znaczące ułatwienie dla podróżujących, którzy do tej pory, każdego dnia  musieli biegać pomiędzy oddalonymi o kilkadziesiąt metrów przystankami. Druga z nich to „uwolnienie” od ruchu przestrzeni pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta a estakadą, umożliwiające jej nowe zaaranżowanie. Nad nową odsłoną chorzowskiego rynku obecnie pracują architekci i projektanci, a realizacja robót rozpocznie się w niedługim czasie. Nie byłoby to możliwe bez przeniesienia linii tramwajowych za estakadę na stary przebieg ulicy Katowickiej. W 2012 roku opracowana została pierwsza koncepcja zintegrowania przystanków. W roku 2013 koncepcja została rozwinięta w szczegółowej dokumentacji technicznej. Projekt oprócz centrum przesiadkowego obejmował swoim zakresem przebudowę układu drogowego i tramwajowego wokół chorzowskiego Rynku, tak zwany stary przebieg ulicy Katowickiej do ulicy Kaszubskiej oraz ciąg ulic Kościuszki i Moniuszki oraz nowy odcinek łączący Rynek z ul. Moniuszki.

Inwestycyjnie zadanie realizowane przez MZUiM zostało podzielone na trzy etapy. Etap I realizowany był wspólnie ze spółką Tramwaje Śląskie S.A., która dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej wykonała przebudowę układu torowego i budowę peronów tramwajowych. Miasto wykonało przebudowę urządzeń uzbrojenia podziemnego kolidującego z Centrum Przesiadkowym, budowę sygnalizacji świetlnych i peronów autobusowych. Miasto poniosło również koszt wykonania wiat na peronach, oświetlenia, systemu Informacji w strefie Centrum Przesiadkowego (CP). Realizacja prac pierwszego etapu rozpoczęła się w październiku 2014 r., a zakończyła w lipcu 2016 r.

W czerwcu 2015 r., równolegle  z trwającymi pracami,  rozpoczęto realizację II i III etapu budowy, czyli przebudowę układu drogowego ulic Kościuszki, Moniuszki wraz z przebudową skrzyżowania na rondo, i dalej ulicę Moniuszki oraz budowę nowej drogi, która łączy ulice Moniuszki z Rynkiem.

W porozumieniu z KZK GOP wraz z postępem robót  do użytku oddawane były kolejne krawędzie peronowe. W zeszłym roku przestanki tramwajowe, natomiast w roku bieżącym kolejne przystanki autobusowe. Zintegrowano w ten sposób prawie wszystkie linie autobusowe i tramwajowe. Trwają konsultacje, więc najbliższy czas i obserwacje potrzeb mieszkańców pokażą, czy istnieje potrzeba, aby wydłużyć trasy autobusów zatrzymujących się na przystanku Estakada i przenieść je na CP. Przystanki posiadają rezerwę i możliwe jest zatrzymywanie się na terenie  CP również linii przyspieszonych jadących w kierunku Katowic. Linie autobusowe zostały pogrupowane przy odpowiednich krawędziach z uwzględnieniem kierunku jazdy. Przez najbliższy okres rozkłady jazdy będą dopasowywane do możliwości obsługi przystanków. W godzinach szczytu autobusy i tramwaje obsługują CP co minutę. Perony zostały rozróżnione kolorystycznie.  Przystanki zostały wyposażone w nowoczesny system wiat i uzupełnione o systemy Informacji dla podróżnych jak i dla pieszych, którzy dzięki temu z łatwością odnajdą kierunek podróży.  Centrum Przesiadkowe nie jest klasycznym dworcem, gdzie oczekuje się na przyjazd autobusu kilkadziesiąt minut. Ze względu na liczbę środków komunikacji miejskiej okres oczekiwania wynosi ledwie kilka minut. W związku z tym inwestycja nie wymagała budowania kosztownego budynku dworca lub pełnego zadaszenia z strefą oczekiwania czy też poczekalnią. Przyjazdy i odjazdy odbywają się tu dynamicznie w związku z tym wystarczające są ciągi wiat z dużą ilością miejsc siedzących.

W przyszłym roku KZK GOP doposaży perony w dynamiczny system informacji pasażerskiej, czyli tablice zmiennej treści, na których wyświetlane będą informacje o godzinach odjazdu poszczególnych środków komunikacji. Na środku każdego z peronu na przygotowanych słupach zamontowane zostaną obustronne tablice. W wiatach zlokalizowane zostały gabloty reklamowe, które w części zostały przekazane na własne cele promocyjne prowadzone przez Miasto Chorzów. Cześć gablot wykorzysta KZK GOP na informacje komunikacyjną. Wiaty są oświetlone, a pod nimi usytuowane zostały urządzenia umożliwiające  zakup biletu komunikacji miejskiej.

Wzdłuż ulicy Kościuszki po stronie Banku zlokalizowano postój TAXI, który zostanie przeniesiony z ulicy Szabatowskiego. Część zatoki wzdłuż Parku Hutników przeznaczona została na przystanek komunikacji międzynarodowej, dalekobieżnej i PKS. Nowinką jest zlokalizowanie miejsc postojowych  typu KISS&RIDE, czyli  „pocałuj i jedź”. Są to miejsca przeznaczone do krótkich postojów samochodów,  w celu wysadzenia pasażera, który dalej będzie poruszał się pieszo lub innym środkiem komunikacji. W ciągu ulicy Kościuszki, zarówno oznakowaniem pionowym jak i poziomym, wyznaczono strefy gdzie można sie na chwilę zatrzymać nie blokując ruchu.. Można się tam zatrzymać na czas, który jest potrzebny na opuszczenia pojazdu przez pasażera i wyładunek bagażu.

Przebudowa układu drogowego wymusza niezbędne zmiany w organizacji ruchu.  Najistotniejszą jest całkowite wyłączenie z ruchu pojazdów odcinka wzdłuż peronów z obu kierunków. Na odcinek starego przebiegu ulicy Katowickiej od ul. Kościuszki do nowej drogi mogą wjeżdżać wyłącznie autobusy komunikacji miejskiej oraz służby komunalne i TAXI. Pozostali użytkownicy drogi muszą korzystać z przebudowanego układu drogowego ulic Kościuszki, Moniuszki oraz nowej drogi. Sygnalizacja świetlna posiada układ detektorów, które utrzymują priorytet dla komunikacji miejskiej, zarówno tramwajowej i autobusowej. Pierwsze tygodnie będą oczywiście tygodniami testowymi oraz intensywnej pracy programistów, aby zoptymalizować program sygnalizacji do rzeczywistych danych ruchowych.

Wszystkie przejścia dla pieszych  w rejonie CP zostały wyposażone w komunikaty głosowe. Dodatkowo na dojściach od strony  estakady zastosowano nowatorskie rozwiązanie, gdzie słupki świecące na kolor niebieski z chwilą najazdu tramwaju migają na czerwono ostrzegając jednocześnie charakterystycznym dzwonkiem ostrzegawczym.

Ulice zostały całkowicie uwolnione od torowisk tramwajowych z wyjątkiem niezbędnych przejazdów. W kierunku ulicy Powstańców w jedynym miejscu gdzie tramwaj zmienia kierunek jazdy na cześć wydzielonego torowiska, zastosowano tablicę ostrzegawczą i migające na kolor czerwony światła wbudowane w jezdnię. Oświetlenie uliczne w technologii LED zostało zabudowane na słupach trakcyjnych, a jego barwa i intensywność w należyty sposób rozświetla rejon przystanków. Strefa przystanków jest monitorowana całą dobę, a zdarzenia są nagrywane. Nawierzchnie peronów oraz chodników wykonane zostały z granitowych płyt, zaś jezdnie z asfaltobetonu o podwyższonej wytrzymałości. Miejsca postojowe zostały wykonane z kostki kamiennej z odzysku. Wymieniona została również nawierzchnia jezdni i chodników w kierunku Teatru Rozrywki i ciągu pieszo-jezdniego w kierunku ul. Kaszubskiej. Kolejny etap to rewitalizacja przestrzeni pomiędzy centrum przesiadkowym a Urzędem Miasta.

 

IMG 0430 IMG 0433 IMG 0434 IMG 0436 IMG 0438 IMG 0441 IMG 0444 IMG 0447 IMG 0452 IMG 0455 IMG 0456 IMG 0459 IMG 0460 IMG 0463 IMG 0465

 

Zapisz

Zapisz


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.