Roboty drogowe na ulicy Słowackiego

2018-05-16 14:25:00 Aktualności

We wtorek 15.05 w godzinach porannych  na ulicy Słowackiego - odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Pudlerską i rejonem posesji nr 11 i 14 (przy ul. Słowackiego) https://tinyurl.com/y7h46wej – rozpoczęte zostaną roboty drogowe związane z naprawą nawierzchni jezdni.

Na czas prowadzonych robót ww. fragment jezdni zostanie wyłączony z ruchu pojazdów. W związku z tym na ulicy Słowackiego wprowadzony zostanie tymczasowy dwukierunkowy ruch pojazdów, a dojazd do niej odbywać się z kierunku ul. Św. Piotra.

Wyznaczone zostaną lokalne objazdy prowadzone ulicami Pudlerską, Świdra, św. Piotra lub Pudlerską, Miarki, św. Piotra.

Zakończenie robót planowane jest na dzień 18 maja.