Roboty drogowe na ul. Obrońców Chorzowa

2018-06-22 08:44:00 Aktualności

W poniedziałek 25.06 na ulicy Obrońców Chorzowa (odcinek pomiędzy placem Osiedlowym i ul. Staszica) rozpocznie się kolejny etap prac związanych z przebudową sieci kanalizacji i wodociągowej, których inwestorem jest Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Ze względu na zakres prowadzonych prac zachodzi konieczność wprowadzenia ruch jednokierunkowego na ulicy Obrońców Chorzowa na odcinku od skrzyżowania z Placem Osiedlowym w kierunku ul. Staszica.

Zakończenie tego etapu robót planuje się na połowę lipca.