Zielone plany 3 miast

2018-06-13 09:06 Aktualności

Chorzów, Ruda Ślaska i Świętochłowice chcą wspólnie zrewitalizować blisko 600 ha terenów zielonych. 12 czerwca w rudzkim magistracie podpisano list intencyjny w tej sprawie. Dotyczy on wspólnych działań na rzecz rozwoju zielonych przestrzeni, ochrony ich potencjału oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych  na te cele. W ramach współpracy planowane jest m.in. przeprowadzenie rewitalizacji doliny Bytomki i Kochłówki w Rudzie Śląskiej, zagospodarowanie tzw. „Żabich Dołów” w Chorzowie, modernizacja Parku Śląskiego, czy rewitalizacja przestrzeni w rejonie Góry Hugona w Świętochłowicach. 

Podpisany dokument to kontynuacja współpracy trzech miast, która przebiegała w ramach projektu „Miasto3”, realizowanego w latach 2013 – 2015. W ramach tego przedsięwzięcia samorządy Rudy Śląskiej, Chorzowa i Świętochłowic ze środków unijnych opracowały szereg istotnych dokumentów strategicznych. – Mamy dobre doświadczenia z tej współpracy. Tym razem chcemy wspólnie zaplanować działania z zakresu rewitalizacji terenów zielonych i ponownie sięgnąć po środki zewnętrzne. Przypomnę, że działania w partnerstwie są dodatkowo promowane przez instytucje zarządzające. Nasza współpraca to także dobry przykład tego, jak ma wyglądać wspólna praca na rzecz metropolii – podkreśla prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. 

Punktem wyjścia do współpracy jest opracowany plan działań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury w tzw. Miejskim Obszarze Funkcjonalnym, który tworzą Chorzów, Ruda Śląska i Świętochłowice. To tutaj zawarte są konkretne działania zaproponowane przez poszczególne miasta. I tak Chorzów chce m.in. zagospodarować i kontynuować działania ochronne w obszarze „Żabich Dołów”, rewitalizować obszar stawu Herman czy uzupełnić roślinność w Park Hutników. Świętochłowice chcą natomiast m.in. zrewitalizować przestrzeń  w rejonie Góry Hugona, a także podobne działania przeprowadzić w Lasach Chropaczowskich. Dodatkowo miasto chciałoby zmodernizować infrastrukturę w rejonie stawu Foryśka.  Jeśli chodzi o Rudę Śląską, to w mieście zaplanowano rewitalizację Doliny Bytomki i Kochłówki, a także rejonu średniowiecznego gródka w Kochłowicach. 

Z uwagi na to, że cześć planowanych działań w granicach administracyjnych Chorzowa obejmować ma tereny znajdujące się w Parku Śląskim, również i on znalazł się wśród sygnatariuszy podpisanej dziś deklaracji. Władze parku myślą o modernizacji Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, rewitalizacji hali wystaw, czyli tzw. Kapelusza, a także zabezpieczeniu przeciwpowodziowym obiektów parkowych i rewitalizacji kanału regatowego. - Park Śląski, jako największy park miejski w Polsce i jeden z najlepszych przykładów rewitalizacji terenów poprzemysłowych w kraju, jest naturalnym partnerem przedsięwzięć mających na celu rozwój zielonej infrastruktury, szczególnie w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Liczymy na dobrą współpracę z miastami współtworzącymi ten projekt. Mamy nadzieję, że przyczyni się on do rozwoju terenów bogatych przyrodniczo – także tych po rewitalizacji – a przez to, do ochrony zdrowia i poprawy jakości życia mieszkańców - podkreśla Aneta Moczkowska, Prezes Parku Śląskiego.

Wszystkim tym przedsięwzięciom przyświeca jeden cel, czyli udostępnienie mieszkańcom naturalnych terenów zielonych oraz utworzenie sieci połączeń pomiędzy tymi przestrzeniami. Służyć temu ma budowa  ścieżek rowerowych i pieszych poza głównymi szlakami komunikacyjnymi, m.in. na nasypach kolejowych czy dolinami rzek. – Warto podkreślić, że z terenów zielonych korzystają nie tylko mieszkańcy danego miasta, ale i sąsiednich gmin. Tym bardziej zasadne jest wspólne działanie na rzecz naszych parków i obszarów przyrodniczych - uważa Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. 

Wynikiem podpisanego dziś listu intencyjnego będzie powołanie specjalnej grupy zadaniowej , która zajmie się wdrażaniem planu działań. Jednym z jej zadań będzie szukanie źródeł finansowania ujętych w planie przedsięwzięć. – To, że działamy wspólnie, jest niezwykle ważne. Wspólne wnioski składane przez kilku partnerów są wyżej oceniane. Istnieje kilka możliwości, jeśli chodzi o źródła finansowania. Są to programy finansowane bezpośrednio przez Komisję Europejską, czy ze środków norweskich – wylicza wiceprezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk. 
 

 

Źródło UM Ruda Śląska


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.