Nowy projekt społeczny: "Ramię w Ramię"

2018-06-13 06:06 Aktualności

1 maja bieżącego roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie rozpoczął realizację nowego projektu: „RAMIĘ W RAMIĘ”. Projekt adresowany jest do osób  z terenu  Chorzowa  w wieku 18-64 lata, zagrożonych  ubóstwem, doświadczających wykluczenia społecznego oraz członków ich rodzin, przeżywających  trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także rodzin z dzieckiem  niepełnosprawnym.
Celem projektu  jest podniesienie kompetencji społecznych uczestników oraz zdobycie przez nich nowych kwalifikacji zawodowych, pozwalających na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy po zakończeniu udziału w Projekcie. Wszystkie  zaplanowane działania  uwzględniają  równouprawnienie kobiet i i mężczyzn  oraz rozwiązania przeciwdziałające dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, status społeczny, pochodzenie etniczne, wyznanie czy niepełnosprawność.   

W projekcie przewidziano realizację działań w zakresie szeroko pojętej aktywizacji w obszarze edukacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej.

Działania o charakterze  motywacyjno – integracyjnym to wyjazdy integracyjne dla  uczestników oraz  pikniki, w których mogą wziąć udział również członkowie ich rodzin.

Działania  społeczno - edukacyjne będą realizowane poprzez szkolenia/warsztaty w oparciu o zidentyfikowane wcześniej indywidualne potrzeby i predyspozycje społeczno - zawodowe uczestników  Projektu i ich rodzin. W  Projekcie zaplanowano m.in.: trening kompetencji i umiejętności, społecznych, trening kompetencji rodzicielskich, warsztaty związane z autoprezentacją i kreowaniem wizerunku. Zaplanowano również  certyfikowane szkolenia i kursy: kurs remontowo - budowlany, asystent/opiekun osoby niepełnosprawnej , opiekun środowiskowy.  Ponadto uczestnicy będą mogli przejść kurs prawa jazdy kat. B , oraz inne kursy i szkolenia zidentyfikowane w trakcie indywidualnych spotkań z pracownikami projektu.  Uczestnik Projektu będzie mógł ukończyć więcej niż jeden kurs, o ile będzie to uzasadnione. 
Uczestnikom priorytetowych kursów/szkoleń certyfikowanych w trakcie ich trwania zostaną wypłacone stypendia.

Działania o charakterze  zawodowym -  po ukończeniu kursów certyfikowanych uczestnicy będą mieli możliwość podjęcia  płatnych  staży zawodowych trwających od 3 do 6 miesięcy a następnie podjęcia zatrudnienia w charakterze opiekuna osoby niepełnosprawnej lub opiekuna środowiskowego.

Działania o charakterze zdrowotnym – to m.in. warsztaty dotyczące higieny i profilaktyki zdrowotnej dziecka i warsztaty dotyczące  profilaktyki uzależnień. Dla  niepełnosprawnych dzieci uczestników Projektu wymagających specjalistycznego wsparcia, zorganizowana zostanie  dogoterapia oraz hipoterapia. Dodatkowo w celu wyrównanie deficytów zdrowotnych uczestników a także promowania zdrowego stylu życia  przewidziano  vouchery w postaci wizyty u stomatologa, wyjść na basen oraz siłownię, a  dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością – vouchery rehabilitacyjne

Działania o charakterze wspierającym –   będą realizowane przez cały okres realizacji Projektu. Uczestnicy  otrzymają poczęstunek  w trakcie zajęć . Podczas realizacji zajęć oraz odbywania stażu zostanie zapewniona opieka nad dziećmi . W 2019r.  w  zaplanowano  zatrudnienie  asystentów osób niepełnosprawnych i opiekunów środowiskowych w celu wsparcia i zapewnienia „opieki wytchnieniowej” uczestnikom Projektu, wychowującym dziecko z niepełnosprawnością  aby umożliwić im pełną  aktywizację społeczno -zawodową . Przewidziano również porady prawnika , psychologa a także  porady  specjalisty z zakresu PFRON.

Dobór proponowanych, w ramach projektu RAMIĘ W RAMIĘ, instrumentów nie jest przypadkowy, został poprzedzony szczegółową diagnozą i uwzględnia dotychczasowe doświadczenia Ośrodka Pomocy Społecznej  w  realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 Szczegółowych informacji dotyczących Projektu RAMIĘ W RAMIĘ  udzielą pracownicy socjalni
działu Wsparcia i Realizacji Projektów  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie , pok. 10
 w godzinach od  8 do 15.  Nabór uczestników do Projektu  ma charakter  otwarty.

Projekt będzie realizowany do 30  kwietnia 2020r.

 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.