Finanse

2017-09-10 18:09 URZĄD

Budżet Chorzowa na 2018 r.

 

21 grudnia 2017 r. podczas XLIV Sesji Rady Miasta radni przyjęli budżet Chorzowa na 2018 rok. Dochody wyniosą 621.309.287 zł, a na wydatki zaplanowano 684.701.445 zł. Z kolei deficyt to 63.392.157 zł - będzie pokryty kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Tegoroczny budżet jest, podobnie jak w latach ubiegłych, inwestycyjny. Warto podkreślić, że ponad 102 mln zł, które trafią na inwestycje, to najwięcej od lat. Stabilną sytuację finansową miasta potwierdziła Agencja Ratingowa Fitch, która podniosła ocenę ratingową Chorzowa ze stabilnej na pozytywną. - Przekłada się to na bardzo korzystne oprocentowanie kredytów – przekonuje Skarbnik Miasta, Małgorzata Kern.

 

Najważniejsze inwestycje 2018 roku:

 

Rynek

Pod koniec 2017 roku rozpoczęła się rewitalizacja chorzowskiego Rynku. Przetarg na wyko-nanie prac budowlanych wygrało konsorcjum firm: PB JAEKEL-BUD-TECH  i Przedsiębior-stwo Robót Drogowych MPRD. Planowany termin zakończenia przebudowy to drugi kwartał 2019 roku. Koncepcja przebudowy zakłada m.in. powstanie pod estakadą przeszklonych pa-wilonów dla gastronomii, usług czy instytucji miejskich. Między centrum przesiadkowym, a Urzędem Miasta pojawi się także dużo zieleni, nie zabraknie fontanny i miejsc do odpoczyn-ku. - Obecnie chorzowski Rynek jest miejscem, przez które mieszkańcy tylko przechodzą – idąc np. na tramwaj czy na ul. Wolności. Jednym z najważniejszych założeń inwestycji jest nakłonienie przechodniów do zatrzymania się. Zachęcić do spędzania czasu na Rynku mają nie tylko pawilony usługowe czy kawiarnie, ale przede wszystkim duża ilość zieleni – przeko-nuje Prezydent Kotala.


Koszt przeprowadzenia inwestycji to prawie 22,5 mln zł.

 

Muzeum Hutnictwa

Chorzów wraca do swoich industrialnych korzeni – w hali byłej elektrowni Huty Królewskiej przy ul. Metalowców powstanie pierwsze w Polsce muzeum hutnictwa. Zabytkowy obiekt został już odpowiednio zabezpieczony, przeprowadzono także remont dachu. Od tego czasu dawna elektrownia stała się miejscem wielu wydarzeń m.in. World Press Photo, Festibalu, Industriady czy Metropolitalnej Nocy Teatrów.  W przyszłym Muzeum Hutnictwa w Cho-rzowie stanie m.in. młot Ansaldo, prasa hydrauliczna i walcarki. Warto przypomnieć, że w hali od kilku lat można już podziwiać XIX wieczny młot parowo – powietrzny Brinkmann’a, a na pobliskim rondzie w zeszłym roku ustawiono 3-metrowy młot wyprodukowany w Hucie Zygmunt. Do końca 2019 roku hala w centrum Chorzowa przejdzie gruntowną renowację, która przeprowadzona zostanie z dbałością o detale architektoniczne, takie jak kształt okien czy wygląd bramy głównej. Całkowicie odnowiona zostanie także przybudówka, w której powstanie nowoczesna sala audiowizualna.

Koszt inwestycji to prawie 22 mln zł, z czego 85% zostanie pokrytych z dofinansowania unij-nego.

 

Stadion przy ul. Cichej

Obecnie trwa analiza ofert na inżyniera kontraktu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa nowego obiektu ruszy jesienią tego roku. Nowy stadion pomieści 16-tysięcy widzów i będzie służył nie tylko piłkarzom Ruchu, ale także młodym adeptom futbolu. Na obiekcie organizowane będą także wydarzenia i koncerty dla mieszkańców Chorzowa.

Koszt budowy stadionu to ponad 100 mln zł.

 

Rower miejski i nowe ścieżki dla rowerzystów

46 stacji rowerowych, parking Bike&Ride i nowe drogi dla rowerzystów W tym roku miesz-kańcy będą mogli korzystać z 460 rowerów miejskich.  - Czerpiąc z doświadczeń innych miast, postanowiliśmy uruchomić aż kilkadziesiąt stacji rowerowych na raz. Okazuje się bo-wiem, że rower miejski sprawdza się tylko tam, gdzie korzystanie z niego jego jest wygodne i stanowi realną alternatywę dla samochodu – tłumaczy Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. To nie koniec inwestycji skierowanych do miłośników dwóch kółek. Pod estakadą powstanie parking Bike&Ride na prawie 100 rowerów, a do końca 2019 roku w całym mieście przybę-dzie ponad 20 kilometrów dróg rowerowych. – Mamy nadzieję, że kompleksowe rozwiązania przekonają chorzowian do przesiadki z samochodu na rower – dodaje prezydent Kotala. Map-ka zaplanowanych stacji rowerowych: http://bit.ly/2uPw55B

Budowa ciągów rowerowych wraz z parkingiem Bike&Ride: koszt kwalifikowany zadania: 5 540 045,73 zł, w tym dofinansowanie stanowi: 4 709 038,87 zł
System rowerów miejskich: koszt kwalifikowany zadania: 1 723 476,00 zł w tym dofinanso-wanie stanowi: 1 464 954,60 zł

 

Remont ul. 3 Maja

Przed nami remont ostatniej dużej drogi w Chorzowie, która nie przeszła jeszcze modernizacji. Tramwaje Śląskie wspólnie z Chorzowem ogłosiły przetarg na przebudowę ulicy i toro-wiska tramwajowego w ciągu ul. 3 Maja. Prace potrwają ponad dwa lata. W sumie – w zakresie infrastruktury tramwajowej – przewidziano przebudowę ok. 4570 metrów toru poje-dynczego na odcinku od skrzyżowania z Katowicką w Chorzowie do skrzyżowania z Bytom-ską w Świętochłowicach.

 

Remont Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki

ZSS nr 1 im. Janusza Kusocińskiego przy ul Ryszki 55 przechodzi właśnie kompleksową mo-dernizację. Trwa przebudowa obejmująca m.in. wymianę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, demontaż ścianek i sufitów oraz wymiana płyt podłogowych. - Prace budowlane na terenie szkoły to dla nas duże wyzwanie, mamy bowiem aż 1000 uczniów. Udało się jed-nak tak to zorganizować, aby wszystkie zajęcia nadal odbywały się w naszym budynku - wy-jaśnia dyrektor ZSS nr 1 Wojciech Niezgoda.  Zakończenie inwestycji planowane jest na 2019 rok.

Koszt to ok. 17 mln, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego miasto otrzymało na ten cel 13.272.756,61 zł dofinansowania. W 2018 roku rozpocznie się także re-mont szkolnego basenu. Koszt tej inwestycji to ponad 8 mln, z czego dofinansowanie unijne wynosi ok. 2,5 mln zł.

 

Nowa odsłona basenu przy placu Powstańców Śląskich

Miejski basen przeszedł gruntowny remont. Nowością jest np. ruchome dno, które umożliwia prowadzenie zajęć dla różnych grup wiekowych. Cały obiekt przeszedł  także termomoderni-zację. Wymieniona została m.in. posadzka, kafelki, wentylacja, wyremontowane są sanitariaty i szatnie oraz oświetlenie. Na trenie basenu można skorzystać z dwóch jacuzzi. Remont za-kończył się w lutym 2018 roku.

Koszt modernizacji basenu to około 5,5 mln zł.

Sprawdź na jakie cele przeznaczane są pieniądze z podatku płaconego przez mieszkańców

 

 


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.